Siemens przedstawia nowy model całkowitego kosztu posiadania Total Cost of Ownership – TCO

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 2/44/2013

  • Definicja TCO (całkowitego kosztu posiadania) zostaje zredefiniowana poprzez uwzględnienie w niej zamro­żonego kapitału i efektywności energetycznej 
  • Zmiana w modelu TCO wskazuje na dodatkowe zalety zastosowania leasingu i pożyczki jako sposobu finan­sowania aktywów 
Według najnowszej publikacji Siemens Financial Services (SFS) koncepcja całkowitego kosztu posiadania TCO, okre­ślającego całkowity koszt wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, łącznie z kosztami ich pozyska­nia, użytkowania, utrzymania, szkoleń itd., ewoluuje. Coraz większa liczba menedżerów ds. finansów zaczyna uwzględ­niać w modelu TCO, dwa dodatkowe czynniki: kwestie zwią­zane z kosztem pieniądza w czasie oraz problem tak zwa­nego „zamrożonego kapitału“ oraz oszczędności poprzez wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań. 
 
Poprzednia analiza SFS pokazała, że znaczne sumy gotówki zostają „zamrożone“ w zakupionym sprzęcie i wyposażeniu, zwłaszcza w sektorach opieki zdrowotnej oraz przemysło­wym. Badania SFS pokazują również, że firmy działające w branży przemysłowej, handlu, opiece zdrowotnej i sek­torze publicznym, w zależności od stosowanych technolo­gii, mogą często zaoszczędzić ponad 25% swoich kosztów energii.
 
Uwzględnienie nowych czynników uzmysławia, że modele całkowitego kosztu posiadania TCO muszą nie tylko brać pod uwagę pełny koszt sprzętu, ale i najbardziej efektywny finansowo sposób jego pozyskania i użytkowania. Zaznajo­miwszy się z analizą TCO wiele firm decyduje się na zastoso­wanie technik finansowania aktywów zamiast dokonywania zakupu za gotówkę, dzięki którym mogą często uwolnić zamrożony kapitał oraz umożliwić inwestowanie w bardziej energooszczędny sprzęt. 
 
Marcin Czebotariunas, koordynator ds. finansowania branży medycznej, stwierdza: „W naszej opinii w nowym podejściu do obliczeń TCO, w coraz większym stopniu uwzględnia się kwestie zamrożonego kapitału oraz korzyści płynące z wy­korzystywania rozwiązań efektywnych energetycznie. Po dokonaniu analizy wiele firm decyduje się na zastosowanie finansowania aktywów (np. specjalnej pożyczki dla branży medycznej z naszej oferty) w celu uwolnienia ‘zamrożone­go’ kapitału i modernizacji sprzętu, by stał się on efektywny energetycznie. Oprócz finansowania samego sprzętu lub systemów, rozwiązania finansowe pokrywają również koszt innych potrzeb zidentyfikowanych w analizie TCO, takie jak instalacja, utrzymanie, serwis, szkolenia, modernizacja itd.“ 
 
Zastosowanie takich rozwiązań finansowych takich jak po­życzka dla branży medycznej czy leasing coraz częściej po­zwalają szpitalom i gabinetom medycznym na dokonywa­nie inwestycji efektywnych energetycznie poprzez ustalanie miesięcznych rat na poziomie równym lub niższym niż koszt zaoszczędzonej energii elektrycznej – w wielu przypadkach oszczędności i dodatnie saldo przepływów pieniężnych od­czuwane są natychmiast. 
 
Analiza SFS opiera się na wewnętrznym badaniu oraz do­świadczeniach firmy w dziedzinie finansowania sprzętu poprzez leasing. Została ona uzupełniona o nawiązania do źródeł pochodzących od firm zewnętrznych. 
 
 SFS
 
 
 
Siemens Finance Sp. z o.o. 
ul. Żupnicza 11 
03-821 Warszawa 
Polska 
 
Kontakt: 
Tel.: +48 22 870 86 81 
Fax.: +48 22 870 86 89 
www.siemens.pl/leasing Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.