Optyczna tomografia koherencyjna OCT korzyści kliniczne oraz roznące oszczędności w chirurgii metodą Mohsa

Autor: prof. Julia Welzel

Kategoria: Dermatologia Artykuł opublikowano w CX News nr 1/61/2018

Optyczna tomografia koherencyjna OCT korzyści kliniczne oraz roznące oszczędności w chirurgii metodą Mohsa

Chirurgia Mikrograficzna Mohsa (MMS) jest preferowaną metodą leczenia w przypadku raka podstawnokomórkowego (BCC) wysokiego ryzyka. Optyczna tomografia koherencyjna (OCT) jest nieinwazyjną techniką obrazowania, która umożliwia diagnozę oraz określenie marginesu tkanki zajętej BCC jeszcze przed przystąpieniem do inwazyjnych czynności chirurgicznych związanych z MMS, zapewniając obrazowanie zasadniczo równoważne histologicznej ocenie tkanki. Tego typu procedura może doprowadzić do znacznego zmniejszenia liczby zabiegów chirurgicznych, co z kolei może przynieść wiele zalet zarówno dla pacjentów, jak i klinik dermatologicznych.

Na procedurę MMS składają się liczne, powtarzające się etapy chirurgiczne. Pierwsza faza obejmuje wycięcie i śródoperacyjne, mikroskopowe potwierdzenie usuniętych marginesów nowotworu za pomocą patomorfologii. Dodatkowe etapy chirurgiczne często powtarzane są kilkukrotnie. Polegają na dalszych wycięciach i analizach, dopóki wzdłuż marginesów nie zostaną wykryte żadne ślady nowotworu. Jest to zwykle powolny i kosztowny proces, ze względu na czas i zasoby związane z procesem histologii, pomiędzy każdym z jego etapów.
Rys. 1. OCT dermatologiczne - VivoSight D 
 
Możliwość skanowania brzegów guza za pomocą OCT nie tylko zwiększa prawdopodobieństwo, że zostanie on cały usunięty podczas pierwszego zabiegu, ale umożliwia wycięcie mniejszego obszaru, co potencjalnie prowadzi do łagodniejszej blizny i lepszego efektu kosmetycznego. OCT pozwala na mniejsze cięcie, ponieważ chirurg może usunąć tkankę, aż do zeskanowanej granicy guza, zamiast pozostawiać miejsce na błąd ludzki, co jest konieczne podczas konwencjonalnej metody, gdy tkanka nowotworowa wycinana jest „na ślepo".


Rys. 2. Badanie systemem VivoSight DX
Badanie
Celem badania było oszacowanie z jak wielu etapów MMS można zrezygnować dzięki zastosowaniu systemu OCT i mapowania marginesów zmiany. Badaniu poddano 10 pacjentów Szpitala w Augsburgu w 2015 roku, którym przy użyciu OCT określano marginesy BCC przed wykonaniem MMS. Planowane na 2018 rok badanie obejmie dwie grupy (po 50 pacjentów) i jest wysoce prawdopodobne, że potwierdzi główne wnioski próby z 2015 roku. Urządzenie skaningowe VivoSight DX to OCT dermatologiczne oferowane przez firmę Michelson Diagnostics GmbH.


Wyniki kliniczne
Wyniki badania wstępnego wykazały, że w 8 na 10 przypadków BCC makroskopowe/dermoskopowe marginesy oceniane z zastosowaniem OCT byty poprawne. Skutkiem tego było całkowite wycięcie nowotworu podczas pierwszej próby i pozwoliło uniknąć kolejnych zabiegów. W 2 na 10 przypadków BCC, mimo zastosowania mapowania OCT, podczas pierwszego zabiegu nowotwór został usunięty niekompletnie, co było spowodowane większą głębokością i naciekowym charakterem guzów. większej ilości pacjentów i oszczędności wynikające z redukcji kosztów generowanych przez pacjentów. Każdej klinice dermatologicznej, czy praktyce oferującej chirurgię MMS, rekomenduję wprowadzenie metody OCT do codziennej działalności.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki Michelson Diagnostics GmbHOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Dołącz do rodziny FotoFinder. Zapraszamy do akcji partnerskiej

FotoFinder podczas 30 lat działalności dowiódł, że liczy się dla niego nie tylko jakość produkowanych urządzeń lecz także wymiar edukacyjny, dzięki czemu skupił wokół siebie światowej klasy specjalistów. Utrzymując rodzinny charakter, firmie udało się zbudować współpracującą ze sobą społeczność posiadaczy marki. Z FotoFinder jesteśmy związani od ponad 15 lat. Przez ten czas wspólnie wprowadziliśmy na polski rynek kilkaset urządzeń. Muszę podkreślić, że nawet te najstarsze wciąż funkcjonują i dobrze spełniają swoje zadanie, co potwierdza, że jakość i niezawodność są ważnymi zaletami tej marki. Pierwszy wideodermoskop FotoFinder powstał w niewielkiej niemieckiej miejscowości jako efekt pracy rodzinnej firmy. Od tamtej pory nieustanny rozwój technologii szedł w parze z konsekwentnym rozbudowywaniem społeczności użytkowników tej marki. Imponujący jest ogrom pracy, jaki zespół FotoFinder włożył w stworzenie sieci edukacyjnej. Doświadczeni specjaliści dermoskopii nieodpłatnie i rzetelnie dzielą się wiedzą z każdym, kto chce być częścią tej wyjątkowej grupy. Zarówno wykłady prowadzone w trakcie międzynarodowych kongresów, jak i comiesięczne piątkowe spotkania on-line w ramach FotoFinder Academy, sprawiły, że tysiące lekarzy z całego świata otrzymuje stałe wsparcie w pogłębianiu wiedzy i w samym procesie stawiania diagnozy.

OCT skóry - technologia VivoSight Dx. Wsparcie przy planowaniu leczenia raka podstawnokomórkowego

Połączenie zaawansowanego obrazowania skóry i nowych technologii leczenia opartych na celowanej emisji energii pozwala na stworzenie spersonalizowanych strategii leczenia BCC. 

Intensyfikacja badań klinicznych, postęp w technologii leczenia raka podstawnokomórkowego (BCC), a także coraz powszechniejsze stosowanie najnowocześniejszych systemów obrazowania skóry mają znaczący wpływ na rozwój medycyny w zakresie planowania diagnostyki i leczenia tego nowotworu. Do najchętniej stosowanych metod należą elastyczne oraz wydajne systemy uwzględniające indywidualne preferencje i potrzeby pacjentów. 

Renomowani specjaliści podzielili się swoimi doświadczeniami, prezentując swój wkład w rozwój nowych modeli strategii leczenia BCC. Opowiedzieli także o tym, dlaczego właśnie VivoSight OCT odgrywa w ich pracy kluczową rolę.

OCT skóry - technologia VivoSight Dx. Wsparcie przy planowaniu leczenia raka podstawnokomórkowego - Orit Markowitz MD

Połączenie zaawansowanego obrazowania skóry i nowych technologii leczenia opartych na celowanej emisji energii pozwala na stworzenie spersonalizowanych strategii leczenia BCC. 

Intensyfikacja badań klinicznych, postęp w technologii leczenia raka podstawnokomórkowego (BCC), a także coraz powszechniejsze stosowanie najnowocześniejszych systemów obrazowania skóry mają znaczący wpływ na rozwój medycyny w zakresie planowania diagnostyki i leczenia tego nowotworu. Do najchętniej stosowanych metod należą elastyczne oraz wydajne systemy uwzględniające indywidualne preferencje i potrzeby pacjentów. 

Renomowani specjaliści podzielili się swoimi doświadczeniami, prezentując swój wkład w rozwój nowych modeli strategii leczenia BCC. Opowiedzieli także o tym, dlaczego właśnie VivoSight OCT odgrywa w ich pracy kluczową rolę.

Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej w diagnostyce czerniaka skóry

Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo (ang. in vivo reflectance confocal microscopy, RCM) to nowoczesna, nieinwazyjna metoda obrazowania skóry. Pozwala zwizualizować tkanki w rozdzielczości porównywalnej do tej uzyskiwanej w klasycznym badaniu histopatologicznym. Podczas badania skóry można zobrazować: naskórek wraz z jego warstwami oraz skórę właściwą - warstwę brodawkowatą i górną część warstwy siateczkowatej, a także przydatki skóry. Zdjęcia uzyskane techniką RCM - tzw. przekroje optyczne - odpowiadają horyzontalnym przekrojom poszczególnych warstw skóry na określonej głębokości, a jej maksymalna wartość w tej technice wynosi około 200-300 μm. Jest to największe ograniczenie tej metody obrazowania, szczególnie w przypadku zaawansowanych zmian nowotworowych. Naciekające głęboko guzy lub towarzyszące im zgrubienia naskórka uniemożliwiają prawidłowy wgląd w głębsze warstwy podczas badania RCM. 

Nowoczesne zarządzanie leczeniem pacjentów z wypadaniem włosów

Co słyszy pacjent z problemem nadmiernego wypadania włosów, gdy zadzwoni do kliniki, żeby umówić się na konsultację? Jeśli najbliższy termin jest jutro lub pojutrze, nie ma problemu. Co, jeśli konsultacja może się odbyć najwcześniej za tydzień lub - co gorsza - za miesiąc? Mając to na uwadze, współpracę z pacjentem warto rozpocząć już w trakcie oczekiwania na konsultację dermatologiczną.