Sukces współpracy

Autor: Tomasz Kukulski

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 2/18/2006

Sposób finansowania medycyny publicznej wymaga ścisłego współdziałania dostawcy i finansującego. Jest to jeden z warunków spełnienia surowych wymagań przetargowych. Firmy Consultronix i Siemens Finance rozpoczęły niedawno współpracę na tym szczególnie wymagającym rynku, a już zaczęła ona przynosić znakomite rezultaty: zawarte zostały dwa kontrakty.

Procedura pozyskania wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego jest skomplikowana. Przetarg stawia przed dostawcą szereg wymogów dotyczących charakterystyki technicznej i jakości sprzętu, a także późniejszej opieki serwisowej. Zdarza się również, że oprócz kwestii związanych z oferowaną aparaturą, w warunkach przetargowych pojawia się wymóg finansowania. W obydwu wspomnianych, zakończonych sukcesem przetargach, właśnie finansowanie okazało się kluczowym elementem. Pod względem merytorycznym Consultronix spełniał wszystkie wymagania, ale w kwestii finansowania zwrócił się do Siemens Finance przedstawiając warunki transakcji. Siemens Finance, świadom presji czasu, wywiązał się z postawionego zadania szybko i sprawnie, stosując jasne kryteria akceptacji. Po krótkiej analizie obydwie transakcje zostały zaakceptowane i Consultronix mógł przystąpić do przetargu posiadając zapewnienie finansowania. Szybkość i przejrzystość akceptacji ryzyka finansowania była w tym przypadku decydująca.

Przetargi zakończyły się pomyślnie dla firmy Consultronix między innymi dlatego, że zapewnione zostało finansowanie. Po wygranym przetargu Consultronix dostarczył zakontraktowane urządzenia, które zostały odebrane przez klienta. W momencie wystawienia faktury Siemens Finance przejął zobowiązania klienta i stał się podmiotem finansującym. Cała operacja odbyła się sprawnie i w pełni czytelnie, zarówno dla szpitala, jak i dla dostawcy.

Dzięki ścisłej kooperacji Consultronix i Siemens Finance, dwa publiczne szpitale pozyskały na bardzo dogodnych warunkach sprzęt niezbędny dla ich działalności. Bez wątpienia sukces ten stanowi podstawę dobrej prognozy dla przyszłych wspólnych, podobnych przedsięwzięć

Do roku 2013 do Polski samych tylko brukselskich pieniędzy napłynie 59,6 mld euro. Do tego trzeba dodać współfinansowanie strony polskiej oraz wkład własny beneficjentów, aby zobaczyć potencjał inwestycyjny Polski w najbliższych latach. To niewątpliwy plus i szansa. Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.