Studium przypadku - trichoskopia

Autor: dr hab. n. med. Adriana Rakowska

Kategoria: Dermatologia Artykuł opublikowano w CX News nr 2/70/2021

45-letnia pacjentka zgłosiła się z powodu kilku ognisk łysienia wielkości do 1 cm, które były zlokalizowane w okolicy wierzchołka głowy i którym towarzyszył silny świąd (fot. 1.). W obrębie zmian obecne były rzadkie i krótkie łodygi włosów. Wywiad chorobowy był kilkumiesięczny. 

Wykonano badanie trichoskopowe, w którym uwidoczniono krótkie, ułamane łodygi włosów (fot. 2.). Większe powiększenia dermoskopowe (x70) pozwoliły na zaobserwowanie licznych i zlokalizowanych na tych samych wysokościach łodyg rozszczepów węzłowatych (trichorrhexis nodosa). Obecne były także „włosy szczotki” (ang. broom hairs), czyli krótkie łodygi włosów rozfragmentowane podłużnie (trichoptiloza) (fot. 3a. oraz 3b.). Na podstawie przeprowadzonego badania trichoskopowego można wykluczyć rozpoznanie, które było najbardziej prawdopodobne przed jego wykonaniem, czyli liszaj płaski mieszkowy (łysienie bliznowaciejące, którego cechami trichoskopowymi są obszary pozbawione łodyg i ujść mieszków włosowych, złuszczanie okołomieszkowe, rumień okołomieszkowy). 

Obraz trichoskopowy przemawia za rozpoznaniem trichoteiromanii, czyli kompulsywnego pocierania małej okolicy skóry głowy. Prezentowany obraz trichoskopowy z włosami szczotkami, krótkimi łodygami z rozszczepami węzłowatymi na tych samych wysokościach łodyg opisany był w rzadkiej chorobie skóry głowy – scalp dysesthesia. Jest to jednostka chorobowa, w której na małym obszarze skóry głowy pojawia się zlokalizowany miejscowo, ale uporczywy świąd, powodujący odruch drapania i tarcia. 

W terapii pacjentki zastosowano leczenie niską dawką naltrexonu (4,5 mg na dobę) oraz miejscową kortykosteroidoterapię, uzyskując po 3 miesiącach całkowite ustąpienie świądu i odrost włosów. ♦

Piśmiennictwo:
1. Rakowska A, Olszewska M, Rudnicka L. Trichoscopy of scalp dysesthesia. Adv Dermatol Alergol. 2017; 34(3):245-247
2. Shumway NK, Cole E, Fernandez KH. Neurocutaneous disease: neurocutaneous dysesthesias. J Am Acad Dermatol. 2016; 74(2): 215-228
3. Kinoshita-Ise M, Shear NH. Diagnostic and therapeutic approach to scalp dysesthesia: A case series and published work review. J Dermatol. 2019; 46(6):526-530

Więcej informacji na temat trichoskopia, wideodermoskopia, FotoFinder znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Pierwszy w Polsce FotoFinder studio - doświadczenia własne i organizacja pracy w oparciu o sprzęt

W 2020 roku na światowy rynek trafiło nowe urządzenie firmy FotoFinder – Studio. Już na początku 2021 r. zakupiliśmy je do naszego gabinetu. Była to naturalna ewolucja w stronę bardziej zaawansowanej technologii, gdyż przygodę z FotoFinderem rozpoczęliśmy 9 lat wcześniej od biurkowej wersji wideodermoskopu: laptopa z kamerą 800HD.

Jednolity system badania znamion w Polsce. Czy to możliwe?

Wyeliminowanie nowotworów skóry z życia milionów ludzi to misja Ogólnopolskiego Centrum Badania Znamion Twoje Znamiona. Towarzyszy nam w codziennej pracy i jest motorem naszego działania. Upowszechnienie badań dermatoskopowych w Polsce, zwiększenie liczby osób świadomie badających znamiona i w końcu wymierny wpływ na zmniejszenie umieralności z powodu nowotworów skóry w Polsce stanowią nasze nadrzędne cele. 

Studium przypadku - w duchu Total Body Dermoscopy

Przypadek, który prezentuję to starszy mężczyzna, określany jako pacjent wysokiego ryzyka, zmagający się z zespołem znamion dysplastycznych. Jego znamiona przez ponad 10 lat były regularnie badane w Szpitalu Uniwersyteckim w Lyonie. 

Rola kontekstu w interpretacji obrazu dermatoskopowego

Rola całościowej oceny kontekstu klinicznego, obrazu wideodermatoskopowego oraz badania histopatologicznego dla właściwej diagnostyki i leczenia pacjenta z atypową zmianą barwnikową. 

Nowe obiektywy FotoFinder. Szerszy zakres możliwości kamery medicam 1000s

Obiektyw D-Scope III - NOWOŚĆ!
Dermoskopia wysokich powiększeń
Do rodziny obiektywów FotoFinder dołączył innowacyjny obiektyw D-Scope III, otwierający nowy rozdział obserwacji zmian skórnych w powiększeniu optycznym do 400x. Technologia dermoskopii wysokich powiększeń działa w połączeniu z kamerą wideodermoskopową FotoFinder medicam® 1000s.Nowy obiektyw sprawdza się także w kapilaroskopii, ułatwiając analizę nieprawidłowości mikronaczyniowych. Doskonale widoczne są nawet komórki krwi przepływające przez naczynia włosowate.