Pytania o fundusze unijne

Autor: Grzegorz Godziek

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 3/25/2008

Szanowni Państwo, bardzo często spotykamy się z pytaniami z Państwa strony o szczegóły dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej do planowanych przez Państwa inwestycji. Postanowiliśmy dziś wybrać kilka najczęściej pojawiających się pytań i na nie odpowiedzieć.

Czy istnieją specjalne fundusze na rozwój prywatnej działalności medycznej?
Właściwie należałoby odpowiedzieć, że nie. Jeżeli mówimy o lekarzach prowadzących działalność gospodarczą, to traktowani są oni na równi ze wszystkimi innymi przedsiębiorcami i mogą aplikować w ramach tych samych działań. Natomiast w części Regionalnych Programów Operacyjnych, lekarze prowadzący działalność gospodarczą mogą również aplikować w działaniach, które przeznaczone są dla całej służby zdrowia, pod warunkiem, że w katalogu beneficjentów znajdą się także Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Czy można zakupić sprzęt przed złożeniem wniosku?
Nie. Podstawową zasadą w przypadku aplikowania przez przedsiębiorców jest rozpoczynanie działań po złożeniu wniosku lub po otrzymaniu informacji o pozytywnej ocenie formalnej projektu. Warto jednak rozważyć wariant rozpoczynania projektu dopiero po zawarciu umowy dofinansowania.

Czy na mały gabinet można dostać dofinansowanie?
Tak. Wielkość przedsiębiorstwa ma wtórne znaczenie w stosunku do samego projektu – jego innowacyjności, trwałości i zasadności podejmowania działań inwestycyjnych z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

Prowadzę gabinet od 2 lat, zatrudniam pielęgniarkę, czy dostanę dofinansowanie?
Odpowiedź zawarta jest właściwie w poprzednim wierszu. Należy znaleźć odpowiedni, dostosowany do wielkości firmy program. Jednocześnie trzeba pamiętać, iż zostały one obecnie podzielone w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych z uwagi na status firmy – odrębnie uruchamiane są programy dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających łącznie do 9 osób), odrębnie dla przedsiębiorców małych (do 49 osób) i przedsiębiorców średnich (do 249 osób).
Czy dostanę dofinansowanie na zakup budynku na działalność medyczną?
Koszty budowlane stanowią wydatek kwalifikowany tylko wtedy, kiedy towarzyszy im zakup środków trwałych. Przy czym należy pamiętać, iż koszty związane z budową, rozbudową czy zakupem nieruchomości nie mogą stanowić kosztów dominujących w projekcie (tzn. powinny być mniejsze niż 50% wszystkich wydatkowanych w projekcie środków związanych z zakupem  urządzeń lub wartości niematerialnych  i prawnych).

Czy można starać się o dofinansowanie na zakup środków transportu?
W Regionalnych Programach Operacyjnych jedynymi dopuszczonymi do zakup środkami transportu samochody specjalne (np. karetki) oraz wózki widłowe. Tak wiec, w odniesieniu do interesującej nas branży właściwie jedynym możliwym do rozważenia środkiem transportu, na dofinansowanie którego moglibyśmy ewentualnie liczyć, jest właśnie zakup karetki.

Jakie są maksymalne kwoty jakie można uzyskać?
Maksymalne kwoty możliwe do uzyskania zależne są od poszczególnych Programów Operacyjnych, a także wielkości aplikującej firmy. Każdorazowo należy zatem sprawdzić taką informację w dokumentacji konkursowej programu, do którego chcemy aplikować.

Który wniosek ma większe szanse ten na 100 000 czy 2 000 000?
Jedyną możliwą odpowiedzią na tak postawione pytanie jest stwierdzenie: lepszy.  Lepszy tzn. bardziej dopasowany do działania w ramach, którego aplikujemy, lepiej przemyślany i przygotowany, wynikający z dobrze zdiagnozowanych i opisanych potrzeb przedsiębiorcy, lepiej opisujący planowane do osiągnięcia rezultaty i skutki jego wdrożenia. A zatem - wielkość  projektu jest wtórna w stosunku do jego jakości.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.