Przede wszystkim bezpieczeństwo

Autor: Leszek Piątek

Kategoria: Onkologia i Radioterapia Artykuł opublikowano w CX News nr 1/61/2018

Najnowsze regulacje, w tym europejska dyrektywa EURATOM 2013/59, która ma wejść w życie 8 lutego 2018 roku, nakładają kolejne, nowe obowiązki na świadczeniodawców wykonujących badania i zabiegi przy użyciu promieniowania jonizującego.
 
EURATOM ustanawia m.in. jednolite normy bezpieczeństwa w celu ochrony osób "narażonych na promieniowanie jonizujące w kontekście medycznym". 
 
Nowa dyrektywa ma na celu zapobieganie ekspozycji na promieniowanie jonizujące wynikające z niewystarczającej kontroli źródeł promieniotwórczych, zgodnie z zasadą minimalizacji ryzyka: "ograniczenie ryzyka do najniższego możliwego poziomu".
 
W związku z tym, od 1 stycznia 2019 roku, każda placówka używająca promieniowania jonizującego zobligowana będzie do zastosowania najnowocześniejszych metod minimalizowania ryzyka błędnej aplikacji jakiejkolwiek dawki promieniowania jonizującego (np. błędnej identyfi kacji pacjenta, nieprawidłowego pozycjonowania itd.). Z naszych obserwacji wynika, że wiele placówek medycznych wykorzystujących promieniowanie do diagnostyki i terapii pacjentów, przy obecnym poziomie ich wyposażenia, może mieć trudności ze spełnieniem standardów tej nowej dyrektywy.
 
Biorąc po uwagę nowe rozporządzenia dyrektywy EURATOM, Consultronix wprowadził do swojej oferty systemy firm humediQ oraz iRT.
 
Identify S3GRT fi rmy humediQ, o którym wspominaliśmy w 59-tym numerze CX Newsa, to system identyfikacji i pozycjonowania pacjenta - zarówno przy procesie symulacji, jak i przy naświetlaniu. Położenie jest monitorowane w sposób ciągły podczas całego zabiegu. Kontrola obejmuje, także ruch oddechowy. System korzysta z danych zaimportowanych badań CT (DICOM RT Structure Set i DICOM RT).
 
Rys. 1. System IDENTIFY firmy humediQ 
 
IQM (Integral Quality Monitor) firmy iRT, o którym pisaliśmy w 60-tym wydaniu CX Newsa, w sposób ciągły kontroluje parametry akceleratora liniowego, pokazując w czasie rzeczywistym, każdy segment dostarczonej pacjentowi dawki promieniowania. W trakcie zabiegu IQM automatycznie generuje raporty i analizy dotyczące przebiegu całego procesu i przypisuje je do danych pacjenta.
 
Rys. 2. System IQM firmy iRT 

Mając na uwadze dobro pacjenta, warto zapoznać się bliżej z użytecznością, ergonomicznością i precyzją obu systemów.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.consultronix.pl. 
 

Więcej informacji na temat EURATOM 2013/53 znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Onkologia i Radioterapia:

Mikroskopia konfokalna w badaniach śródoperacyjnych

Rak stercza zajmuje drugie miejsce na liście najczęściej rozpoznawanych nowotworów u mężczyzn. Podstawową metodą leczenia pacjentów, którzy nie mogą (z uwagi na charakter nowotworu), bądź nie chcą uczestniczyć w systemie aktywnego nadzoru (active surveillance), jest prostatektomia radykalna.[1] 

Pacjenci preferują radioterapię bez oznakowań i tatuaży

Dlaczego warto zrezygnować z tatuaży i fizycznych oznakowań podczas radioterapii?
Przed rozpowszechnieniem przez Vision RT radioterapii sterowanej powierzchniowo (SGRT), trwałe tatuaże na skórze pacjentów były praktycznie jedyną metodą pozwalającą precyzyjnie pozycjonować pacjenta. Dla wielu osób, taki tatuaż to przykre doświadczenie i stygmatyzm na całe życie.

Technologia SGRT nowym standardem nowoczesnej i ultra bezpiecznej radioterapii

SGRT – precyzja w radioterapii
SGRT (Radioterapia Sterowana Obrazem Powierzchni Ciała Pacjenta) to dynamicznie rozwijająca się technika, która używa technologii STEREO VISION do śledzenia pozycji pacjenta we wszystkich 6 stopniach swobody. Monitoring pozycji osoby leczonej odbywa się zarówno w trakcie pozycjonowania, jak i dostarczania wiązki terapeutycznej.