Przede wszystkim bezpieczeństwo

Autor: Leszek Piątek

Kategoria: Onkologia i Radioterapia Artykuł opublikowano w CX News nr 1/61/2018

Najnowsze regulacje, w tym europejska dyrektywa EURATOM 2013/59, która ma wejść w życie 8 lutego 2018 roku, nakładają kolejne, nowe obowiązki na świadczeniodawców wykonujących badania i zabiegi przy użyciu promieniowania jonizującego.
 
EURATOM ustanawia m.in. jednolite normy bezpieczeństwa w celu ochrony osób "narażonych na promieniowanie jonizujące w kontekście medycznym". 
 
Nowa dyrektywa ma na celu zapobieganie ekspozycji na promieniowanie jonizujące wynikające z niewystarczającej kontroli źródeł promieniotwórczych, zgodnie z zasadą minimalizacji ryzyka: "ograniczenie ryzyka do najniższego możliwego poziomu".
 
W związku z tym, od 1 stycznia 2019 roku, każda placówka używająca promieniowania jonizującego zobligowana będzie do zastosowania najnowocześniejszych metod minimalizowania ryzyka błędnej aplikacji jakiejkolwiek dawki promieniowania jonizującego (np. błędnej identyfi kacji pacjenta, nieprawidłowego pozycjonowania itd.). Z naszych obserwacji wynika, że wiele placówek medycznych wykorzystujących promieniowanie do diagnostyki i terapii pacjentów, przy obecnym poziomie ich wyposażenia, może mieć trudności ze spełnieniem standardów tej nowej dyrektywy.
 
Biorąc po uwagę nowe rozporządzenia dyrektywy EURATOM, Consultronix wprowadził do swojej oferty systemy firm humediQ oraz iRT.
 
Identify S3GRT fi rmy humediQ, o którym wspominaliśmy w 59-tym numerze CX Newsa, to system identyfikacji i pozycjonowania pacjenta - zarówno przy procesie symulacji, jak i przy naświetlaniu. Położenie jest monitorowane w sposób ciągły podczas całego zabiegu. Kontrola obejmuje, także ruch oddechowy. System korzysta z danych zaimportowanych badań CT (DICOM RT Structure Set i DICOM RT).
 
Rys. 1. System IDENTIFY firmy humediQ 
 
IQM (Integral Quality Monitor) firmy iRT, o którym pisaliśmy w 60-tym wydaniu CX Newsa, w sposób ciągły kontroluje parametry akceleratora liniowego, pokazując w czasie rzeczywistym, każdy segment dostarczonej pacjentowi dawki promieniowania. W trakcie zabiegu IQM automatycznie generuje raporty i analizy dotyczące przebiegu całego procesu i przypisuje je do danych pacjenta.
 
Rys. 2. System IQM firmy iRT 

Mając na uwadze dobro pacjenta, warto zapoznać się bliżej z użytecznością, ergonomicznością i precyzją obu systemów.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.consultronix.pl. 
 

Więcej informacji na temat EURATOM 2013/53 znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Onkologia i Radioterapia:

Nowość w ofercie. C-RAD producent systemów do radioterapii

Słowo od redakcji: Mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu współpracy z firmą C-RAD, producentem systemu SGRT stosowanego przy procedurach Radioterapii Sterowanej Obrazem Powierzchni Ciała Pacjenta. Zastosowanie SGRT zwiększa dokładność pozycjonowania pacjenta i zapewnia ciągłą kontrolę jego położenia, co w efekcie znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa całego procesu naświetlania. 

Określenie oszczędności czasu i zasobów w obszarze kontroli planów naświetlania w przykładowej klinice

Wprowadzenie
Dane cytowane w tym raporcie zostały przekazane przez fizyków medycznych z jednej z sieci klinik używających sprzęt IQM. W wielu miejscach na świecie, w celach kontroli planu leczenia, a także zapewnienia jego jakości wykorzystywany jest system PTW Octavius. Oczywiście używane są również fantomy 3D innych producentów, ale drobne różnice pomiędzy nimi nie mają wpływu na wyniki tej analizy.

Śródoperacyjna ocena próbek biopsji cytologicznych. VivaScope 2500

Oryginalny tytuł: Role of fluorescence confocal microscopy for rapid evaluation of EUS fine-needle biopsy sampling in pancreatic solid lesions.

Autorzy oryginalnej publikacji: Serena Stigliano, Anna Crescenzi, Chiara Taffon, Francesco Covotta, Cesare Hassan, Giulio Antonelli, Martina Verri, Dario Biasutto, Roberto Mario Scarpa, Francesco Maria Di Matteo. 

W niniejszej publikacji autorzy opisali możliwości i zalety zastosowania mikroskopu VivaScope 2500 do oceny mikroskopowej próbek z biopsji cienkoigłowej. Fluorescencyjna mikroskopia konfokalna (FCM) umożliwia obrazowanie tkanek w stanie świeżym, wymagającym minimalnego przygotowania bez uszkodzenia lub utraty tkanki.

IQM - nowe rozwiązanie w kontroli jakości przyspieszaczy liniowych

Obecnie często stosowane techniki leczenia z wykorzystaniem akceleratorów medycznych to techniki dynamiczne: IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) oraz VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy). Są to zaawansowane techniki napromieniania, wymagające zwrócenia uwagi na źródło potencjalnych błędów i możliwości technicznych pracy akceleratora w czasie realizacji planu leczenia. 

Mikroskopia konfokalna w badaniach śródoperacyjnych

Rak stercza zajmuje drugie miejsce na liście najczęściej rozpoznawanych nowotworów u mężczyzn. Podstawową metodą leczenia pacjentów, którzy nie mogą (z uwagi na charakter nowotworu), bądź nie chcą uczestniczyć w systemie aktywnego nadzoru (active surveillance), jest prostatektomia radykalna.[1]