Testymoniale użytkowników metody HFDS - dr n. med. Piotr Rusek

Autor: dr n. med. Piotr Rusek

Kategoria: Mikrochirurgia oka Artykuł opublikowano w CX News nr 1/69/2021

Leczenie operacyjne jaskry powinno być rozważane w przypadku, gdy farmakoterapia i leczenie laserowe nie spowodują zatrzymania postępu neuropatii. Leczenie należy dostosowywać dla każdego pacjenta indywidualnie, biorąc pod uwagę liczne czynniki, między innymi stopień współpracy pacjenta, zaawansowania choroby, warunki anatomiczne miejsca operacji oraz ilości powikłań związanych z wybraną metodą. Spośród trzech wymienionych metod leczenia jaskry, leczenie chirurgiczne związane jest z największą ilością powikłań. 


Aby nie traktować leczenia zabiegowego jaskry jako leczenia ostatniej szansy, wprowadzono w ostatnim dziesięcioleciu chirurgię mikroinwazyjną jaskry (MIGS). Według definicji Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS) określenie MIGS obejmuje zabiegi z dostępu „ab interno” lub rzadziej „ab externo” z wszczepieniem implantów lub bez, o skuteczności zależnej lub niezależnej od pęcherzyka filtracyjnego.

 

Do tej grupy zabiegów należy głęboka sklerotomia wysokich częstotliwości (HFDS) wykonywana z dostępu „ab interno”.  Wymaga od chirurga przede wszystkim nauki wizualizacji kąta przesączania - odpowiedniego ustawienia mikroskopu oraz głowy pacjenta, obsługi gonioskopu operacyjnego, czyli umiejętności przydatnych również we wszczepianiu mikrostentów lub goniotomii. Natomiast sama technika zabiegu jest dość prosta a procedura krótkotrwała.

 

W naszym ośrodku zabieg HFDS wykonujemy od 1 roku i uzyskaliśmy redukcję cwg u 74% pacjentów poniżej 21 mmHg bez leków w procedurze łączonej z usunięciem zaćmy, ale także u 5 pacjentów pseudofakijnych poniżej 21 mmHg z redukcją 2 leków miejscowych na jeden.

 

Głęboka sklerotomia wysokich częstotliwości ma wysoki profil bezpieczeństwa z przejściowymi zwyżkami cwg, niewielkim krwawieniem do komory przedniej i depigmentacją tęczówki w miejscu aktywacji sondy diatermicznej. Dłuższa obserwacja pozwoli lepiej nam ocenić skuteczność tej metody oraz możliwość jej powtarzania. W sytuacji skromnej wyceny zabiegów z użyciem mikrostentów (implantów) przez NFZ ta metoda stanowi bardzo dobrą alternatywę dla borykających się z codzienną rzeczywistością oddziałów okulistycznych.

Urządzenie OS 4 firmy Oertli Instrumente AG 

Więcej informacji na temat HFDS, Oertli Instrumente AG, HFDS Glaucoma Tip, abee Tip znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki OertliOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Mikrochirurgia oka:

Pack BVI - kastomizacja na najwyższym poziomie

Wychodząc z założenia, że odpowiednio dobrane zestawy jednorazowe znacząco poprawiają jakość pracy na sali operacyjnej, Consultronix od wielu lat koncentruje się na rozwoju oraz poszerzaniu swojej oferty o nowe i niezawodne produkty. Materiały stosowane w zestawach BVI Custom Kit dają chirurgom gwarancję bezpieczeństwa, precyzji oraz komfortu pracy.

HFDS jako nowoczesna metoda nieinwazyjnego leczenia chirurgicznego jaskry otwartego kąta przesączania

Głęboka sklerotomia wysokich częstotliwości, minimalnie inwazyjna procedura usunięcia jaskry ab interno połączona z chirurgią zaćmy: właściwości oraz wyniki badań klinicznych.

Testymoniale użytkowników metody HFDS - dr n. med. Marcin Jezierski

HFDS to interesująca metoda z kręgu zabiegów MIGS wykonywanych ab interno. Jej skuteczność może warunkować niejako dwutorowy mechanizm działania. Poprzez usunięcie części beleczkowania polega on z jednej strony na ułatwieniu odpływu drogą konwencjonalną przez kanał Schlemma, z drugiej strony, poprzez wytworzenie sklerotomii w postaci kieszonek twardówkowych potencjalnie zwiększa odpływ drogą nadnaczyniówkową. Metoda, tak jak inne z tej grupy, zapewnia względne bezpieczeństwo i małą inwazyjność zabiegu w stosunku do struktur oka, jednak w odróżnieniu od nich nie wymaga pozostawienia implantów wewnątrz gałki ocznej. Praktyczny brak ingerencji w powierzchnię oka zapewnia szybką rehabilitację wzrokową, komfort pacjenta i nie wyklucza innych metod leczenia w przyszłości, z wykonaniem zabiegów filtrujących włącznie. 

Testymoniale użytkowników metody HFDS - dr n. med. Piotr Marszalik

Jako wieloletni użytkownik fakoemulsyfikatora FAROS szwajcarskiej firmy Oertli w pełni wykorzystuję jego funkcjonalność, wykonując zarówno zabiegi zaćmy, jak i witrektomii. Ponadto dzięki specjalnej platynowej końcówce diatermicznej oraz modułowi HFDS (High Frequency Deep Sclerotomy) mam możliwość przeprowadzania fakoemulsyfikacji wraz ze sklerotomią diatermiczną. Zabieg ten znacząco redukuje ciśnienie wewnątrzgałkowe, a przy tym jest bezpieczny, szybki i nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. 

Testymoniale użytkowników metody HFDS - lek. Agnieszka Miśkiewicz–Wójcik

W naszym Ośrodku Mikrochirurgii i Terapii Okulistycznej OKO.M we Wrocławiu od 2016 r. przeprowadziliśmy 108 zabiegów łączonych usunięcia zaćmy z diatermiczną sklerotomią na aparacie OS 4 firmy Oertli. W obserwowanej grupie, u większości pacjentów uzyskaliśmy stabilizację ciśnienia oraz brak progresji zmian w polu widzenia i OCT.  Diatermiczna sklerotomia (HFDS) w połączeniu z fakoemulsyfikacją to bardzo dobra alternatywa dla pacjentów chorujących na jaskrę i zaćmę. Metoda operacyjna jest mało inwazyjna oraz bardzo bezpieczna. 

W CX News nr 1/69/2021 opublikowano również: