Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dla najmniejszych pacjentów

Autor: prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 1/17/2006

Jeden z programów medycznych, realizowany konsekwentnie przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dotyczy retinopatii wcześniaków. Z pewnością, kolejne finały owocują nowym specjalistycznym sprzętem i aparaturą medyczną, umożliwiającą podjęcie i kontynuowanie diagnostyki i terapii retinopatii wcześniaków, zgodnie z obowiązującymi standardami światowymi. Ośrodki neonatologiczne i okulistyczne zajmujące się w Polsce problemami narządu wzroku u dzieci urodzonych przedwcześnie (zaryzykuję tu przytoczenie stwierdzenia, które jest następstwem mojego wieloletniego zawodowego doświadczenia, że wcześniakiem, jeśli chodzi o stan narządu wzroku, jest się całe życie i osoba z wywiadem wcześniaczym, niezależnie od wieku wymaga pomocy okulistycznej) posiadają dzięki tej pozarządowej organizacji sprzęt i aparaturę wysokiej klasy. Wczesna diagnostyka i działania profilaktyczno-lecznicze dotyczące retinopatii wcześniaków nie stanowią już problemu w kraju, w czym wielka zasługa Fundacji.
W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podjęła nowe wyzwanie, kontynuując ideę wyposażania ośrodków medycznych w urządzenia o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego, co umożliwia realizację zadań medycznych o takim samym wysokim standardzie. Fundacja zakupiła dla potrzeb okulistyki dziecięcej bardzo nowoczesną aparaturę medyczną, poszerzającą i pogłębiająca znacznie możliwości diagnostyczne, i przekazała ten dar trzem ośrodkom okulistyki dziecięcej. Są to nowości techniczne, do tej pory nieobecne na rynku krajowym, a zainstalowane w nielicznych ośrodkach europejskich. Należy do nich skomputeryzowany skaner optyczny do obrazowania dna oka - SLO/OCT firmy Oti i pediatryczny cyfrowy system siatkówkowej wizualizcji – RetCam II firmy Clarity Medical System, Inc. Możliwości diagnostyczne jakie daje system SLO/OCT były przedstawione w poprzednich wydaniach wiadomości, mogą one być wykorzystane z powodzeniem w okulistycznej praktyce pediatrycznej. RetCam II jest aparatem najnowszej generacji, niezwykle przydatnym do obrazowania zmian siatkówkowych i przedniego odcinka przede wszystkim u noworodków i niemowląt, ale także u dzieci starszych. Szerokie kliniczne zastosowanie RetCam II w okulistyce wieku rozwojowego, że wymienię retinopatię wcześniaków, zespół dziecka potrząsanego, nowotwory wewnątrzgałkowe (retinoblastoma), jaskrę wrodzoną, możliwość wykonania angiografii fluoresceinowej, wizualizacja zmian i ich dokumentowanie, duże wartości dydaktyczne i edukacyjne, powodują, że posiadanie tej aparatury stwarza nowe wyzwania medyczne i zdolność ich realizacji.
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest otwarta na kolejne zadania medyczne służące rozwikłaniu problemów chorego dziecka. Zawsze rzetelnie i wnikliwie rozpatruje skierowane do niej przez lekarzy prośby dotyczące rozwiązań systemowych, związanych z zaopatrzeniem w sprzęt medyczny i w miarę możliwości realizuje je.

 Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Czas na zmiany! Lasery okulistyczne Meridian Medical

U nas też zmiany – lasery Ellexa zastąpiły urządzenia szwajcarskiej firmy Meridian Medical.

Komentarz producenta - Oertli

The name Oertli stands for Swiss quality of the highest precision and reliability. We develop and produce our products exclusively in Switzerland, in the St. Gall Rhine Valley. These values are also very important to our business partners. For instance, we have been working for several years with the Swiss laser manufacturer Meridian Medical, which provides us with the Endo laser module in OS 4. 

Współpracujemy tylko z najlepszymi!

Miło mi podzielić się z Państwem dobrą wiadomością. Consultronix, od listopada 2020 r., jest przedstawicielem szwajcarskiej firmy Meridian Medical. Tym samym poszerzył i uzupełnił swoją ofertę laserów okulistycznych. 

Czy na pewno widzisz wszystko? Urządzenia SLO marki Optos

„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”, w ten sposób Antoine de Saint-Exupéry w „Małym Księciu” uczył nas, by na ludzi patrzeć sercem. Gdyby jednak nieco zmienić perspektywę i przeanalizować te słowa całkowicie dosłownie? Wtedy moglibyśmy stwierdzić, że patrząc, nie dostrzegamy tego, co jest najbardziej istotne. Taka sytuacja ma szczególne znacznie w diagnostyce medycznej. Przeoczenie danego symptomu może mieć konsekwencje dla zdrowia pacjenta. 

Okiem eksperta - urządzenia Optos

Badanie z urządzeniem Optos pozwala na uwidocznienie oraz utrwalenie w formie fotografii barwnej szczegółów dna oka. Jest to bardzo cenne narzędzie, dzięki któremu można diagnozować, śledzić efekty wdrożonej terapii oraz przede wszystkim rozpoznawać obecność patologii obwodu oka. Wynik badania można uzyskać bez potrzeby rozszerzania źrenic.