Studium przypadku - trichoskopia

Autor: dr hab. n. med. Adriana Rakowska

Kategoria: Dermatologia Artykuł opublikowano w CX News nr 2/70/2021

45-letnia pacjentka zgłosiła się z powodu kilku ognisk łysienia wielkości do 1 cm, które były zlokalizowane w okolicy wierzchołka głowy i którym towarzyszył silny świąd (fot. 1.). W obrębie zmian obecne były rzadkie i krótkie łodygi włosów. Wywiad chorobowy był kilkumiesięczny. 

Wykonano badanie trichoskopowe, w którym uwidoczniono krótkie, ułamane łodygi włosów (fot. 2.). Większe powiększenia dermoskopowe (x70) pozwoliły na zaobserwowanie licznych i zlokalizowanych na tych samych wysokościach łodyg rozszczepów węzłowatych (trichorrhexis nodosa). Obecne były także „włosy szczotki” (ang. broom hairs), czyli krótkie łodygi włosów rozfragmentowane podłużnie (trichoptiloza) (fot. 3a. oraz 3b.). Na podstawie przeprowadzonego badania trichoskopowego można wykluczyć rozpoznanie, które było najbardziej prawdopodobne przed jego wykonaniem, czyli liszaj płaski mieszkowy (łysienie bliznowaciejące, którego cechami trichoskopowymi są obszary pozbawione łodyg i ujść mieszków włosowych, złuszczanie okołomieszkowe, rumień okołomieszkowy). 

Obraz trichoskopowy przemawia za rozpoznaniem trichoteiromanii, czyli kompulsywnego pocierania małej okolicy skóry głowy. Prezentowany obraz trichoskopowy z włosami szczotkami, krótkimi łodygami z rozszczepami węzłowatymi na tych samych wysokościach łodyg opisany był w rzadkiej chorobie skóry głowy – scalp dysesthesia. Jest to jednostka chorobowa, w której na małym obszarze skóry głowy pojawia się zlokalizowany miejscowo, ale uporczywy świąd, powodujący odruch drapania i tarcia. 

W terapii pacjentki zastosowano leczenie niską dawką naltrexonu (4,5 mg na dobę) oraz miejscową kortykosteroidoterapię, uzyskując po 3 miesiącach całkowite ustąpienie świądu i odrost włosów. ♦

Piśmiennictwo:
1. Rakowska A, Olszewska M, Rudnicka L. Trichoscopy of scalp dysesthesia. Adv Dermatol Alergol. 2017; 34(3):245-247
2. Shumway NK, Cole E, Fernandez KH. Neurocutaneous disease: neurocutaneous dysesthesias. J Am Acad Dermatol. 2016; 74(2): 215-228
3. Kinoshita-Ise M, Shear NH. Diagnostic and therapeutic approach to scalp dysesthesia: A case series and published work review. J Dermatol. 2019; 46(6):526-530

Więcej informacji na temat trichoskopia, wideodermoskopia, FotoFinder znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej w diagnostyce czerniaka skóry

Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo (ang. in vivo reflectance confocal microscopy, RCM) to nowoczesna, nieinwazyjna metoda obrazowania skóry. Pozwala zwizualizować tkanki w rozdzielczości porównywalnej do tej uzyskiwanej w klasycznym badaniu histopatologicznym. Podczas badania skóry można zobrazować: naskórek wraz z jego warstwami oraz skórę właściwą - warstwę brodawkowatą i górną część warstwy siateczkowatej, a także przydatki skóry. Zdjęcia uzyskane techniką RCM - tzw. przekroje optyczne - odpowiadają horyzontalnym przekrojom poszczególnych warstw skóry na określonej głębokości, a jej maksymalna wartość w tej technice wynosi około 200-300 μm. Jest to największe ograniczenie tej metody obrazowania, szczególnie w przypadku zaawansowanych zmian nowotworowych. Naciekające głęboko guzy lub towarzyszące im zgrubienia naskórka uniemożliwiają prawidłowy wgląd w głębsze warstwy podczas badania RCM. 

Nowoczesne zarządzanie leczeniem pacjentów z wypadaniem włosów

Co słyszy pacjent z problemem nadmiernego wypadania włosów, gdy zadzwoni do kliniki, żeby umówić się na konsultację? Jeśli najbliższy termin jest jutro lub pojutrze, nie ma problemu. Co, jeśli konsultacja może się odbyć najwcześniej za tydzień lub - co gorsza - za miesiąc? Mając to na uwadze, współpracę z pacjentem warto rozpocząć już w trakcie oczekiwania na konsultację dermatologiczną. 

Testymonial

Osoby, które mają problemy ze skórą głowy i nadmiernym wypadaniem włosów, są bardzo wrażliwymi pacjentami. Tym bardziej doceniają kompleksową opiekę i przejrzystość informacji oraz ekspresowe wdrożenie leczenia. Warto też podkreślić, że zoptymalizowany proces diagnostyczny pozwala na zwiększenie efektywności pracy lekarza. ♦

Vexia - nowa odsłona klasyki

26 maja 2021 r. weszło w życie rozporządzenie UE dotyczące wyrobów medycznych 2017/745, zastępujące dotychczasową dyrektywę Rady Europejskiej 93/42/EWG. Tym samym, firmy zajmujące się produkcją i sprzedażą urządzeń medycznych na europejskim rynku zostały zobowiązane do działania zgodnie z nowymi wytycznymi. Spowodowało to niemałe zamieszanie wśród producentów z branży, a ogrom dokumentacji i kontroli przerósł niejedną znaną markę. 

Pierwszy w Polsce FotoFinder studio - doświadczenia własne i organizacja pracy w oparciu o sprzęt

W 2020 roku na światowy rynek trafiło nowe urządzenie firmy FotoFinder – Studio. Już na początku 2021 r. zakupiliśmy je do naszego gabinetu. Była to naturalna ewolucja w stronę bardziej zaawansowanej technologii, gdyż przygodę z FotoFinderem rozpoczęliśmy 9 lat wcześniej od biurkowej wersji wideodermoskopu: laptopa z kamerą 800HD.