Stereotaxis - Mount Everest elektrofizjologii

Autor: Piotr Wawrzyńczyk

Kategoria: Diagnostyka obrazowa Artykuł opublikowano w CX News nr 4/50/2014

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok, a tym samym okres zmian i nadziei na jeszcze lepsze jutro. Zmiany również zawitały w progi naszej firmy – z ogromną dumą i przyjemnością pragniemy poinformować, iż firma Consultronix została dystrybutorem amerykańskiej firmy Stereotaxis, która w swojej ofercie posiada innowacyjne rozwiązania do leczenia zaburzeń pracy serca. 

Opierając się na definicji ze słownika języka polskiego elektrofizjologia to dział fizjologii zajmujący się badaniem czynności komórek organizmu lub zespołów komórek na podstawie analizy ich aktywności bioelektrycznej, czyli wytwarzanych przez nie potencjałów bioelektrycznych, wzmacnianych za pomocą odpowiednich urządzeń elektronicznych. Metody elektrofizjologiczne są szeroko stosowane w badaniach układu nerwowego, mięśniowego czy też układu sercowo – naczyniowego. Obecne badania naukowe wskazują, iż zaburzenia pracy serca są obecnie drugim, po zawale serca, schorzeniem kardiologicznym. Jednak ze względu na bardzo dobrze rozwiniętą sieć pracowni kardiologii interwencyjnej w Polsce to niemiarowość pracy mięśnia sercowego jest najniebezpieczniejsza dla zdrowia. Głównym powodem jest brak wczesnej diagnozy i szybkiego przeciwdziałania arytmii. Nieprawidłowa częstość akcji serca to zbyt wolna lub zbyt szybka jego praca, gdzie jako normę uznaje się zakres 60–100 uderzeń na minutę. Przypominając zaburzenie pracy serca polegające na wykonaniu ponad 100 uderzeń nosi nazwę tachykardii, zaś poniżej 50 uderzeń w czasie czuwania nosi nazwę bradykardii. Dla utrudnienia rytm pracy serca dzielimy jeszcze na miarowe oraz niemiarowe. Wszelkie anormalne tempa bicia serca są „reperowane” w trakcie zabiegów elektrofizjologicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom elektrokardiologów nasza firma pragnie wprowadzić na polski rynek nowoczesne i pionierskie rozwiązania wspomagające proces leczenia zaburzeń rytmu serca, a równocześnie powodując, iż zabiegi te staną się bezpieczniejsze – i to zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. 
 
Epoch 

Firma Stereotaxis Inc. jest producentem systemu EPOCH, w skład którego wchodzi magnetyczna nawigacja NIOBE®, cewniki o specjalnej konstrukcji, robot nawigacyjny do cewników Vdrive™ oraz oprogramowanie do zarządzania i integracji Odyssey®. Wszystkie te składowe tworzą nowoczesne rozwiązanie do elektrofizjologii, które znalazło uznanie u wielu specjalistów. System ten znajduje się w wielu światowych ośrodkach, a ich liczba ciągle rośnie. Sukces ten gwarantuje fakt, iż 99.9% wykonanych zabiegów z jego użyciem nie spowodowało żadnych poważnych komplikacji. Uzyskanie takich wyników jest możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w każdej składowej systemu. Magnetyczna nawigacja NIOBE® tworzona jest przez dwa magnesy na stałe zamontowane na przegubowym ramieniu, pomiędzy którymi umieszczany jest pacjent. Pole magnetyczne w pracowni jest ponad 10-krotnie mniejsze niż te wytwarzane w systemach rezonansu magnetycznego. Przez to zakłócenia na inne urządzenia w pracowni są o wiele mniejsze, aby nie powiedzieć znikome. 

Robot nawigacyjny Vdrive™ montowany jest do stołu pacjenta. W jego skład wchodzą również V-CAS™ oraz V-LOOP™, których zadaniem jest przesuwanie do przodu kateterów wprowadzonych do naczyń. Dzięki temu, rozwiązanie to pozwala na pełną kontrolę nad całym systemem z poziomu sterowni przez jedną osobę. Robot ten pozwala również na wprowadzanie poprzez cewnik rozwiązań firm trzecich, jak np. system do ablacji St. Jude Medical. 

Jak zatem wygląda cały zabieg? Pierwszym krokiem jest wykonanie skanu rotacyjnego z wykorzystaniem angiografu, którego wynik będzie mapą dla prowadzenia cewnika. Następnie wprowadzany jest cewnik, który przesuwany jest za pomocą Vdrive™. Całość sterowana jest komputerowo z poziomu sterowni przez jedną osobę. Najważniejszą częścią jest nawigacja magnetyczna NIOBE®, która na podstawie danych uzyskanych z angiografu steruje ruchami cewnika. Poprzez zmiany kierunku linii sił pola magnetycznego powoduje odchylanie cewnika w odpowiednim kierunku, a następnie cewnik jest ponownie przesuwany. Dzięki specjalnej konstrukcji cewnika przy zetknięciu ze ścianą naczynia cewnik zagina się, a nie naciska na nią, co zabezpiecza przed perforacją. 

Wprowadzenie systemu EPOCH przez firmę Stereotaxis stało się krokiem przełomowym w elektrofizjologii. Rozwiązanie to ciągnie za sobą jedynie łańcuch zysków, nie wymuszając jakichkolwiek niedogodności - zwiększa bezpieczeństwo przeprowadzonego zabiegu, skraca jego czas, ogranicza dawkę zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego. 

Aby dowiedzieć się więcej zachęcam do zobaczenia filmów, które prezentują działanie nowoczesnego urządzenia, na stronie: www.cxsa.pl/stereotaxis.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki StereotaxisOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Diagnostyka obrazowa:

Mały aparat do zadań specjalnych. Nowość w ofercie

Codzienna praktyka szpitalna w dużej mierze opiera się na szeregu urządzeń diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie X. Aparaty RTG stacjonarne, przyłóżkowe, mammografy, tomografy komputerowe to urządzenia będące przeważnie na wyposażeniu Zakładów Diagnostyki Obrazowej z dedykowanym personelem wykonującym badania. Jednak najprawdopodobniej najliczniejszą grupą sprzętów bazujących na promieniowaniu X są śródoperacyjne aparaty z ramieniem C. W przeciwieństwie do urządzeń z ZDO – są one obsługiwane przez lekarzy podczas zabiegów. Ciężar, gabaryty, obecność innych systemów na sali operacyjnej to tylko kilka przykładów utrudnień z jakimi spotykają się chirurdzy. Producenci nieustannie dokładają starań, aby tę sytuację poprawić, czego owocem stał się aparat XiScan 5000 z mini ramieniem C firmy FM Control – przedstawiciela kompaktowych, mobilnych systemów do obrazowania fluoroskopowego podczas zabiegów. 

„Ferrari” w GMM

General Medical Merate (GMM) jest na rynku medycznym już ponad 65 lat, czyli od roku 1953. Ze względu na wiek, plasuje się zatem między Lamborghini a Ferrari...

Elektroniczna dokumentacja medyczna czyli jak ugryźć ucyfrowienie RTG – nowości Rayence

Postęp, zmiany i innowacje to nieodłączne cechy intensywnie rozwijających się dziedzin nauki, technologii i medycyny. Inwestycje w nowe technologie są naturalną drogą zwiększenia przychodu i polepszenia jakości usług. Pomimo wynalezienia na początku lat 60-tych pierwszego detektora, umożliwiającego przechwycenie promieniowania w formie cyfrowej, wiele placówek w Polsce – ze względów finansowych – nadal korzysta z systemów analogowych.

Bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegów radioterapii

Choroby nowotworowe obok chorób układu krążenia są główną przyczyną zgonów na świecie. Z roku na rok zwiększa się zachorowalność na nowotwory, a w związku z postępem medycyny i jej możliwości diagnostycznych wzrasta także ich wykrywalność. Jest to powodem bardzo dużego wzrostu liczby pacjentów objętych leczeniem onkologicznym. Ważnym elementem procesu leczenia onkologicznego jest radioterapia wykonywana w seriach zabiegów, które wcześniej zostają szczegółowo zaplanowane tak, aby działania niepożądane i ewentualne uszkodzenia okolicznych dla guza tkanek były jak najmniejsze. 

W CX News nr 4/50/2014 opublikowano również: