Zdaniem eksperta - rozmowa z prof. dr hab. med. Krystyną Czechowicz-Janicką, Instytut Oka w Warszawie

Autor: prof. dr hab. Krystyna Czechowicz-Janicka

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 4/54/2015

Jak ocenia Pani Profesor dotychczas stosowane metody leczenia wczesnego AMD? 
Jednym z największych wyzwań współczesnej okulistyki stało się opracowanie skutecznej terapii wczesnego stadium AMD, a tym samym zminimalizowanie ryzyka utraty widzenia w późniejszym stadium choroby. Obecność druz pod siatkówką uważa się za klasyczny marker świadczący o występowaniu wczesnego AMD. W tej fazie choroby jedynym sposobem leczenia była zalecana zwykle suplementacja diety. Próby wykorzystania laserów, stosowanych konwencjonalnie przy laseroterapii chorób siatkówki, nie przyniosły zadowalających efektów zmniejszania wielkości druz. Głównie ze względu na skutki towarzyszące termicznemu uszkodzeniu komórek siatkówki podczas zabiegów. 

Czy istnieje zatem skuteczna alternatywa w leczeniu wczesnej postaci AMD? 
Zupełnie nową alternatywą jest zabieg przeprowadzany nanosekudowym laserem 2RT

Pani Profesor, jaka była geneza tego zabiegu? 
Wychodząc z założenia, że zgęstnienie BM (membrana Brucha) i akumulacja druz są pierwotną przyczyną zwyrodnienia fotoreceptorów, badacze doszli do wniosku że zabieg, który prowadzić będzie do redukcji druzów i poprawy funkcjonowania membrany Brucha może okazać się pomocny w ograniczaniu progresji wczesnego AMD. 

Jak definiuje Pani cel terapii? 
Celem jest niedopuszczenie do osiągnięcia wysiękowej postaci AMD. 

Co w takim razie wyróżnia 2RT na tle dotychczas stosowanych metod laseroterapii? 
Uważam, że laser 2RT to rewolucyjne rozwiązanie, które wykorzystuje mechanizm naturalnej odpowiedzi immunologicznej komórek. Impuls lasera dociera do selektywnie wybranych komórek powodując ich obumarcie, ale równocześnie nie uszkadzając komórek sąsiednich. Sprowokowany zostaje naturalny, biologiczny proces samoodbudowy i regeneracji tych komórek. Nowe komórki podlegają procesowi adaptacji, który uwalnia czynniki wzrostu i przywraca transport płynów w błonie Brucha. W rezultacie następuje odnowa warstwy nabłonka, bez szkody dla fotoreceptorów i naczyniówki. 

Jakimi badaniami poparte są rezultaty 2RT
Pierwsze badania laboratoryjne przeprowadzone przez prof. Johna Marshalla (Szpital St. Thomas, Londyn) wykazały, że stosowanie 2RT stymuluje biologiczny proces regeneracji tkanki, której efektem jest przywrócenie naturalnych funkcji fizjologicznych nabłonka barwnikowego siatkówki oraz błony Brucha. Wieloośrodkowe międzynarodowe badania przeprowadzone w latach 2012–2014 r. przez A. I. Jobling i wsp. (Centre for Eye Research Australia, Royal Victorian Eye & Ear Hospital, University of Melbourne) oraz E. L. Fletcher (Department of Anatomy and Neuroscience, The University of Melbourne) na 50 pacjentach w wieku 50-75 lat z wczesnym stadium obuocznego AMD poddanych zabiegowi 2RT, wykazały redukcję druz (>125 µm) u 40% chorych po 12 miesiącach, utrzymując efekt po upływie 24 miesięcy od zabiegu. 

Czy technologia 2RT jest dostępna w Polsce? 
Terapia laserem 2RT dostępna jest dla pacjentów od 2014 r. w kilku europejskich klinikach okulistycznych. Pierwszy i jedyny laser 2RT w Polsce znajduje się w Instytucie Oka w Warszawie, gdzie rozpoczęto leczenie pacjentów tą nową terapią.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Czas na zmiany! Lasery okulistyczne Meridian Medical

U nas też zmiany – lasery Ellexa zastąpiły urządzenia szwajcarskiej firmy Meridian Medical.

Komentarz producenta - Oertli

The name Oertli stands for Swiss quality of the highest precision and reliability. We develop and produce our products exclusively in Switzerland, in the St. Gall Rhine Valley. These values are also very important to our business partners. For instance, we have been working for several years with the Swiss laser manufacturer Meridian Medical, which provides us with the Endo laser module in OS 4. 

Współpracujemy tylko z najlepszymi!

Miło mi podzielić się z Państwem dobrą wiadomością. Consultronix, od listopada 2020 r., jest przedstawicielem szwajcarskiej firmy Meridian Medical. Tym samym poszerzył i uzupełnił swoją ofertę laserów okulistycznych. 

Czy na pewno widzisz wszystko? Urządzenia SLO marki Optos

„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”, w ten sposób Antoine de Saint-Exupéry w „Małym Księciu” uczył nas, by na ludzi patrzeć sercem. Gdyby jednak nieco zmienić perspektywę i przeanalizować te słowa całkowicie dosłownie? Wtedy moglibyśmy stwierdzić, że patrząc, nie dostrzegamy tego, co jest najbardziej istotne. Taka sytuacja ma szczególne znacznie w diagnostyce medycznej. Przeoczenie danego symptomu może mieć konsekwencje dla zdrowia pacjenta. 

Okiem eksperta - urządzenia Optos

Badanie z urządzeniem Optos pozwala na uwidocznienie oraz utrwalenie w formie fotografii barwnej szczegółów dna oka. Jest to bardzo cenne narzędzie, dzięki któremu można diagnozować, śledzić efekty wdrożonej terapii oraz przede wszystkim rozpoznawać obecność patologii obwodu oka. Wynik badania można uzyskać bez potrzeby rozszerzania źrenic.