Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 3/45/2013

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.
 
W związku ze zmianami demograficznymi, wzrostem dobrobytu oraz zmianami w systemie prawnym na całym świecie, dynamicznie zwiększa się popyt na usługi w branży opieki zdrowotnej. Pociąga to za sobą wzrost zapotrzebowania na nowoczesny sprzęt medyczny, który odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu jakości usług zdrowotnych na najwyższym poziomie. Na europejskie systemy opieki zdrowotnej wywierana jest silna presja finansowa, ponieważ przestarzały sprzęt medyczny wymaga pilnej modernizacji bądź wymiany.
 
Według ostatnich badań Siemens Financial Services (SFS), polskie podmioty świadczące usługi zdrowotne będą musiały w latach 2013 – 2015 zainwestować nawet do 99 mln euro (429 mln złotych) w wymianę samego sprzętu do obrazowania diagnostycznego (10-letnie urządzenia tego typu określane są jako przestarzałe). W przypadku Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii wydatki inwestycyjne związane z modernizacją będą jeszcze wyższe – wynoszą odpowiednio 349 mln euro i 436 mln euro.
 
Finanse publiczne poddawane są nieustającej presji w związku z wprowadzaniem polityki oszczędności i efektywnego gospodarowania zasobami pieniężnymi. Dlatego też, aby pokryć koszty pilnych modernizacji i zakupu nowego sprzętu, podmioty świadczące usługi zdrowotne poszukują łatwo dostępnego i efektywnego finansowania. Coraz bardziej popularną metodą inwestowania, pozwalającą na nabywanie sprzętu medycznego na całym świecie, staje się finansowanie aktywów poprzez leasing lub pożyczki inwestycyjne.
 
Tomasz Kukulski, Dyrektor Zarządzający Siemens Finance, komentuje: „Nowoczesny sprzęt medyczny odgrywa zasadniczą rolę w podnoszeniu jakości usług zdrowotnych, jest on również niezwykle istotny dla poprawy wyników terapii. W szczególności technologie obrazowania diagnostycznego umożliwiają wczesną i dokładną diagnozę oraz redukują konieczność stosowania inwazyjnych procedur, co ma znaczący wkład w świadczenie zracjonalizowanych i skutecznych usług zdrowotnych. Dlatego tak ważne jest, aby dostawcy usług zdrowotnych regularnie wymieniali przestarzały sprzęt do obrazowania diagnostycznego. W czasach dotkliwych cięć budżetowych taką wymianę mogą często umożliwić metody finansowania aktywów takie jak leasing lub pożyczka medyczna.
 
Odpowiednie strategie finansowania pomagają podmiotom opieki zdrowotnej rozłożyć koszt sprzętu na cały okres jego eksploatacji. Dzięki nim można pokryć nie tylko koszt zakupu, ale także konserwacji i serwisu, a czasem także koszt materiałów eksploatacyjnych.”
 
Metodologia:
W oparciu o dane własne firmy dotyczące projekcji rynku sprzętu medycznego, jak i dane z innych organizacji, stworzono model, który przedstawia dane szacunkowe, dotyczące kosztów wymiany ponad 10-letniego sprzętu diagnostycznego w latach 2013 – 2015. Raport analizuje finansowy wymiar nabywania niezbędnego sprzętu medycznego na 10 światowych rynkach opieki zdrowotnej. Więcej o badaniach rynku prowadzonych przez SFS można przeczytać na stronie: www.siemens.com/finance-publications
Szczegółowych informacji o ofercie finansowania sprzętu medycznego przez Siemens Finance udzieli Państwu:
Marcin Czebotariunas
tel.: +48 606 895 432
e-mail: marcin.czebotariunas@siemens.com
siemens_finance

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki SiemensOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Siemens przedstawia nowy model całkowitego kosztu posiadania Total Cost of Ownership – TCO

Według najnowszej publikacji Siemens Financial Services (SFS) koncepcja całkowitego kosztu posiadania TCO, okre­ślającego całkowity koszt wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, łącznie z kosztami ich pozyska­nia, użytkowania, utrzymania, szkoleń itd., ewoluuje. Coraz większa liczba menedżerów ds. finansów zaczyna uwzględ­niać w modelu TCO, dwa dodatkowe czynniki: kwestie zwią­zane z kosztem pieniądza w czasie oraz problem tak zwa­nego „zamrożonego kapitału“ oraz oszczędności poprzez wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań.