Usługi finansowe

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 1/35/2011

W polskim systemie opieki zdrowotnej obserwujemy zjawisko „zamrożenia” kapitału w wysokości 180 milionów euro na zakup urządzeń do diagnostyki obrazowej i 360 milionów euro na inne kategorie sprzętu medycznego.

Nowe badanie Działu Usług Finansowych Siemens (SFS) ukazuje gdzie nieskutecznie zainwestowano („zamrożono”) kapitał w polskim systemie opieki zdrowotnej.

Kapitał w wysokości ponad pół miliarda euro jest nieefektywnie zainwestowany w bezpośrednie zakupy sprzętu medycznego przez polski system opieki zdrowotnej powodując, że takie fundusze są „zamrożone” i nie mogą być inaczej wykorzystane. Dla porównania, inne wiodące systemy opieki zdrowotnej powszechnie stosują metody finansowania zabezpieczonego majątkiem w zakresie zakupów nowoczesnego sprzętu medycznego poprzez dokonywanie comiesięcznych płatności, co ułatwia kalkulację i zarządzanie kosztem za wykorzystanie. Od kilku lat SFS śledzi wysokość poziomu zamrożenia kapitału w systemach opieki zdrowotnej w różnych krajach na świecie.  Najnowsze badanie analizuje zamrożony kapitał w trzech podstawowych kategoriach sprzętu medycznego: diagnostyka obrazowa, pozostały sprzęt (endoskopia, anestezjologia, dializy, chirurgia itp.) oraz meble medyczne.

Christian Foltyn, Prezes Siemens Finance Sp. z o.o. komentuje: „W 2010 budżet na opiekę zdrowotną w Polsce zmniejszył się w sumie o około 1,5 miliarda zł, pomimo, że otrzymano dodatkowo 590 milionów zł ze składek ubezpieczeniowych. W szybko rozwijającym się polskim systemie opieki zdrowotnej istnieje duża potrzeba dalszego inwestowania w urządzenia medyczne.  Chociaż liczba urządzeń do diagnostyki obrazowej w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest większa niż norma w krajach Europy Wschodniej, to jednak nadal daleko Polsce do takiej liczby urządzeń jak w stabilnych gospodarkach państwa Europy Zachodniej. Dotyczy to aparatury do tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR), aparatury RTG do angiografii i aparatury PET. Tak więc przy cięciach budżetowych należy lepiej wykorzystywać metody finansowania, które umożliwiają dostęp do nowoczesnych technologii dzięki opłacaniu comiesięcznych rat, bez konieczności angażowania jednorazowo znaczących środków finansowych. Rozwiązania finansowe są łatwo dostępne, a jednocześnie dają możliwość połączenia miesięcznych płatności ze zwiększenia wydajności. W Polsce zamrożony kapitał opieki zdrowotnej per capita wynosi ok. 14 euro (w porównaniu do 37 euro w Wielkiej Brytanii i Francji).  W Niemczech jest to ponad czterokrotnie więcej i wynosi 63 euro na głowę mieszkańca. Jednak dane z krajów europejskich wypadają blado w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamrożony kapitał wynosi niemal 100 euro na głowę, odzwierciedlając fakt że Amerykanie wydają 17% PKB na opiekę zdrowotną W Polsce na opiekę zdrowotną wydaje się 7% PKB. Większe kwoty są wydawane w Wielkiej Brytanii – 10%, Niemczech – 11%, a we Francji i Hiszpanii odpowiednio 11.2% i 9%.

Chociaż dostęp do najnowszych technologii jest korzystny dla wszystkich obszarów opieki zdrowotnej, jego pozytywny wpływ wydaje się najbardziej odczuwalny w dziedzinie diagnostyki obrazowej i inwazyjnej chirurgii eksperymentalnej, a także przyczynia się do lepszych wyników opieki medycznej dzięki dokładniejszej i bardziej szczegółowej diagnostyce.   W tym względzie ograniczenia budżetowe zwróciły uwagę specjalistów opieki zdrowotnej zachęcając ich do zbadania metod finansowania, które zwiększają dostępność zakupów takich urządzeń.

Z doświadczenia grupy SFS, która finansuje zakupy sprzętu medycznego różnych producentów, wynika, że dynamiczne organizacje opieki zdrowotnej zdają sobie sprawę z tego, że wykorzystanie nowoczesnych metod finansowania zabezpieczonego majątkiem pozwala na połączenie regularnych rat miesięcznych z rzeczywistym zwiększeniem wydajności, jaką taki sprzęt pomaga osiągnąć. Takie rozwiązania umożliwiają aktualizację wykorzystywanych technologii i pozwalają uniknąć zostania w tyle oraz „zamykania się” na nowe technologie.  Badanie „Sprzęt medyczny a zamrożony kapitał – przegląd globalny” zawiera przykłady organizacji opieki zdrowotnej, które potwierdzają, że dostęp do nowoczesnej technologii jest ważny dla poprawienia wyników leczenia pacjentów i obniżenia kosztów diagnostyki, leczenia lub zabiegów.

Międzybranżowy Dział Usług Finansowych Siemens (SFS) jest międzynarodowym dostawcą rozwiązań finansowych w obszarze B2B (biznes pomiędzy firmami za pośrednictwem Internetu). Zatrudniając ponad 2000 pracowników i dysponując siecią firm finansowych w różnych krajach, Siemens Financial Services GmbH z siedzibą w Monachium wspiera firmę Siemens oraz spółki niestowarzyszone skupiając się na działaniach w trzech branżach: energii, przemyśle i opiece zdrowotnej. SFS finansuje infrastrukturę, sprzęt i kapitał obrotowy i działa w charakterze kompetentnego menadżera ryzyka finansowego z firmą Siemens. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie.

Więcej informacji na temat Finanse, SFS znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.