Siemens Finance - Twój partner

Autor: Tomasz Kukulski

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 3/25/2008

Właśnie mijają cztery lata od kiedy Siemens Finance zaoferował nowatorskie rozwiązanie finansowania zakupu maszyn i urządzeń medycznych na rynku publicznej służby zdrowia. Nowy produkt skierowany został do dość szerokiej grupy jednostek publicznej służby zdrowia, gdyż „sito” określające wiarygodność kredytową zostało ustawione tak, aby nawet szpital, który wykazuje straty mógł być zaakceptowany. Bardzo istotne w tym sektorze dopasowanie do procedur zamówień publicznych osiągnięto dzięki zaoferowaniu finansowania poprzez odkup wierzytelności wynikających z zawartej umowy dostawy. W procedurze tej szpital nabywa, na podstawie przeprowadzonego przetargu, sprzęt od dostawcy (na przykład Consultronix) z zapłatą w ratach, a Siemens Finance pojawia się dopiero po dostawie sprzętu i wykupuje strumień przyszłych wierzytelności, ustanawiając jednocześnie na finansowanym urządzeniu zastaw rejestrowy. Taka konstrukcja umożliwiła finalizację całej transakcji w trakcie jednej procedury przetargowej oraz zapewniła komfort jednostce publicznej, który wynika z faktu, że odpowiedzialność za część merytoryczną ponosiła firma zajmująca się sprzedażą sprzętu.

Omawiany produkt okazał się być niezwykle dobrze dopasowanym do potrzeb szpitali publicznych. W przeciągu kilku lat portfel klientów z tego sektora wzrósł bardzo znacznie. Okazało się również, że jest to portfel bardzo stabilny, a co za tym idzie wiarygodność klientów z tego obszaru znacznie wzrosła.

Szpitale dostrzegły i doceniły również inne zalety takiej metody finansowania: stałe oprocentowanie oraz zawarte w cenie pełne ubezpieczenie finansowanego sprzętu. Stałe oprocentowanie pozwala z większą precyzją zaplanować wydatki na przyszłe lata, ubezpieczenie zaś pozwala zwiększyć oszczędności.

Podsumowując mijający okres stosowania, należy stwierdzić, że finansowanie na drodze wykupu wierzytelności odniosło niewątpliwy rynkowy sukces.
Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.