Zmiany w systemie wdrażania funduszy dla inwestycji z sektora medycznego

Autor: dr Jacek Świtała

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 1/20/2007

Pomimo wielu informacji dostępnych w publicznych mediach bieżący rok nie będzie należał do szczególnie atrakcyjnych w zakresie dostępności bezzwrotnej pomocy finansowej dla inwestycji z sektora medycznego.

W roku 2006 skończył się okres programowania polityki strukturalnej, skończyły się też pieniądze przeznaczone na jej realizację. Od 1 stycznia rozpoczął się nowy okres i nowe pieniądze, ale przedsiębiorcy muszą cierpliwie czekać na ich uruchomienie. System wdrażania funduszy uległ dość daleko idącym zmianom – moim zdaniem najbardziej atrakcyjne dla firm z sektora medycznego będą teraz środki dostępne w ramach programów regionalnych – każde województwo posiada taki program, w większości z nich jest on na finalnym etapie uzgadniania z Radą Ministrów. Następnie program taki trafia do Komisji Europejskiej, która teoretycznie ma 4 miesiące na jego akceptację, potem należy cierpliwie czekać na nabory wniosków… Patrząc realnie nie należy spodziewać się naborów wcześniej niż pod koniec III kwartału br. Zasady dofinansowania w większości przypadków też nie są jeszcze znane, gdyż każde województwo będzie rządzić się swoimi prawami, zmianie może ulec więc zarówno udział procentowy dofinansowania, jak i kwota dotacji. Bez wątpienia na znaczące wsparcie będą mogły liczyć firmy medyczne położone na terenach wiejskich, dla nich będzie przeznaczony osobny program, gdzie liczyć można na 500 tys. zł dotacji, co stanowić będzie nie więcej niż 50% kosztów inwestycji. Mam nadzieję, że w przyszłym numerze CX-News będę mógł przekazać Państwu bardziej szczegółowe informacje – obecnie większość informacji to niestety założenia.

Dostępne są jeszcze środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Głównym celem priorytetu 5 „Ochrona zdrowotna i opieka nad dzieckiem” jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa poprzez m.in. programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Termin naboru wniosków upływa 16 kwietnia 2007 r. W ramach tego priorytetu w ostatnim naborze (jesień 2005) wpłynęło 371 wniosków o łącznej wartości 357 751 605 EUR (przy alokacji środków 16,92 mln EUR). Szanse otrzymania dofinansowania nie są wielkie, ale kto nie złoży wniosku ten na pewno nie dostanie…

Jeśli są Państwo zainteresowani bliższymi szczegółami związanymi z opisanymi powyżej programami, potrzebują rady lub pomocy w wypełnianiu aplikacji, prosimy o kontakt: www.consultronix.pl oraz www.eurofin.plOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.