Wetlab Witrektomia Kraków 2013

Autor: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak

Kategoria: Szkolenia Artykuł opublikowano w CX News nr 2/44/2013

Celem niniejszego kursu jest dostarczenie młodym chirurgom najlepszej wiedzy z zakresu chirurgii witreoretinalnej. Kurs ukierun­kowano na podniesienie umiejętności praktycznych oraz uzupeł­nienie wiedzy nabytej z podręczników, spotkań naukowych oraz praktyki lekarskiej. Podczas kursu zostaną omówione podstawowe zasady i techniki chirurgii witreoretinalnej oraz szeroki przekrój wskazań klinicznych. Ponadto zostaną przedstawione rekomendo­wane techniki chirurgiczne. 
 
Zazwyczaj wszyscy chirurdzy działają w podobny sposób jednak­że istnieją techniki, które zostały wypracowane na drodze wielo­letniej praktyki i stały się wzorem do naśladowania. Ich stosowanie umożliwia przeprowadzanie zabiegu efektywniej i skuteczniej. Niestety tylko niewielu z nas miało okazję spotkać się z innymi le­karzami – autorytetami z kraju i ze świata i zobaczyć jak oni wyko­nują zabiegi i operacje oraz z jakich rozwiązań korzystają. Ten kurs daje możliwość zapoznania się z najnowszymi strategiami i techni­kami operacyjnymi. Wyjątkowa formuła kursu pozwala na owocną dyskusję pomiędzy prowadzącymi i kursantami, jak również wy­mianę spostrzeżeń i doświadczeń pomiędzy lekarzami. 
 
Program kursu opracowany został tak, aby poruszyć wszystkie istotne aspekty chirurgii witreoretinalnej. Kursanci będę mogli uczestniczyć w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych. Każ­da sesja tematyczna będzie oferować czas na otwartą dyskusję. 
 
Program 
 • Narzędzia chirurgiczne i systemy operacyjne 
 • Podstawowe kroki i zasady witrektomii z wykorzystaniem technik 20/23/25 G 
 • Wskazania do witrektomii oraz zasady postępowania chirur­gicznego 
 • Retinopatia cukrzycowa: techniki i strategie chirurgiczne 
 • Odwarstwienie siatkówki 
 • PVR – techniki chirurgiczne i strategia w odwarstwieniu siat­kówki oraz urazach 
 • Chirurgia plamki żółtej 
 • Urazy gałki ocznej i ciała obce wewnątrzgałkowe 
 • Powikłania chirurgii zaćmy 
 • Alternatywne i nowatorskie techniki w chirurgii witreoreti­nalnej 
 • Strategie postępowania w indywidualnych przypadkach kli­nicznych: planowanie, przeprowadzenie operacji, kontrola – ocena jakości chirurgii; powikłania: postępowanie oraz opie­ka pooperacyjna; diagnostyka oraz zalecenia dla pacjenta. Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Szkolenia:

Oferta szkoleniowa

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w odpowiedzi na Państwa oczekiwania rozszerzyliśmy naszą ofertę szkoleniową o indywidualne kursy z zakresu Wetlab Fako/Witrektomia oraz Laserowego Usuwania Żylaków. 

Kursy medyczne - harmonogram na rok 2016*

Kursy medyczne - harmonogram na rok 2016*