Pierwszy IQM w Polsce

Autor: prof. Paweł Kukołowicz

Kategoria: Onkologia i Radioterapia Artykuł opublikowano w CX News nr 1/64/2019

Postęp w zakresie szybszej i dokładniejszej diagnostyki obrazowej skutkuje wykryciem wzrastającej liczby chorób nowotworowych. Wynikiem tego jest coraz większe zapotrzebowanie na zabiegi radioterapii. Naświetlenie pacjenta, tak jak każde badanie wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie, podlega stosownej „kontroli”.
 
Weryfikacja dostarczanej dawki jest końcowym etapem kontroli jakości napromieniania pacjentów wiązkami zewnętrznymi. Obok kontroli ułożenia pacjenta, mającej na celu zapewnienia geometrycznej zgodności realizowanej terapii z planem leczenia, jest jednym z najważniejszych kroków w procedurze kontroli jakości. W erze terapii konformalnej, realizowanej wiązkami dla których fluencję cechował niewielki gradient, poprawność dostarczania dawki była sprawdzana poprzez dozymetrię in vivo. Współcześnie znaczna większość terapii wiązkami zewnętrznymi jest realizowana technikami z zastosowaniem modulacji natężenia promieniowania. Ich istotą jest stosowanie wiązek o dużym gradiencie. W takim przypadku dozymetria in vivo nie pozwala na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy pacjent jest napromieniowywany prawidłowo? Konieczne jest uzyskanie informacji o rozkładzie dawki w ciele pacjenta, która jest otrzymywana metodami pomiarowymi na dwa sposoby. Poprzez pomiar fluencji energii po przejściu promieniowania przez pacjenta (ang. transit dosimetry) oraz poprzez pomiar fluencji energii na jaką jest eksponowany pacjent. Urządzenie IQM należy do drugiej grupy. Komora jonizacyjna w kształcie klina, umożliwia pomiar docierającego do pacjenta promieniowania w czasie rzeczywistym. Wynik mierzonego sygnału jest porównywany z sygnałem obliczonym z użyciem modelu matematycznego.
 
Zaletami systemu IQM jest to, że:
  • umożliwia weryfikację zgodności ekspozycji z planem leczenia w czasie rzeczywistym (a dodatkowo istnieje możliwość przerwania napromieniania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej realizacji ekspozycji),
  • cechuje go bardzo wysoka czułość w wykrywaniu rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym i zaplanowanym (komora jonizacyjna jest bardzo czułym, a także wiarygodnym detektorem promieniowania),
  • posiada szeroki zakres zatosowania (może być używany do przeprowadzania testów kontroli jakości urządzeń terapeutycznych, do weryfikacji planów leczenia przed jego rozpoczęciem etc.).
Te cechy przeważyły w decyzji o zakupie tego urządzenia do monitorowania napromieniania pacjentów wiązkami zewnętrznymi w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
 
Firma Consultronix dostarczyła i uruchomiła pierwszy w Polsce system do dozymetrii, on-line stosowany podczas napromieniania pacjentów w radioterapii. Urządzenie współpracuje z najnowszym akceleratorem liniowym firmy Varian – TruBeam. Oferowany przez nas system jako jedyny, pozwala na monitorowanie wiązki do naświetlania w pełnym zakresie pola oraz natężenia. Wykonuje to w czasie rzeczywistym podczas naświetlania pacjenta. /przyp. red./ 

Więcej informacji na temat IQM, naświetlania, radioterapia znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki iRTOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Onkologia i Radioterapia:

Technologia SGRT nowym standardem nowoczesnej i ultra bezpiecznej radioterapii

SGRT – precyzja w radioterapii
SGRT (Radioterapia Sterowana Obrazem Powierzchni Ciała Pacjenta) to dynamicznie rozwijająca się technika, która używa technologii STEREO VISION do śledzenia pozycji pacjenta we wszystkich 6 stopniach swobody. Monitoring pozycji osoby leczonej odbywa się zarówno w trakcie pozycjonowania, jak i dostarczania wiązki terapeutycznej.

Fluorescencyjna mikroskopia konfokalna ex vivo do szybkiej oceny tkanek w praktyce patologii chirurgicznej

Obrazowanie optyczne jest szybko ewoluującą dziedziną, która obejmuje kilka technik stosowanych do nieinwazyjnego obrazowania próbek tkanek biologicznych. W przeciwieństwie do innych rodzajów obrazowania, metoda ta wykorzystuje światło widzialne oraz właściwości fotonów do uzyskania szczegółowych obrazów tkanki, bez narażenia jej na szkodliwe promieniowanie. Platformy do obrazowania optycznego są bezpieczniejsze, szybsze, nadają się do powtórzenia procedury w późniejszym czasie. Techniki, takie jak laserowa endomikroskopia konfokalna oraz optyczna tomografia koherentna, pozwalają na obrazowanie w wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym narządów in vivo, umożliwiając wczesne wykrycie zmian. Ponadto, te techniki obrazowania również ułatwiają pozyskiwanie ukierunkowanych biopsji w celu lepszej kategoryzacji zmiany.