Tomasz Kukulski

Tomasz Kukulski

Opublikowane artykuły:

Siemens Finance liderem w finansowaniu zakupu aparatury medycznej

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 2/28/2009

Tag:

Siemens Finance w pierwszym kwartale tego roku umocnił swoją silną pozycję lidera pośród innych firm leasingowych w finansowaniu zakupów sprzętu medycznego.

Siemens Finance - Zdecydowany Lider

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 1/27/2009

Siemens Finance od lat pozostaje zdecydowanym liderem w finansowaniu zakupów sprzętu medycznego w Polsce.

Trwała współpraca

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 4/26/2008

Siemens Finance nie zmienia swojego podejścia do rynku medycznego. Nadal oferuje najlepsze produkty i szybką, uproszczoną metodę oceny ryzyka dla klientów posiadających dyplom lekarza. Również większe transakcje, gdzie potrzebna jest głębsza analiza zdolności finansowej klienta, są rozpatrywane bez zmian w zasadniczych założeniach.

Siemens Finance - Twój partner

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 3/25/2008

Właśnie mijają cztery lata od kiedy Siemens Finance zaoferował nowatorskie rozwiązanie finansowania zakupu maszyn i urządzeń medycznych na rynku publicznej służby zdrowia. Nowy produkt skierowany został do dość szerokiej grupy jednostek publicznej służby zdrowia, gdyż „sito” określające wiarygodność kredytową zostało ustawione tak, aby nawet szpital, który wykazuje straty mógł być zaakceptowany. Bardzo istotne w tym sektorze dopasowanie do procedur zamówień publicznych osiągnięto dzięki zaoferowaniu finansowania poprzez odkup wierzytelności wynikających z zawartej umowy dostawy.

Uproszczenie procedury akceptacji dla lekarza

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 2/24/2008

Zmierzając do skracania wspomnianego czasu, Siemens Finance postanowił w przypadku praktyk lekarskich oraz spółek, w których występuje poręczenie lekarza zmniejszyć ilość wymaganych do oceny transakcji dokumentów.

Siemens Finance Liderem

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 3/22/2007

Siemens Finance w trzecim kwartale tego roku umocnił swoją silną pozycję lidera pośród innych firm leasingowych w finansowaniu zakupów sprzętu medycznego. Należy przy tej okazji również dodać, że taką pozycję utrzymuje już od dwóch lat. Bez wątpienia sukces ten Siemens Finance zawdzięcza znakomicie dopasowanym do potrzeb rynku produktom oraz bliskiej kooperacji z najlepszymi dostawcami urządzeń medycznych.

Najlepszy Produkt w Nowej Szacie

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 2/21/2007

Swój sukces na rynku medycznym Siemens Finance zawdzięcza między innymi produktowi, który jest znakomicie dopasowany do potrzeb tego rynku. Produktem tym jest pożyczka pozwalająca w pełni skorzystać z obniżonego podatku VAT, którym obłożony jest sprzęt medyczny.

Nowy program finansowania poprzez kredyt kupiecki

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 1/20/2007

Siemens Finance wraz z Consultronix przygotowały nowy program, którego celem jest ułatwienie finansowania zakupu nowoczesnych technologii medycznych. Główną zaletą tego programu jest możliwość takiego skonstruowania umowy, która umożliwia jednoczesne nabycie nowego sprzętu medycznego i zrazem finansowanie tego zakupu.

Elastyczne finansowanie

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 3/19/2006

Produkt pożyczki, specjalnie stworzony na potrzeby prywatnego rynku medycznego, jest wystarczająco elastyczny, aby rozwikłać tak złożone problemy związane z finansowaniem. Dzięki konstrukcji pożyczki, w której klient nabywa sprzęt od dostawcy i to na niego wystawiana jest faktura, każda z klinik mogła podpisać oddzielną umowę pożyczki, finansując część sprzętu i uzyskując dostęp do jego pełnej funkcjonalności w wybranym przez siebie czasie.

Sukces współpracy

Kategoria: Finanse Egzemplarz: CX News nr 2/18/2006

Sposób finansowania medycyny publicznej wymaga ścisłego współdziałania dostawcy i finansującego. Jest to jeden z warunków spełnienia surowych wymagań przetargowych.

.