Optyczna tomografia koherencyjna OCT korzyści kliniczne oraz roznące oszczędności w chirurgii metodą Mohsa

Autor: prof. Julia Welzel

Kategoria: Dermatologia Artykuł opublikowano w CX News nr 1/61/2018

Optyczna tomografia koherencyjna OCT korzyści kliniczne oraz roznące oszczędności w chirurgii metodą Mohsa

Chirurgia Mikrograficzna Mohsa (MMS) jest preferowaną metodą leczenia w przypadku raka podstawnokomórkowego (BCC) wysokiego ryzyka. Optyczna tomografia koherencyjna (OCT) jest nieinwazyjną techniką obrazowania, która umożliwia diagnozę oraz określenie marginesu tkanki zajętej BCC jeszcze przed przystąpieniem do inwazyjnych czynności chirurgicznych związanych z MMS, zapewniając obrazowanie zasadniczo równoważne histologicznej ocenie tkanki. Tego typu procedura może doprowadzić do znacznego zmniejszenia liczby zabiegów chirurgicznych, co z kolei może przynieść wiele zalet zarówno dla pacjentów, jak i klinik dermatologicznych.

Na procedurę MMS składają się liczne, powtarzające się etapy chirurgiczne. Pierwsza faza obejmuje wycięcie i śródoperacyjne, mikroskopowe potwierdzenie usuniętych marginesów nowotworu za pomocą patomorfologii. Dodatkowe etapy chirurgiczne często powtarzane są kilkukrotnie. Polegają na dalszych wycięciach i analizach, dopóki wzdłuż marginesów nie zostaną wykryte żadne ślady nowotworu. Jest to zwykle powolny i kosztowny proces, ze względu na czas i zasoby związane z procesem histologii, pomiędzy każdym z jego etapów.
Rys. 1. OCT dermatologiczne - VivoSight D 
 
Możliwość skanowania brzegów guza za pomocą OCT nie tylko zwiększa prawdopodobieństwo, że zostanie on cały usunięty podczas pierwszego zabiegu, ale umożliwia wycięcie mniejszego obszaru, co potencjalnie prowadzi do łagodniejszej blizny i lepszego efektu kosmetycznego. OCT pozwala na mniejsze cięcie, ponieważ chirurg może usunąć tkankę, aż do zeskanowanej granicy guza, zamiast pozostawiać miejsce na błąd ludzki, co jest konieczne podczas konwencjonalnej metody, gdy tkanka nowotworowa wycinana jest „na ślepo".


Rys. 2. Badanie systemem VivoSight DX
Badanie
Celem badania było oszacowanie z jak wielu etapów MMS można zrezygnować dzięki zastosowaniu systemu OCT i mapowania marginesów zmiany. Badaniu poddano 10 pacjentów Szpitala w Augsburgu w 2015 roku, którym przy użyciu OCT określano marginesy BCC przed wykonaniem MMS. Planowane na 2018 rok badanie obejmie dwie grupy (po 50 pacjentów) i jest wysoce prawdopodobne, że potwierdzi główne wnioski próby z 2015 roku. Urządzenie skaningowe VivoSight DX to OCT dermatologiczne oferowane przez firmę Michelson Diagnostics GmbH.


Wyniki kliniczne
Wyniki badania wstępnego wykazały, że w 8 na 10 przypadków BCC makroskopowe/dermoskopowe marginesy oceniane z zastosowaniem OCT byty poprawne. Skutkiem tego było całkowite wycięcie nowotworu podczas pierwszej próby i pozwoliło uniknąć kolejnych zabiegów. W 2 na 10 przypadków BCC, mimo zastosowania mapowania OCT, podczas pierwszego zabiegu nowotwór został usunięty niekompletnie, co było spowodowane większą głębokością i naciekowym charakterem guzów. większej ilości pacjentów i oszczędności wynikające z redukcji kosztów generowanych przez pacjentów. Każdej klinice dermatologicznej, czy praktyce oferującej chirurgię MMS, rekomenduję wprowadzenie metody OCT do codziennej działalności.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki Michelson Diagnostics GmbHOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Studium przypadku - trichoskopia

45-letnia pacjentka zgłosiła się z powodu kilku ognisk łysienia wielkości do 1 cm, które były zlokalizowane w okolicy wierzchołka głowy i którym towarzyszył silny świąd (fot. 1.). W obrębie zmian obecne były rzadkie i krótkie łodygi włosów. Wywiad chorobowy był kilkumiesięczny. 

Pierwszy w Polsce FotoFinder studio - doświadczenia własne i organizacja pracy w oparciu o sprzęt

W 2020 roku na światowy rynek trafiło nowe urządzenie firmy FotoFinder – Studio. Już na początku 2021 r. zakupiliśmy je do naszego gabinetu. Była to naturalna ewolucja w stronę bardziej zaawansowanej technologii, gdyż przygodę z FotoFinderem rozpoczęliśmy 9 lat wcześniej od biurkowej wersji wideodermoskopu: laptopa z kamerą 800HD.

Jednolity system badania znamion w Polsce. Czy to możliwe?

Wyeliminowanie nowotworów skóry z życia milionów ludzi to misja Ogólnopolskiego Centrum Badania Znamion Twoje Znamiona. Towarzyszy nam w codziennej pracy i jest motorem naszego działania. Upowszechnienie badań dermatoskopowych w Polsce, zwiększenie liczby osób świadomie badających znamiona i w końcu wymierny wpływ na zmniejszenie umieralności z powodu nowotworów skóry w Polsce stanowią nasze nadrzędne cele. 

Studium przypadku - w duchu Total Body Dermoscopy

Przypadek, który prezentuję to starszy mężczyzna, określany jako pacjent wysokiego ryzyka, zmagający się z zespołem znamion dysplastycznych. Jego znamiona przez ponad 10 lat były regularnie badane w Szpitalu Uniwersyteckim w Lyonie. 

Rola kontekstu w interpretacji obrazu dermatoskopowego

Rola całościowej oceny kontekstu klinicznego, obrazu wideodermatoskopowego oraz badania histopatologicznego dla właściwej diagnostyki i leczenia pacjenta z atypową zmianą barwnikową.