Uproszczenie procedury akceptacji dla lekarza

Autor: Tomasz Kukulski

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 2/24/2008

Siemens Finance pozostaje liderem rynku finansowania zakupów urządzeń medycznych już od ponad dwóch lat.Utrzymanie pozycji lidera wymaga nieustannej innowacyjności i elastyczności. Wyznaczanie nowych standardów jest zatem celem Siemens Finance i w zasadzie koniecznością.

Jednym z wielu niezwykle istotnych parametrów każdej transakcji jest czas jej zakończenia, czyli czas od momentu, w którym lekarz przedstawił swoje zamierzenia instytucji finansującej do chwili, w której może już cieszyć się nowym sprzętem. Zmierzając do skracania wspomnianego czasu, Siemens Finance postanowił w przypadku praktyk lekarskich oraz spółek, w których występuje poręczenie lekarza zmniejszyć ilość wymaganych do oceny transakcji dokumentów.

Do tej pory lekarz w procedurze akceptacyjnej przedstawiał dyplom lekarski, potwierdzenie uzyskania specjalizacji oraz prawo wykonywania zawodu. Ponadto wymagane były dokumenty rejestrowe praktyki lekarskiej.Wnowej procedurze dokumenty rejestrowe potrzebne są nadal, natomiast ze wszystkich dokumentów potwierdzających zawód lekarza pozostało tylko prawo wykonywania zawodu. Dokument ten posiada na podorędziu każdy lekarz i zawiera on wszystkie niezbędne dla akceptacji informacje.

Reasumując: lekarz przedstawia w transakcjach do 125 000 Euro (425 000 zł) zaangażowania jedynie prawo wykonywania zawodu oraz dokumenty rejestrowe praktyki lekarskiej. Tak zasadnicze zmniejszenie ilości wymaganych dokumentówwpłynie pozytywnie na czas zakończenia transakcji. Tym samym zwiększy się w istotnym stopniu zadowolenie klientów–lekarzy i na pewno przyspieszy również proces podejmowania decyzji o dalszych zakupach nowoczesnego sprzętu.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.