Radius DFG – cyfrowy aparat RTG z ramieniem C

Autor: Leszek Piątek

Kategoria: Radiologia Artykuł opublikowano w CX News nr 3/22/2007

Tagi:

Wydaje się, że wprowadzanie rozwiązań cyfrowych w aparatach RTG stało się obecnie jednym z ważniejszych trendów rozwoju w radiologii. Tą drogą podąża także firma IMD (InterMedical), która konsekwentnie wprowadza w swoich aparatach coraz nowsze i efektywniejsze cyfrowe rozwiązania technologiczne. Na wystawie MEDICA 2007 w Dusseldorfie InterMedical przedstawił między innymi kolejną wersję cyfrowego aparatu śródoperacyjnego – Radius DFG.

Jakie są zalety aparatu cyfrowego?

Po pierwsze – możliwość łatwej rozbudowy aparatu. Zarówno od strony „hardwarowej” jak i ”softwarowej”. Pracą całego systemu steruje komputer przemysłowy z zainstalowanym systemem Windows, dzięki czemu oprogramowanie aparatu może być w łatwy sposób udoskonalane i rozbudowywane i tym samym dostosowywane do potrzeb użytkownika. Przykładowo w Radius DFG funkcje DICOM dostarczane są już w podstawowej wersji aparatu.

Po drugie – jakość obrazu. Sygnał po wyjściu z kamery CCD konwertowany jest do postaci cyfrowej i pozostaje cyfrowy aż do momentu wyświetlenia go na 18" calowym monitorze LCD lub zapisania na dysku komputera wewnętrznego. Uniknięcie typowej dla aparatów analogowych parokrotnej konwersji obrazu z postaci analogowej do cyfrowej i vice versa, polepsza wyraźnie jakość obrazu. W Radius DFG jako standardową zastosowano kamerę CCD 1k (1024 x 1024 pixele) oraz lampę RTG z wirującą anodą. Mniejsze ogniska lampy RTG wraz z dużą rozdzielczością kamery CCD pozwoliły na uzyskanie obrazu o dużej ilości rozróżnialnych szczegółów przy niskiej dawce promieniowania. Obraz ten może być cyfrowo powiększany bez znaczącej utraty jakości.

Po trzecie – szeroka gama dostępnych funkcji. Oprogramowanie w aparacie RADIUS DFG pozwala na cyfrową obróbkę obrazu zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w „post-processingu”. Dostępne funkcje, to m.in. cyfrowy obrót obrazu, programy anatomiczne, pomiary długości, kątów i przewężeń bezpośrednio na obrazie, odtwarzanie pętli zapisanych obrazów (Cine Loop) i wspomniane wyżej oprogramowanie DICOM umożliwiające nagrywanie obrazów na CD/DVD oraz przesyłanie obrazów do sieci komputerowej.

W przypadku aparatu Radius DFG jego „cyfryzacja” nie spowodowała „rewolucyjnej” zmiany ceny. Uproszczenie i uporządkowanie struktury elektronicznej aparatu zrekompensowało wzrost jego ceny.

 

Więcej informacji na temat aparatu RTG Radius znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Radiologia:

Dwa w jednym

Duo Diagnost łącząc ze sobą funkcję radiografii i fluoroskopii, spełnia oczekiwania współczesnego rynku medycznego. Takie cech cechy: kompaktowa konstrukcja, różnorodność wykonywanych ekspozycji, wysoka konfigurowalność sprawiają, że aparat ten jest jednym z najpopularniejszych systemów tej klasy.

Seeing is believing: wstępne doświadczenia własne z wykorzystaniem echokardiografu Philips iE33

Doświadczenia własne z wykorzystaniem echokardiografu Philips iE33

Czy "The Beatles" mieli wpływ na rozwój medycyny?

Na pewno nie wielu z nas wie, że pierwszy model tomografu komputerowego, powstał w laboratorium angielskiej wytwórni płytowej EMI, co niewątpliwie łączy legendarny "The Beatles" z tomografią komputerową.  

Ultrasonograf HD11 XE

Zaawansowane aparaty ultrasonograficzne HD3, HD7, HD9, HD11 XE, HD 15, CX50, iU22, iE33