OCT skóry - technologia VivoSight Dx. Wsparcie przy planowaniu leczenia raka podstawnokomórkowego

Autor: dr Robert Stephens

Kategoria: Dermatologia Artykuł opublikowano w CX News nr 1/72/2022

Połączenie zaawansowanego obrazowania skóry i nowych technologii leczenia opartych na celowanej emisji energii pozwala na stworzenie spersonalizowanych strategii leczenia BCC. 

Intensyfikacja badań klinicznych, postęp w technologii leczenia raka podstawnokomórkowego (BCC), a także coraz powszechniejsze stosowanie najnowocześniejszych systemów obrazowania skóry mają znaczący wpływ na rozwój medycyny w zakresie planowania diagnostyki i leczenia tego nowotworu. Do najchętniej stosowanych metod należą elastyczne oraz wydajne systemy uwzględniające indywidualne preferencje i potrzeby pacjentów. 

Renomowani specjaliści podzielili się swoimi doświadczeniami, prezentując swój wkład w rozwój nowych modeli strategii leczenia BCC. Opowiedzieli także o tym, dlaczego właśnie VivoSight OCT odgrywa w ich pracy kluczową rolę.

Dr Robert Stephens wraz z zespołem North West Sydney Dermatology & Laser prowadzą pierwszą klinikę w Australii oferującą „usuwanie nowotworów skóry pod kontrolą OCT”. Zespół szczególnie interesuje się terapią fotodynamiczną oraz wykorzystywaniem laserów i różnych rodzajów światła w leczeniu schorzeń skóry – także w chirurgicznym usuwaniu nowotworów.  

Doktor Stephens opracował interesującą koncepcję „dwufazowego PDT” (ang. photodynamic therapy). Polega ona na wykorzystaniu dwóch rodzajów źródła światła do naświetlania uprzednio fotouczulonego guza. 

Po pierwszej fazie konwencjonalnej aktywacji guza światłem czerwonym natychmiast przeprowadzana jest faza druga dostarczania światła za pomocą urządzenia IPL (ang. Intense Pulsed Light, Sciton BBL). IPL jest dostarczane z niewielkim uciskiem mechanicznym głowicy, ale wystarczającym do tego, aby skóra zbladła (w celu usunięcia krwi z tkanek).

Hipoteza jest następująca: przekrwienie/zaczerwienienie spowodowane PDT nie jest pożądane, ponieważ hemoglobina (szczególnie deoksyhemoglobina) może być konkurentem dla guza do pochłaniania światła. 

Zaczerwienienie może być jednak korzystne, ponieważ świadczy o większej ilości tlenu dostarczanej do tkanek. Usunięcie hemoglobiny poprzez ucisk może więc radykalnie zwiększyć przenikanie światła do komórek nowotworowych (tu mowa zwłaszcza o silniejszych falach: żółtej i zielonej, zawartych w widmie IPL), zwiększając tym sposobem aktywację/działanie światła w guzie. 

Wystarczająca ilość wolnego tlenu, potrzebnego do wyższej płynności drugiej fazy (IPL), jest zapewniana poprzez przekrwienie/zaczerwienienie występujące po pierwszej fazie aktywacji (światło czerwone). Mechaniczny ucisk może także „zgnieść” niektóre guzy, zmniejszając w ten sposób odległość jaką światło musi pokonać, aby dotrzeć do ich dalszej krawędzi. 

Zaobserwowano znacznie lepsze wyniki po zastosowaniu opisanej, dwustopniowej metody. Opublikowano już także pierwsze wyniki (brak klinicznych dowodów i/lub wyników OCT świadczących o nawrocie w 35/36 przypadków BCC, z których większość guzów występowała w obrębie twarzy, a 50% z nich było typu guzkowatego). Średni czas obserwacji wyniósł 10 miesięcy. Doktorowi Stephensowi obrazowanie OCT w połączeniu z dwufazowym PDT umożliwia „diagnozę i usunięcie BCC tego samego dnia”. 

OCT jest kluczem do oceny, czy rak skóry nadaje się do PDT. Jest to bardzo duża pomoc przy selekcji zmian, gdzie określamy głębokość i podtyp BCC. Ponadto możemy zidentyfikować guzy wykazujące cechy, takie jak martwica upłynniająca, która czyni je bardziej „zgniatalnymi” (za pomocą rękojeści wspomnianej głowicy IPL). 

„Bardzo ważne jest również to, że za pomocą OCT możemy zweryfikować skuteczność usunięcia zmiany nowotworowej” – mówi dr Robert Stephens i podsumowuje – „W Australii mamy epidemię BCC. Nasi pacjenci chcą skutecznych, wydajnych, nieinwazyjnych terapii, o ile tylko pozwala na to rodzaj zmiany. OCT służy nam doskonale jako wygodne narzędzie do kwalifikacji pacjentów i szybkiej walidacji wyników.”

Leczenie BCC jest coraz bardziej spersonalizowane i zorientowane na pacjenta. Obrazowanie i pomiary VivoSight OCT umożliwiają badaczom rozwijanie paradygmatu oceny, leczenia i monitorowania pod kontrolą OCT oraz pomoc w oznaczaniu zmian BCC, w odpowiednim doborze leczenia i dają pewność przy usuwaniu zmian. Precyzyjne obrazowanie skóry i innowacyjne metody leczenia są nierozłączne i wzajemnie uzupełniające. Korzysta na tym pacjent, który zyskuje jeszcze skuteczniejsze planowanie leczenia BCC. ♦

Zobacz oryginał w języku angielskim. 

 

Więcej informacji na temat Michelson Diagnostics, VivoSight Dx, OCT dermatologiczne, OCT skóry znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki Michelson Diagnostics GmbHOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Diagnostyka wieloobiawowej choroby uwarunkowanej genetycznie. Doświadczenie z pracy na systemie vexia

Jestem użytkownikiem FotoFinder od 15 lat. Obecnie pracuję na modelu vexia z kamerą medicam 800. Każdy pacjent z chorobami skóry i przed zabiegami medycyny estetycznej ma wykonywaną pełną dokumentację w systemie FotoFinder, która pozwala ocenić przebieg terapii.

Okno w głąb skóry. Nieinwazyjna histopatologia XXI wieku w zasięgu ręki

Historia histologii sięga XVII wieku. Barwniki, parafina, kriostaty, pierwsze mikroskopy – wszystko to doprowadziło do tego, gdzie obecnie jesteśmy. Momentu, gdy na podstawie niewielkiego wycinka tkanki specjaliści decydują o rozpoznaniu rzutującym na przyszłość każdego zaniepokojonego swoim stanem pacjenta. 

Dołącz do rodziny FotoFinder. Zapraszamy do akcji partnerskiej

FotoFinder podczas 30 lat działalności dowiódł, że liczy się dla niego nie tylko jakość produkowanych urządzeń lecz także wymiar edukacyjny, dzięki czemu skupił wokół siebie światowej klasy specjalistów. Utrzymując rodzinny charakter, firmie udało się zbudować współpracującą ze sobą społeczność posiadaczy marki. Z FotoFinder jesteśmy związani od ponad 15 lat. Przez ten czas wspólnie wprowadziliśmy na polski rynek kilkaset urządzeń. Muszę podkreślić, że nawet te najstarsze wciąż funkcjonują i dobrze spełniają swoje zadanie, co potwierdza, że jakość i niezawodność są ważnymi zaletami tej marki. Pierwszy wideodermoskop FotoFinder powstał w niewielkiej niemieckiej miejscowości jako efekt pracy rodzinnej firmy. Od tamtej pory nieustanny rozwój technologii szedł w parze z konsekwentnym rozbudowywaniem społeczności użytkowników tej marki. Imponujący jest ogrom pracy, jaki zespół FotoFinder włożył w stworzenie sieci edukacyjnej. Doświadczeni specjaliści dermoskopii nieodpłatnie i rzetelnie dzielą się wiedzą z każdym, kto chce być częścią tej wyjątkowej grupy. Zarówno wykłady prowadzone w trakcie międzynarodowych kongresów, jak i comiesięczne piątkowe spotkania on-line w ramach FotoFinder Academy, sprawiły, że tysiące lekarzy z całego świata otrzymuje stałe wsparcie w pogłębianiu wiedzy i w samym procesie stawiania diagnozy.

OCT skóry - technologia VivoSight Dx. Wsparcie przy planowaniu leczenia raka podstawnokomórkowego - Orit Markowitz MD

Połączenie zaawansowanego obrazowania skóry i nowych technologii leczenia opartych na celowanej emisji energii pozwala na stworzenie spersonalizowanych strategii leczenia BCC. 

Intensyfikacja badań klinicznych, postęp w technologii leczenia raka podstawnokomórkowego (BCC), a także coraz powszechniejsze stosowanie najnowocześniejszych systemów obrazowania skóry mają znaczący wpływ na rozwój medycyny w zakresie planowania diagnostyki i leczenia tego nowotworu. Do najchętniej stosowanych metod należą elastyczne oraz wydajne systemy uwzględniające indywidualne preferencje i potrzeby pacjentów. 

Renomowani specjaliści podzielili się swoimi doświadczeniami, prezentując swój wkład w rozwój nowych modeli strategii leczenia BCC. Opowiedzieli także o tym, dlaczego właśnie VivoSight OCT odgrywa w ich pracy kluczową rolę.

Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej w diagnostyce czerniaka skóry

Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo (ang. in vivo reflectance confocal microscopy, RCM) to nowoczesna, nieinwazyjna metoda obrazowania skóry. Pozwala zwizualizować tkanki w rozdzielczości porównywalnej do tej uzyskiwanej w klasycznym badaniu histopatologicznym. Podczas badania skóry można zobrazować: naskórek wraz z jego warstwami oraz skórę właściwą - warstwę brodawkowatą i górną część warstwy siateczkowatej, a także przydatki skóry. Zdjęcia uzyskane techniką RCM - tzw. przekroje optyczne - odpowiadają horyzontalnym przekrojom poszczególnych warstw skóry na określonej głębokości, a jej maksymalna wartość w tej technice wynosi około 200-300 μm. Jest to największe ograniczenie tej metody obrazowania, szczególnie w przypadku zaawansowanych zmian nowotworowych. Naciekające głęboko guzy lub towarzyszące im zgrubienia naskórka uniemożliwiają prawidłowy wgląd w głębsze warstwy podczas badania RCM. 

W CX News nr 1/72/2022 opublikowano również: