Pożyczka od A do Z, czyli co pożyczkobiorca wiedzieć powinien

Autor: Ewa Rzegocka

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 4/30/2009

Zbliża się okres przedświąteczny, czas w którym zalewani jesteśmy przez media informacjami o kredytach i pożyczkach. Myślę jednak, że czas najwyższy przyjrzeć się tematowi od drugiej strony, biorąc pod uwagę szczególnie to co napisane małym drukiem.


Dzięki współpracy z Siemens Finance, klienci Consultronix mają szanse skorzystać z usług finansowania, wspomnianych w ostatnim numerze CX News. Jedną z tych usług jest Pożyczka przygotowana specjalnie dla Państwa lekarzy, aby ułatwić i usprawnić zakup sprzętu medycznego.


Czym różni się to rozwiązanie od innych dostępnych na rynku? Oto najważniejsze cechy:

A jak Adresat: lekarze posiadający specjalizację, prowadzący działalność gospodarczą oraz spółki  medyczne.

C jak Czas: prosta ścieżka przyznania finansowania, która polega na skompletowaniu wymaganych dokumentów prawno-rejestrowych.

D jak Dokumenty: potrzebne do zawarcia umowy pożyczki wystarczą (kserokopie):

E jak Eksperci: dostępni do Państwa dyspozycji (Katowice, Rzeszów, Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk).

F jak Faktury: wystawiane są 15 każdego miesiąca, termin płatności dwa tygodnie.

H jak Harmonogram: przesunięty harmonogram spłat o jeden miesiąc. Siemens Finance płacąc za urządzenie medyczne dostawcy w danym miesiącu, ustawia spłatę rat miesięcznych od następnego miesiąca.

J jak Jakość obsługi, sprawna kalkulacja.

K jak Koszty: klient wpisuje odsetki z rat miesięcznych w koszty prowadzenia działalności.

L jak Liczby: przykładowa kalkulacja, wartość sprzętu brutto: 200 000 zł, wartość sprzętu netto: 186 915.89 zł, RATA 3 988.91 zł, udział własny klienta 13 084.11 zł

M jak Możliwość finansowania 100% wartości brutto urządzenia – brak wymogu opłaty wstępnej, klient decyduje jaką kwotę chce wpłacić na konto dostawcy.

O jak Opłaty: klient nie ponosi dodatkowych kosztów za rozpatrzenie wniosku oraz kosztów związanych z zakończeniem umowy tak jak ma to miejsce w przypadku umów leasingu finansowego. Jedynym dodatkowym kosztem dla klienta jest ubezpieczenie finansowanego sprzętu od wszelkiego ryzyka w podstawowym zakresie koszty ubezpieczenia pokrywa Klient. Stawka ubezpieczenia podstawowego wynosi 0,313%.

P jak Pożyczka: finansujący w tym przypadku Siemens Finance na podstawie umowy pożyczki podpisanej z klientem płaci za fakturę vat bezpośrednio na konto dostawcy.

R jak Raty annuitetowe: równe raty, kapitałowo odsetkowe, rata jest stała dla pożyczkobiorcy przez okres obowiązywania danej stopy procentowej. Kalkulacja sporządzona jest w oparciu o stopę WIBOR3M.

S jak Spłata: okres finansowania od 12 do 72 miesięcy.
U jak Umowa: prosta umowa pożyczki – dwie strony + OWUP (Ogólne Warunki Umowy Pożyczki).

W jak Wniosek: jednostronny wniosek, dzięki czemu unikamy skomplikowanych formalności, uproszczona procedura.

Z jak Zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym oraz umowa przewłaszczenia na przedmiocie umowy pożyczki.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.