Polski rynek nieruchomości dla potrzeb ochrony zdrowia charakteryzuje się ogromnym potencjałem inwestycyjnym

Autor: Nisan Gertz

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 2/40/2012

Polski system ochrony zdrowia wciąż ma wiele do nadrobienia w stosunku do systemów zachodnich. Mimo dużych postępów w ciągu ostatnich trzech lat i transformacji z systemu publicznego na mieszany, Polska wciąż pozostaje w tyle za swoimi zachodnimi sąsiadami.

Wspomniany postęp przejawia się przede wszystkim we wzroście liczby niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (prawie tysiąc nowych placówek w latach 2008-2010) oraz ciągłej prywatyzacji zakładów publicznych (ponad 400 w latach 2000-2009), którą nowa ustawa o działalności leczniczej może tylko przyspieszyć.

Ta tendencja rynkowa wraz z potrzebą tworzenia nowych placówek daje Polsce ogromny potencjał inwestycyjny. Rynek oferuje spore szanse dla inwestycji w okresie minimum najbliższych 8–10 lat. Największe możliwości tkwią właśnie w sektorze prywatnym, którego siła wynika z rozwoju istniejących już placówek oraz prywatyzacji szpitali publicznych.

Potrzeba tworzenia nowych placówek wynika między innymi z ruchu naturalnego ludności oraz wzrostu zamożności społeczeństwa. W Polsce sprzedaż mieszkań wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie w przeciwieństwie do większości pozostałych krajów. Nowe osiedla natomiast będą potrzebowały nowych placówek ochrony zdrowia.

Rozwój rynku oraz rosnąca potrzeba społeczeństwa do otrzymywania świadczeń medycznych w komfortowych warunkach zmusi większość istniejących szpitali, mieszczących się w starych budynkach, do przeniesienia się do nowych nowoczesnych klinik. Standardy leczenia w Polsce muszą równać tym wyznaczonym w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Kolejną przesłanką jest widoczny rozwój specjalizacji klinik. Na rynku polskim coraz częściej mamy do czynienia z potrzebą tworzenia kompleksowych, monospecjalistycznych placówek medycznych, stwarzających większe możliwości rozwoju działalności i zwiększenia zysków. Takie projekty będą potrzebować nowych budynków.

Oczywistym jest, że istnieje również szereg barier inwestycyjnych. Do najważniejszych zaliczyłbym niestabilność światowej gospodarki (zwłaszcza Unii Europejskiej), krótkookresowe kontraktowanie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz niedobór aktywów po stronie sprywatyzowanych placówek medycznych.

Pierwsza z barier ma charakter globalny i jest obecna niemal przy każdej inwestycji. Dwie kolejne są już problemem polskiego systemu opieki zdrowotnej. Widoczna jest jednak poprawa. NFZ zaczął już wydłużać okresy finansowania, a kolejnym plusem jest niemal stuprocentowa gwarancja odnowienia kontraktu dla placówek, które raz już go zawarły. Natomiast zmieniający się system opieki zdrowotnej pozwala na konsolidację aktywów przez prywatnych inwestorów, pozwalając na przekształcenie publicznych placówek w prywatne spółki działające w warunkach rynkowych.

FORMEDIS Real Estate Solutions przejmując rolę inwestora zastępczego umożliwia sprawną, terminową i bezpieczną realizację każdej inwestycji budowlanej w sektorze ochrony zdrowia. Do każdego projektu wnosimy niezbędne doświadczenie, wiedzę oraz ekspertyzę zdobywane podczas realizacji m.in. takich projektów jak St. Barts and The London’s Hospital (największa inwestycja w ochronie zdrowia na świecie - L1,2 mld, formuła PPP), Orange Regional Medical Center Middletown, Nowy Jork (57.600 m2, wartość inwestycji $372 mln), CUNY/CCNY Advanced Science Research Center, Nowy Jork (56.300 m2, wartość inwestycji $402 mln), czy też The Toronto Hospital (50.200 m2, wartość inwestycji $220 mln).

Dzięki współpracy z funduszami inwestycyjnymi jesteśmy w stanie zabezpieczyć środki finansowe na nowe obiekty medyczne. Partnerstwo z szerokim gronem deweloperów umożliwia nam indywidualne podejście do każdej inwestycji oraz potrzeb i wymagań każdego klienta. Oferując profesjonalne doradztwo inwestycyjne oraz zarządzanie projektem od fazy planowania po jego wykonanie pozwalamy realizować potrzeby i wyobrażenia o sprawnie funkcjonującym rynku usług medycznych. 

 

Orange Regional Medical Middleton, Nowy York

 Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.