Okno w głąb skóry. Nieinwazyjna histopatologia XXI wieku w zasięgu ręki

Autor: Justyna Wiśniowska

Kategoria: Dermatologia Artykuł opublikowano w CX News nr 2/73/2022

Historia histologii sięga XVII wieku. Barwniki, parafina, kriostaty, pierwsze mikroskopy – wszystko to doprowadziło do tego, gdzie obecnie jesteśmy. Momentu, gdy na podstawie niewielkiego wycinka tkanki specjaliści decydują o rozpoznaniu rzutującym na przyszłość każdego zaniepokojonego swoim stanem pacjenta. 

W czasach, gdy możemy zdalnie operować pacjentów robotami tak precyzyjnymi, że potrafią obierać winogrono ze skórki, gdy NASA udostępnia najdokładniejsze w historii zdjęcia kosmosu, gdy szczepionka na COVID wprowadzona zostaje w ciągu kilku miesięcy, gdy możemy zamówić dowolną rzecz na platformie zakupowej z „drugiego końca świata” i niemalże następnego dnia mieć ją w rękach… kusi mnie, aby zadać pytanie. Dlaczego na etapie kluczowym dla procesu leczenia, jakim jest postawienie diagnozy, przez te dziesiątki lat codzienność techniczna laboratoriów histologicznych zmieniła się w tak niewielkim stopniu? Czemu przerażony pacjent wciąż musi czekać nawet kilka tygodni na wynik, który w wielu przypadkach trzeba powtórzyć?

Refleksyjna Skaningowa Mikroskopia Konfokalna (RCM - ang. reflectance confocal microscopy) to technologia rewolucjonizująca i znacznie przyspieszająca proces diagnostyki nowotworów. Firma VivaScope od lat tworzy i udoskonala systemy: in vivo – służące do nieinwazyjnej oceny zmian skórnych oraz ex vivo – pozwalające bez niszczenia pobranej próbki zdecydować o rozpoznaniu, dokonać szybkiej weryfikacji i ewentualnej konieczności docięcia tkanki. A to wszystko w ciągu dosłownie kilku minut, podczas gdy pacjent wciąż leży na stole operacyjnym. Dodajmy do tego brak konieczności kilkukrotnego usypiania chorego oraz redukcję kosztów i kolejek – to nie utopia. To jest możliwe! 

Dobrą rekomendacją innowacyjnej technologii VivaScope jest to, że na szybką diagnostykę zmian nowotworowych ex vivo oraz in vivo postawiło do tej pory 7 ośrodków w Polsce. Dla rosnącej grupy specjalistów diagnostyka skóry nie zatrzymuje się już na (wideo)dermoskopii. Biorąc sprawy i głowice konfokalne w swoje ręce, zaglądają głębiej, aż do górnych warstw skóry właściwej i stawiają rozpoznanie bez wykonywania zbędnych wycięć oszpecających ciało pacjenta i burzących poczucie zaufania do diagnostów. 

Popularność mikroskopii konfokalnej w Polsce stale rośnie. Przedstawiam jeszcze garść niezłomnych dowodów, aby przekonać niezdecydowanych do tej technologii. W maju 2022 roku wydano publikację niezwykle ważną dla RCM. To drugie, tak istotne potwierdzenie tego, zaraz po niezależnej opinii Stowarzyszenia Cochrane, że mikroskopia konfokalna to absolutna przyszłość diagnostyki skóry. 

W trzech włoskich ośrodkach referencyjnych zajmujących się mikroskopią konfokalną, od stycznia 2017 roku do grudnia  2019 roku, przeprowadzono randomizowane badanie kliniczne, w którym wzięło udział aż 3 165 pacjentów (w tym 50,8% mężczyzn, średnia wieku 49,3 (SD 14,9) lat). 

Średni czas badania kontrolnego (follow-up) wynosił 9,6 (SD 6,9) miesięcy (z przedziału 1,9-37 miesięcy). 

Na próbę składało się 3 165 znamion, wytypowanych za pomocą badania dermoskopowego, sklasyfikowanych jako podejrzane i skierowanych do wycięcia (10 osób odmówiło). Pacjenci byli losowo poddani standardowej procedurze oceny znamion (kliniczna i dermoskopowa) z lub bez pomocy RCM. Zebrane informacje prowadziły do podjęcia decyzji dotyczących wycięcia zmiany lub jej dalszej obserwacji. Do dokumentacji załączono zdjęcia wideodermoskopowe wszystkich poddanych wycięciu zmian: zarówno z pierwszej (baseline), jak i kontrolnej wizyty (follow-up) wraz z wynikami oceny histopatologicznej. Dokumentacja zawierała także zdjęcia znamion w przypadku braku wizualnie zarejestrowanych zmian w jego obrębie w badaniu wideodermoskopowym (z lub bez dodatkowego badania RCM). 

Liczba znamion konieczna do wycięcia (całkowita liczba wyciętych znamion/liczba czerniaków) oraz grubość, według skali Breslowa, usuniętych czerniaków została wyliczona na podstawie rzeczywistych, prospektywnych decyzji klinicznych (real life, prospective, clinical decision-making). 

W porównaniu do standardowej opieki terapeutycznej, diagnostyka wspomagana badaniem RCM wiązała się z wyższą, skuteczniejszą predykcją, niższym współczynnikiem B:M (ang. bening:malignant, liczba znamion łagodnych podzielona przez liczbę wykrytych nowotworów złośliwych) – 3,7:1 kontra 1,8:1,0 oraz zredukowaną ilością wycięć o 43,4% (5,3 kontra 3,0). Wszystkie znamiona z opóźnionym rozpoznaniem czerniaka (n=15) były cieńsze niż 0,5 mm. 

To randomizowane badanie kliniczne pokazuje, że wspomaganie oceny znamion za pomocą refleksyjnej mikroskopii konfokalnej, stosowane przy diagnozowaniu znamion podejrzanych, pozwala zredukować liczbę niepotrzebnych wycięć. Ponadto zapewnia ośrodkom pracującym na RCM możliwość usuwania czerniaków w początkowych stadiach w standardowym procesie oceny w codziennej praktyce diagnostycznej. 

Zachęcam do zapoznania się z oryginałem publikacji, któym dysponuje nasza redakcja - redakcja@cxnews.pl. ♦

Więcej informacji na temat VivaScope, RCM, Refleksyjna Skaningowa Mikroskopia Konfokalna, system in vivo znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Diagnostyka wieloobiawowej choroby uwarunkowanej genetycznie. Doświadczenie z pracy na systemie vexia

Jestem użytkownikiem FotoFinder od 15 lat. Obecnie pracuję na modelu vexia z kamerą medicam 800. Każdy pacjent z chorobami skóry i przed zabiegami medycyny estetycznej ma wykonywaną pełną dokumentację w systemie FotoFinder, która pozwala ocenić przebieg terapii.

Dołącz do rodziny FotoFinder. Zapraszamy do akcji partnerskiej

FotoFinder podczas 30 lat działalności dowiódł, że liczy się dla niego nie tylko jakość produkowanych urządzeń lecz także wymiar edukacyjny, dzięki czemu skupił wokół siebie światowej klasy specjalistów. Utrzymując rodzinny charakter, firmie udało się zbudować współpracującą ze sobą społeczność posiadaczy marki. Z FotoFinder jesteśmy związani od ponad 15 lat. Przez ten czas wspólnie wprowadziliśmy na polski rynek kilkaset urządzeń. Muszę podkreślić, że nawet te najstarsze wciąż funkcjonują i dobrze spełniają swoje zadanie, co potwierdza, że jakość i niezawodność są ważnymi zaletami tej marki. Pierwszy wideodermoskop FotoFinder powstał w niewielkiej niemieckiej miejscowości jako efekt pracy rodzinnej firmy. Od tamtej pory nieustanny rozwój technologii szedł w parze z konsekwentnym rozbudowywaniem społeczności użytkowników tej marki. Imponujący jest ogrom pracy, jaki zespół FotoFinder włożył w stworzenie sieci edukacyjnej. Doświadczeni specjaliści dermoskopii nieodpłatnie i rzetelnie dzielą się wiedzą z każdym, kto chce być częścią tej wyjątkowej grupy. Zarówno wykłady prowadzone w trakcie międzynarodowych kongresów, jak i comiesięczne piątkowe spotkania on-line w ramach FotoFinder Academy, sprawiły, że tysiące lekarzy z całego świata otrzymuje stałe wsparcie w pogłębianiu wiedzy i w samym procesie stawiania diagnozy.

OCT skóry - technologia VivoSight Dx. Wsparcie przy planowaniu leczenia raka podstawnokomórkowego

Połączenie zaawansowanego obrazowania skóry i nowych technologii leczenia opartych na celowanej emisji energii pozwala na stworzenie spersonalizowanych strategii leczenia BCC. 

Intensyfikacja badań klinicznych, postęp w technologii leczenia raka podstawnokomórkowego (BCC), a także coraz powszechniejsze stosowanie najnowocześniejszych systemów obrazowania skóry mają znaczący wpływ na rozwój medycyny w zakresie planowania diagnostyki i leczenia tego nowotworu. Do najchętniej stosowanych metod należą elastyczne oraz wydajne systemy uwzględniające indywidualne preferencje i potrzeby pacjentów. 

Renomowani specjaliści podzielili się swoimi doświadczeniami, prezentując swój wkład w rozwój nowych modeli strategii leczenia BCC. Opowiedzieli także o tym, dlaczego właśnie VivoSight OCT odgrywa w ich pracy kluczową rolę.

OCT skóry - technologia VivoSight Dx. Wsparcie przy planowaniu leczenia raka podstawnokomórkowego - Orit Markowitz MD

Połączenie zaawansowanego obrazowania skóry i nowych technologii leczenia opartych na celowanej emisji energii pozwala na stworzenie spersonalizowanych strategii leczenia BCC. 

Intensyfikacja badań klinicznych, postęp w technologii leczenia raka podstawnokomórkowego (BCC), a także coraz powszechniejsze stosowanie najnowocześniejszych systemów obrazowania skóry mają znaczący wpływ na rozwój medycyny w zakresie planowania diagnostyki i leczenia tego nowotworu. Do najchętniej stosowanych metod należą elastyczne oraz wydajne systemy uwzględniające indywidualne preferencje i potrzeby pacjentów. 

Renomowani specjaliści podzielili się swoimi doświadczeniami, prezentując swój wkład w rozwój nowych modeli strategii leczenia BCC. Opowiedzieli także o tym, dlaczego właśnie VivoSight OCT odgrywa w ich pracy kluczową rolę.

Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej w diagnostyce czerniaka skóry

Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo (ang. in vivo reflectance confocal microscopy, RCM) to nowoczesna, nieinwazyjna metoda obrazowania skóry. Pozwala zwizualizować tkanki w rozdzielczości porównywalnej do tej uzyskiwanej w klasycznym badaniu histopatologicznym. Podczas badania skóry można zobrazować: naskórek wraz z jego warstwami oraz skórę właściwą - warstwę brodawkowatą i górną część warstwy siateczkowatej, a także przydatki skóry. Zdjęcia uzyskane techniką RCM - tzw. przekroje optyczne - odpowiadają horyzontalnym przekrojom poszczególnych warstw skóry na określonej głębokości, a jej maksymalna wartość w tej technice wynosi około 200-300 μm. Jest to największe ograniczenie tej metody obrazowania, szczególnie w przypadku zaawansowanych zmian nowotworowych. Naciekające głęboko guzy lub towarzyszące im zgrubienia naskórka uniemożliwiają prawidłowy wgląd w głębsze warstwy podczas badania RCM. 

W CX News nr 2/73/2022 opublikowano również: