ViewRay pierwszy na świecie system radioterapii z nawigacją MRI umożliwiający obrazowanie tkanek miękkich w trakcie zabiegu

Autor: Leszek Piątek

Kategoria: Diagnostyka obrazowa Artykuł opublikowano w CX News nr 1/55/2016

Jednym z najważniejszych aspektów radioterapii jest dokładne określenie pozycji guza. Precyzja lokalizacji zapewnia dostarczenie pożądanej dawki, z jednoczesnym ograniczeniem negatywnego wpływu leczenia na sąsiadujące tkanki. Postępy odniesione w ostatnich latach, przyczyniły się do poprawy tego parametru; od użycia klasycznych zdjęć RTG na kliszach przez markery skórne, kończąc na wykorzystaniu tomografii komputerowej do przed-zabiegowego przygotowania pacjenta wraz z lokalizacją guza. Do tej pory niemożliwe było zobrazowanie tkanek miękkich podczas zabiegów, a wielu specjalistów zastanawiało się, czy nawigacja z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego mogłaby odegrać ważną rolę w tej kwestii? 

MRIdian® to przełomowy system radioterapii, integrujący technologię rezonansu magnetycznego i autorskie oprogramowanie firmy ViewRay. Nowo opracowane algorytmy, odpowiedzialne są za dostarczanie dawki terapeutycznej, lokalizację docelową tkanki/guza oraz funkcję śledzenia położenia i kształtu leczonej struktury podczas zabiegu. MRIdian® to jedyny system na świecie, który może zapewnić ciągłe obrazowanie tkanek miękkich w trakcie radioterapii. Oznacza to, że po raz pierwszy lekarz jest w stanie zobaczyć guza poddawanego leczeniu, co umożliwia stworzenie indywidualnego i adaptacyjnego zabiegu radioterapeutycznego. 
 
 MRIdian

Najistotniejszą zaletą systemu MRIdian® jest zintegrowanie możliwości obrazowania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego z radioterapią. Niweluje to ograniczenia istniejących rozwiązań do radioterapii zewnętrznej, ponieważ korzysta z technologii opartej na MRI, w celu zapewnienia obrazu w czasie rzeczywistym w trakcie procedury. MRI jest klinicznie korzystnym sposobem obrazowania tkanek miękkich, gdyż zapewnia obrazy o wysokim kontraście, bez narażania pacjenta na niepotrzebne promieniowanie jonizujące. Zasadniczo, rezonans magnetyczny poprawia widoczność guza, poprzez jego wyraźne oddzielenie od tkanek i organów będących w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Zdolność do ciągłego obrazowania guza wraz z sąsiadującymi strukturami daje możliwość dokładnego nakierowania wiązki na guza oraz niezbędnych korekt w czasie rzeczywistym w celu uniknięcia napromieniowywania wrażliwych i zdrowych tkanek. Opracowany i zastrzeżony przez firmę ViewRay algorytm i oprogramowanie pozwala użytkownikowi przeglądać i dostosowywać plan leczenia podczas napromieniowania. Integracja z rezonansem magnetycznym poprawia widoczność guza, pozwalając na oszczędzanie zdrowych tkanek umożliwiając precyzyjne i dokładne dostarczenie dawki wyliczonej dla danego guza. 

Obecnie MRIdian stosowany jest w leczeniu wielu rodzajów nowotworów w tym: raka płuc, wątroby, prostaty, piersi, pęcherza moczowego, oraz głowy i szyi. Uważa się, że w przyszłości ta metoda będzie najczęściej stosowaną do leczenia skomplikowanych i trudno dostępnych przypadków raka, gdzie nieskuteczne są standardowe procedury Linac. 
 
ViewRay 

Zastosowanie ulepszonej wizualizacji i możliwości dostosowywania układu w czasie rzeczywistym daje lekarzowi pewność leczenia, ponieważ ma świadomość dokładnego napromieniowywania chorej tkanki z jednoczesnym zmniejszeniem dawki pochłanianej przez sąsiadującą zdrową tkankę. 

Teraz pierwszy i jedyny na świecie system radioterapii z nawigacją MRI jest dostępny w sprzedaży również w Polsce. 

Więcej informacji wkrótce na stronie www.consultronix.pl.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki ViewRayOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Diagnostyka obrazowa:

Mały aparat do zadań specjalnych. Nowość w ofercie

Codzienna praktyka szpitalna w dużej mierze opiera się na szeregu urządzeń diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie X. Aparaty RTG stacjonarne, przyłóżkowe, mammografy, tomografy komputerowe to urządzenia będące przeważnie na wyposażeniu Zakładów Diagnostyki Obrazowej z dedykowanym personelem wykonującym badania. Jednak najprawdopodobniej najliczniejszą grupą sprzętów bazujących na promieniowaniu X są śródoperacyjne aparaty z ramieniem C. W przeciwieństwie do urządzeń z ZDO – są one obsługiwane przez lekarzy podczas zabiegów. Ciężar, gabaryty, obecność innych systemów na sali operacyjnej to tylko kilka przykładów utrudnień z jakimi spotykają się chirurdzy. Producenci nieustannie dokładają starań, aby tę sytuację poprawić, czego owocem stał się aparat XiScan 5000 z mini ramieniem C firmy FM Control – przedstawiciela kompaktowych, mobilnych systemów do obrazowania fluoroskopowego podczas zabiegów. 

„Ferrari” w GMM

General Medical Merate (GMM) jest na rynku medycznym już ponad 65 lat, czyli od roku 1953. Ze względu na wiek, plasuje się zatem między Lamborghini a Ferrari...

Elektroniczna dokumentacja medyczna czyli jak ugryźć ucyfrowienie RTG – nowości Rayence

Postęp, zmiany i innowacje to nieodłączne cechy intensywnie rozwijających się dziedzin nauki, technologii i medycyny. Inwestycje w nowe technologie są naturalną drogą zwiększenia przychodu i polepszenia jakości usług. Pomimo wynalezienia na początku lat 60-tych pierwszego detektora, umożliwiającego przechwycenie promieniowania w formie cyfrowej, wiele placówek w Polsce – ze względów finansowych – nadal korzysta z systemów analogowych.

Bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegów radioterapii

Choroby nowotworowe obok chorób układu krążenia są główną przyczyną zgonów na świecie. Z roku na rok zwiększa się zachorowalność na nowotwory, a w związku z postępem medycyny i jej możliwości diagnostycznych wzrasta także ich wykrywalność. Jest to powodem bardzo dużego wzrostu liczby pacjentów objętych leczeniem onkologicznym. Ważnym elementem procesu leczenia onkologicznego jest radioterapia wykonywana w seriach zabiegów, które wcześniej zostają szczegółowo zaplanowane tak, aby działania niepożądane i ewentualne uszkodzenia okolicznych dla guza tkanek były jak najmniejsze.