Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

Autor: Edyta Pęcherz

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 4/54/2015

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Dofinansowanie na sprzęt medyczny można uzyskać w ramach trzech kategorii projektów: 
1. projekty dla publicznej służby zdrowia, 
2. projekty dla prywatnej służby zdrowia, ale działającej w publicznym systemie opieki medycznej, 
3. projekty na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw również dla prywatnych ośrodków medycznych. 

Zarówno publiczna służba zdrowia, jak i prywatna, działająca w publicznym systemie opieki zdrowotnej, będzie dotowana np.: w ramach: 

• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.1 infrastruktura ratownictwa medycznego, gdzie ogłoszono już konkurs, w którym nabór wniosków trwa do 31.03.2016 r. Szczegóły: http://www.zdrowie.gov.pl/strona- 308-Dzialanie_91_Infrastruktura_ratownictwa_medycznego+ Dzialanie_91_Infrastruktura_ratownictwa_medycznego.html.
• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, będzie ogłoszony konkurs, więcej szczegółów: http://www.zdrowie.gov.pl/strona-309-Dzialanie_ 92_Infrastruktura_ponadregionalnych_podmiotow_leczniczych+ Dzialanie_92_Infrastruktura_ponadregionalnych_ podmiotow_leczniczych.html. 
• Inwestycyjnych konkursów regionalnych, np. zaplanowany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubuskiego, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych. Analogicznych konkursów należy szukać w każdym województwie, choć nie we wszystkich na pewno się pojawią, co uzależnione jest od wybranych przez urząd marszałkowski priorytetów dedykowanego wsparcia. 
• Konkursów ogłaszanych na realizację programów profilaktycznych, edukacyjnych czy prowadzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej, do wykonania których niezbędne jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu medycznego – przykład: http://stacja-konsultacja.pl/konsultacje/strona/3558. 

W powyższych programach liczyć można na 80, 85 czy nawet 100% wsparcia. 

Natomiast dotacje dla komercyjnych jednostek medycznych są zależne od regionu i przedstawiają się następująco: 
 
 Mapa

Wyjątek stanowią programy naukowo-badawcze, gdzie ryzyko, że wynik będzie negatywny jest znacznie wyższe i wsparcie dla mikroprzedsiębiorcy może wynieść nawet 80%. Programy te wspierają wyłącznie powstawanie innowacyjnych produktów, usług, pracę laboratoriów badawczych i same badania, a także opracowanie dokumentacji koniecznej do wdrożenia innowacji. Ogólnopolskich konkursów w tym obszarze należy szukać w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na stronie: https://www.poir.gov.pl. 

Dla pozyskania aparatury o mniejszej skali innowacyjności i za mniejsze wartości niż minimalne wymagania programów ogólnopolskich, sugeruję poszukiwania w pierwszych osiach priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach. Każde z nich ma swoją stronę internetową, gdzie znaleźć można szczegółowe opisy konkursów i bieżące informacje o ich uruchamianiu, np. http://www.rpo.malopolska. pl, https://rpo.slaskie.pl, http://rpo.opolskie.pl. Z dużej gamy możliwości warto wybrać optymalne i wdrożyć je w życie. Oczywiście pozyskanie dotacji na sprzęt medyczny to dopiero 30% sukcesu, trudności zaczynają się przy realizacji projektu, a szczególnie podczas rozliczenia. Wszystko to trzeba mieć na uwadze, nim rozpocznie się proces pozyskiwania funduszy. Gorąco zachęcam do zaangażowania i rozpoczęcia działań. 

Wraz z firmą CX chętnie wesprzemy Państwa w tym obszarze. 

Życzymy sukcesów!Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.

Siemens przedstawia nowy model całkowitego kosztu posiadania Total Cost of Ownership – TCO

Według najnowszej publikacji Siemens Financial Services (SFS) koncepcja całkowitego kosztu posiadania TCO, okre­ślającego całkowity koszt wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, łącznie z kosztami ich pozyska­nia, użytkowania, utrzymania, szkoleń itd., ewoluuje. Coraz większa liczba menedżerów ds. finansów zaczyna uwzględ­niać w modelu TCO, dwa dodatkowe czynniki: kwestie zwią­zane z kosztem pieniądza w czasie oraz problem tak zwa­nego „zamrożonego kapitału“ oraz oszczędności poprzez wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań.