W oczekiwaniu na pieniądze

Autor: Grzegorz Godziek

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 1/20/2007

Od dłuższego czasu mamieni jesteśmy wizją wielkich pieniędzy przeznaczonych m.in. na wsparcie przedsiębiorczości w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2007 – 2013. I na razie na słowach się kończy.

Pod koniec stycznia br. rząd rozpoczął negocjacje z Komisją Europejską dotyczące programów operacyjnych na lata 2007–2013, obecnie oczekuje na listy z uwagami do przesłanych dokumentów i dopiero wtedy możliwe będzie uruchomienie rund negocjacyjnych. Pierwsze środki postawione zostaną do dyspozycji przedsiębiorców najprawdopodobniej pod koniec roku. Strumień pieniędzy na inwestycje dla polskich firm ruszy tak naprawdę w 2008 roku.

Wszystko wskazuje na to, iż kalendarz prac nad nowymi programami będzie taki, iż negocjacje pierwszych programów operacyjnych zakończą się przed letnimi wakacjami, które w Komisji Europejskiej rozpoczynają się w sierpniu. Można zatem oczekiwać, iż na przełomie czerwca i lipca zakończą się rozmowy w Komisji dotyczące zarówno programów krajowych, jak i 16 programów regionalnych. Jeżeli plan ten zostanie zrealizowany, a Komisja nie zgłosi poważniejszych zastrzeżeń, to pierwsze konkursy mogłyby zostać rozpisane pod koniec III kwartału tego roku. I tu pojawia się kolejna bariera w postaci zmieniających się właśnie zasad udzielania pomocy publicznej w krajach Unii - nowe przepisy w tej materii wejdą w życie dopiero w roku 2008. Tak więc wsparcie dla naszych przedsiębiorców będzie regulowane zasadami, które dopiero się tworzą. Co prawda dużym ułatwieniem będzie fakt, iż znaczna część firm korzystać będzie z tzw. wyłączeń grupowych, choć i tu KE pracuje nad zmianą zasad obowiązujących w tych wyłączeniach. Wszystko wskazuje jednak na to, iż zmiany w tej materii nie powinny być zbyt duże. Jak zatem widać przełom roku 2007 i 2008 wydaje się pierwszym możliwym i realnym terminem uruchomienia naborów wniosków w programach dla sektora MSP.

W obecnej perspektywie finansowej przedsiębiorcy (a zatem także lekarze prowadzący własne gabinety) będą mogli korzystać z dwóch programów – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wspierającego duże projekty o znaczeniu ponadregionalnym i znaczącej innowacyjności, w których wartość inwestycji przekroczy 2 mln euro. Mniejsze projekty inwestycyjne – o znaczeniu regionalnym, ale także o dużym potencjale innowacyjnym, finansowane będą w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Budżet wszystkich 16 RPO wynosi 15,9 euro finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Średnie wsparcie dla przedsiębiorczości w RPO oscyluje wokół 30 proc. dostępnych środków w całym programie. Są województwa, które poważnie traktują sferę przedsiębiorczości i przeznaczają na ten cel większą część alokacji, są też takie, które nie traktują przedsiębiorczości priorytetowo. W pierwszej grupie wyróżniają się województwo opolskie – 37% całego budżetu RPO, podkarpackie – 35% oraz wielkopolskie – 33%, najmniej, na ten cel zamierzają przeznaczyć: Małopolska – 10%, pomorskie – 15% oraz warmińsko-mazurskie 19%.

Szczegóły na temat tych programów i ewentualnych terminów ich uruchamiania można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.