Sektorowy program operacyjny

Autor: dr Jacek Świtała

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 1/17/2006

Bieżący rok nie będzie należał do szczególnie atrakcyjnych w zakresie dostępności bezzwrotnej pomocy finansowej dla inwestycji z sektora medycznego. W roku 2006 kończy się okres programowania polityki strukturalnej, kończą się też pieniądze przeznaczone na jej realizację. Chociaż prawdopodobnie zostanie jeszcze ogłoszony co najmniej jeden termin naboru wniosków w ramach działania 2.3. Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, którego założenia są najbardziej atrakcyjne dla przedsiębiorców (możliwa do otrzymania dotacja wynosi nawet 1,25 mln zł), to doświadczenia z jego realizacji wskazują, iż branża medyczna nie może liczyć na jakiekolwiek preferencje – tylko nieliczne firmy z tego sektora otrzymały dotacje. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, które jest przeznaczone dla firm młodych (funkcjonujących na rynku maksymalnie 3 lata) zatrudniających do 10 osób. Choć program ten wymaga od wnioskodawcy dużo więcej wysiłku w procesie aplikowania, przede wszystkim z uwagi na mnogość załączników, to cieszy się on dużo większym zainteresowaniem firm reprezentujących sektor medyczny. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi obecnie 200 tys., co może stanowić nawet do 65% wartości realizowanej inwestycji. Atrakcyjność programu jest większa także z uwagi na zakres kosztów, które podlegają refundacji – oprócz zakupów inwestycyjnych mogą to być także prace budowlane niezbędne do zrealizowania celów inwestycji. I o ile w programie SPO-WKP zapis o kwalifikowalności kosztów budowlanych jest praktycznie martwy (niewielki procent beneficjentów uzyskało dotację na ten cel), to w programie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa bardzo często zdarza się, że inwestycje remontowo-budowlane uzyskują dofinansowanie. Należy jednak pamiętać, iż koszty remontu nie mogą być celem projektu, powinny przede wszystkim służyć pełniejszej realizacji celu, który polega np. na uruchomieniu nowego gabinetu lekarskiego. Przyjmowaniem wniosków w ramach działania 3.4. zajmują się właściwe Urzędy Marszałkowskie – jednak w 13 województwach ich rolę przejęły RIFy znane Państwu z obsługi programów pharowskich. Aktualne terminy naboru wniosków znajdą Państwo na stronie www.eurofin.pl w zakładce „Aktualności”.

Dostępne będą także środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównym celem priorytetu 5 „Ochrona zdrowotna i opieka nad dzieckiem” jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa poprzez m.in. programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Ogłoszenie kolejnego naboru wniosków dla alokacji 2006 planowane jest na II kwartał 2006 r. W ramach tego priorytetu w ostatnim naborze (jesień 2005) wpłynęło 371 wniosków o łącznej wartości 357 751 605 EUR (przy alokacji środków 16,92 mln EUR). Szanse otrzymania dofinansowania nie są wielkie, ale kto nie złoży wniosku ten na pewno nie dostanie…Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.