bp Tadeusz Pieronek

Tadeusz Pieronek

Opublikowane artykuły:

Polska polityka pomnikowa

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 1/61/2018

Co pewien czas politycy wywołują wojnę i wytaczają armaty w obronie narodowej dumy naruszonej budowaniem albo burzeniem pomników, które ktoś kiedyś postawił, albo chce je zastąpić innymi.

Nadzieja chorych w postępie medycyny

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 2/56/2016

Każde ludzkie życie na tym świecie ma swoją miarę. Nie wiemy do końca skąd się ona ostatecznie bierze, ale na podstawie długiej obserwacji, wiedzy medycznej, możemy wskazać wiele przyczyn fizycznego i psychicznego obumierania człowieka. Z jednej strony jest to skutek zmian spowodowanych wiekiem, z drugiej zaś dziedziczne obciążenia, czyli geny, a wreszcie nieumiejętne korzystanie z tego co mamy do dyspozycji, po to, by utrzymać swoją kondycję na długie lata. Trzeba się wystrzegać tego, co choć dobre i smakuje, to jednak brane w nadmiarze powoduje, że organizm nie jest w stanie utrzymać równowagi, traci siłę i często za wcześnie doprowadza do końca dzieło zniszczenia. 

Czy rzeczywiście wiemy, co wybieramy?

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 4/54/2015

Wydarzenia, których byliśmy świadkami w ostatnich dniach w Polsce wskazują, że przysłowia, które są przejawem mądrości ludzkiej, rzeczywiście mają w sobie coś, co świadczy o umiejętności obserwacji, oceny i wyciągania wniosków z tego, co się dzieje w społeczeństwie, decydującym w wolnych, demokratycznych wyborach o kształcie państwa i o jego polityce wewnętrznej i zagranicznej. 

Po co Europie historia?

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 3/53/2015

Forum Ekonomiczne w Krynicy, organizowane od lat, stawia pytanie, czy Europa lubi swoją historię, czy nie, ale przecież i tak ją ma, co więcej, tworzy ją każdego dnia na nowo. Historię tworzą ludzie indywidualnie i zbiorowo. Podobnie jak życiorys jest zapisem historii jednostki, tak swego rodzaju życiorysy mają wszelkie ludzkie wspólnoty, a więc rodziny, narody i państwa. Nikt nie może się wyprzeć własnego życiorysu, własnej historii, nie można też, chcąc być uczciwym, wydzierać i wyrzucać z własnej historii kart zawierających opisy faktów wstydliwych, ukazujących słabości, pomyłki, błędy, wyrządzone krzywdy i popełnione zbrodnie. Jest zrozumiałe, że wszyscy życzyliby sobie mieć taką własną historię, która o nich dobrze świadczy, ale też historię prawdziwą, a nie sporządzoną wyłącznie z chwalebnych fragmentów życia, a z pominięciem epizodów nieudanych i ciemnych plam na życiorysie. Już starożytni mówili, że: Historia est magistra vitae – że Historia jest nauczycielką życia, rozumiejąc historię jako rodzaj lustra w którym można się zobaczyć, jako księgę życia z której można odczytać własną przeszłość i wyciągnąć wnioski, celem uniknięcia na przyszłość błędów popełnionych w przeszłości. Kto może się poszczycić przykładnym życiem, śpi spokojnie, ci zaś, którzy zeszli na manowce i nabroili w życiu, czy to będą jednostki, narody czy państwa, mają kłopot ze swoją historią, bo jest im niewygodna, drapie sumienia, czasem nawet jest tak wstrząsająca i niechlubna, że przynosi hańbę i woła o pomstę do nieba. Oczywiście nie cała historia jest dostępna, chociażby z braku źródeł, ale także z powodu jej fałszowania, co miało zawsze miejsce. Robiono to świadomie i robi się to dziś, dla osiągnięcia różnych celów, osobistych, politycznych, ideologicznych, ale jest to również skutkiem nieświadomego działania, bo pamięć ludzka jest zawodna, bo fakty historyczne podawane z ust do ust ulegają przeinaczeniu. Fałszuje się też historię pisząc ją z uwzględnieniem jednego tylko punktu widzenia. Dawniej ukazywano historię wskazując głównie na władców i rządzących, całkowicie pomijając historię niższych warstw społecznych, pod rządami komunistycznymi opowiadano historię zideologizowaną, jako stałą walkę klas o wyzwolenie społeczeństwa spod panowania panów.

Nie bądźmy obojętni

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 2/52/2015

Żyjące w Polsce pokolenia, zwłaszcza te starsze, doznały wielu cierpień, biedy, poniżenia, dramatów i tragedii, zwłaszcza związanych z II wojną światową i z czasami komunistycznego zniewolenia. Jednak już od ćwierćwiecza żyjemy w niepodległym, wolnym państwie, ale chociaż nie stanowimy ani potęgi militarnej, ani gospodarczej, to mimo wszystko nie powinniśmy narzekać, ale dziękować Bogu za to, kim jesteśmy i co mamy. 

Wakacje wczoraj i dziś

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 1/51/2015

Narzekanie na warunki w jakich dzisiaj żyjemy jest dość powszechne, ale chyba nieuzasadnione. Można by przytoczyć setki przykładów na które powołują się ci narzekający, że dawniej było lepiej, bo wielu prostych ludzi, robotników, mogło wyjechać na wczasy pracownicze w różnych ośrodkach kraju, czasem nawet do niektórych państwach ludowej demokracji i prawie za darmo spędzić w atrakcyjnych uzdrowiskach dwa tygodnie urlopu. Dziś jest inaczej. Domy wczasowe popadły w ruinę, a państwowy program wczasów został zlikwidowany. 

Skąd te burze?

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 2/48/2014

Okazuje się, że jeżeli my zapominamy o naturze, to natychmiast ona sama sprawi, żebyśmy o niej pamiętali. Ostatnio, wiosna daje się nam we znaki, wiatrem, deszczami i zimnem, a nawet gwałtownymi burzami i niebezpiecznymi ulewami, powodującymi podtopienia, niszczącymi pola obsiane już zbożem i zasadzonymi jarzynami i warzywami.

Krótka rozprawka o skuteczności

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 1/47/2014

Pamiętacie Herostratesa z Efezu? Tego szewca, który spalił doszczętnie Artemizjon, jeden z cudów starożytnego świata? Przed sądem wyznał z dumą, że kierowała nim żądza zyskania wiecznej sławy. To wystarczyło, by Jaroslav Hašek uznał go za cymbała.

Biel śniegu

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 1/47/2014

Tegoroczna zima sprawiała wrażenie, że się obraziła i nie nadejdzie by sprawić radość dzieciom i narciarzom, a może jeszcze artystom, bo przecież inni, wrażliwi na zimno, raczej nie protestowaliby, gdyby nie nadeszła. Oczywiście, drogowcy, odpowiedzialni za porządek, za przejezdność dróg zacierali ręce z radości, bo zaoszczędzili, i to sporo, na kaprysach pogody. Piaskarki, odśnieżarki, zasoby soli przemysłowej dla zwalczenia gołoledzi zalegały w magazynach, gotowe nawet przetrwać do następnego roku.

Procedury

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 3/45/2013

Czasem można odnieść wrażenie, że demokracja zwariowała na punkcie procedur. Obowiązują one prawie we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Warto zaznaczyć, że nie jest to jakieś współczesne odkrycie, a raczej uznanie za potrzebne, a nawet konieczne, dochodzenie do zamierzonych celów zgodnie z zasadami logiki, sprawdzonej w praktyce.

Prawa, lewa – lewa, prawa

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 2/44/2013

To wprawdzie temat na poważne dzieło, ale bez próby zdefinio­wania nawet najważniejszych, zawartych w tych określeniach treści, można postawić szereg pytań, na które każdy może so­bie sam odpowiedzieć. 

Uznać swą niezdolność

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 1/43/2013

Szerokim echem w światowej opinii publicznej odbiła się wiadomość o rezygnacji papieża Benedykta XVI z posługi biskupa Rzymu z którą związana jest nierozłącznie najwyższa władza w Kościele katolickim. W dziejach Kościoła zdarzało się to kilkakrotnie, ale na ogół były to rezygnacje wymuszone przez władzę świecką. Jak dotąd dwóch papieży zrzekło się urzędu z własnej woli, pap. Celestyn V w 1294 r. i pap. Grzegorz XII w 1415 r. Obydwie były podyktowane dobrem Kościoła. Celestyn, wiekowy pustelnik szybko zauważył, że nie podoła zadaniu, Grzegorz ustąpił, by ratować jedność wspólnoty w obliczu schizmy zachodniej i rysującej się ostro walki o władzę.

Chłoposłęby, babosłęby

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 4/42/2012

W przeszłości, nie tak znów odległej, bo w mojej pamięci zachowały się opowiadania o swatach, czy zwłaszcza swatkach, istniała swego   rodzaju instytucja kojarzenia małżeństw. Zajmowali się tym oczywiście specjaliści, tworząc ze znajomości związanych z tym spraw, swoją misję i źródło dochodów, starczających na życie. Widocznie było na to wystarczające zapotrzebowanie społeczne.

Przesyt, niedosyt

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 3/41/2012

Niektórzy współcześni prorocy twierdzą, że telewizja traci widzów, zwłaszcza tych młodych, a właściwie już ich straciła, bo prześcignęły ją nowe rozwiązania techniczne, szybsze, łatwiejsze w użyciu i bardziej wszechstronne, jak iPhony, iPady, Facebooki, wymyślne telefony komórkowe, tak naprawdę będące podręcznymi, zminiaturyzowanymi komputerami, ciągle modernizowanymi i rzucanymi na rynek w zadziwiająco krótkich odstępach czasu. Czyżby z telewizji korzystały już tylko starsze, wymierające pokolenia?

Nie dadzą pożyć

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 2/40/2012

Człowiek nie zawsze wie po co żyje, a prawie nigdy nie wie, jak długo będzie żył. Jeżeli na pierwsze pytanie potrafi sobie wyrobić jakąś opinię, to co drugiego, wykluczając przypadki nieprzewidziane, albo ewidentne oznaki zbliżającej się śmierci, jest zupełnie bezradny. Wprawdzie można zapytać tych, którzy znają się na wszystkim i reklamują swoje usługi, choćby w Internecie, że są w stanie przewidzieć długość ludzkiego życia, ale radziłbym, by się nie dać nabrać takim naciągaczom.

Wolność wolności nie równa

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 1/39/2012

Wolność wolności nie równa

Sprawa wolności człowieka lokuje się na najwyższych półkach. Stosunek do niej decyduje o godności człowieka, bo korzystanie z niej świadczy o tym, czy decydujemy się na to, co jest najwyższych lotów, czy raczej na to, co zaspokaja nasze doraźne potrzeby przyjemności, dobrobytu, swoiście i indywidualnie pojętego szczęścia.

Dojrzewanie

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 4/38/2011

Jest chyba rzeczą naturalną, że każda idea, każda sprawa, każdy człowiek przechodzą swoje fazy rozwoju zmierzając do osiągnięcia właściwej im doskonałości. Jest to możliwe tylko wówczas, kiedy na tej drodze nie pojawią się przeszkody, uniemożliwiające czy nawet tylko zakłócające albo zwalniające taki rozwój.

Czarne chmury

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 3/37/2011

Mamy prawo uważać zjawiska atmosferyczne za swego rodzaju znaki, zwiastujące przewidywalną przyszłość. Kierunek wiatru, układ i rodzaj chmur, temperatura, wilgotność powietrza pozwalają snuć przypuszczenia, że czeka nas słoneczny dzień lub zachmurzenie, mgła, słota, czy nawet gwałtowne załamanie pogody, deszcz, burza, grad, zimno czy śnieg i mróz. Jesteśmy w stanie to obserwować i z dużym prawdopodobieństwem, a nawet z pewnością przewidywać, co się wydarzy. 

Człowiek, czy aparatura?

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 2/36/2011

Z rozwojem medycyny, z jej spektakularnymi osiągnięciami w diagnozie i leczeniu wszelkich chorób i słabości ludzkich, pozornie wybija się na pierwsze miejsce rola środków technicznych, wyspecjalizowanej aparatury, robotów medycznych, które zdają się odsuwać na bok lekarza jako człowieka, którego kontakt z chorym,  przynajmniej w pewnych przypadkach mógłby być zredukowany do minimum...

Demokracja jako lekarstwo?

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 1/35/2011

Przez kraje arabskie, począwszy od Tunezji, przez Jemen, Egipt, Syrię, Jordanię, Algierię przechodzi fala gwałtownych protestów o podłożu społecznym, gospodarczym i politycznym. Ludzie domagają się wolności i lepszych warunków życia, a więc tego co niezbędne dla rozwoju duchowego i fizycznego każdego człowieka.

Przestrzeń

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 4/34/2010

Od zamierzchłych czasów zadawano sobie pytanie o funkcję czasu i przestrzeni w stosunku do świata, do życia ludzkiego. Znane jest pytanie, w odpowiedzi na które zabierał głos św. Tomasz z Akwinu. Brzmiało ono, przynajmniej jak na nasze wyczucie, dziwnie:  Ilu diabłów zmieści się na końcu szpilki?

Nie niszczcie przyszłości ołtarzy

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 3/33/2010

Co pewien czas Polsce udaje się odegrać ważną rolę w historii Europy,  a nawet świata i jak na kraj średniej wielkości, nie jest tego mało.  W 1410 r. pobiliśmy Krzyżaków pod Grunwaldem, w 1683 r. rozgromiliśmy Turków pod Wiedniem, w 1920 r. bolszewików pod Warszawą. Jeżeli dodać do tego odkrycia Mikołaja Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie, muzyczny dorobek Fryderyka Chopina i pontyfikat Jana Pawła II, to mamy być z czego dumni.

Cisza

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 2/32/2010

Wielkie wrażenie robiła cisza, jaka zapadła po wypadku. Przy tak wielu zabitych ani jednego odgłosu życia, jęku czy płaczu, nawet żadnego sygnału nadjeżdżających karetek pogotowia. Nie było kogo ratować. Złowieszcza wiadomość najpierw budziła niedowierzanie, ale potwierdzona, wewnętrznie paraliżowała, wyciszała ludzi refleksją o kruchości życia, wywoływała pytania, które na co dzień odsuwamy od siebie, uważając, że mamy jeszcze przed sobą dużo czasu, by na nie odpowiedzieć.

Zmanipulowana pandemia?

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 1/31/2010

Warunkiem przetrwania i rozwoju każdej wspólnoty ludzkiej, począwszy od rodziny, a skończywszy na wielkich organizmach o zasięgu globalnym jest zaufanie. Sferą szczególnie wymagającą podobnego nastawienia są osoby i instytucje powołane do niesienia pomocy człowiekowi. Trzeba ufać wychowawcom, władzy, uczonym, policji, adwokatom, sędziom, dziennikarzom, służbie zdrowia i być przekonanym, że normą życia nie może być podejrzliwość, nieustanne patrzenie na ręce, śledzenie, podsłuchiwanie, gromadzenie materiałów pozwalających kogoś oskarżyć, podłożyć mu nogę i wyeliminować z życia społecznego.

W cieniu własnych osiągnięć

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 4/30/2009

Obserwując, nie notowany w dziejach ludzkości, postęp nauki, właściwie we wszystkich dziedzinach, a szczególnie w tych najbardziej spektakularnych, związanych z informatyką i genetyką, trzeba sobie zadać pytanie, w czym i w jaki sposób wzbogacają one człowieka w tym, co najważniejsze, a więc w jego osobowej wartości, w jego człowieczeństwie.

Nie daleko pada jabłko od jabłoni

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 3/29/2009

Czy zmienił się sposób myślenia, wartościowania i zachowania się współczesnego człowieka od początków ludzkiego gatunku? Filozoficzne rozważania biskupa Tadeusza Pieronka

Dość tego!

Kategoria: Kultura i nauka Egzemplarz: CX News nr 2/28/2009

Polityka w przeddzień wyborów...

.