Znaczenie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej (RCM) in vivo w diagnostyce dermatologicznej

Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo (ang. in vivo reflectance confocal microscopy, RCM), to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej. Umożliwia ona wizualizację tkanek z dokładnością porównywalną do badania histologicznego w czasie rzeczywistym. W badaniu skóry możliwe jest zobrazowanie naskórka, warstwy brodawkowatej oraz górnej części warstwy siateczkowatej skóry właściwej, jak również przydatków skóry. Zdjęcia uzyskane metodą RCM, czyli tzw. przekroje optyczne tkanek, odpowiadają horyzontalnym przekrojom poszczególnych warstw skóry na określonej głębokości. Maksymalna głębokość obrazowania wynosi około 200-300 µm, co stanowi pewne ograniczenie w badaniu zmian nowotworowych, w bardziej zaawansowanych stadiach (guzy naciekające) lub zmian hiperkeratotycznych, w których zgrubienie naskórka uniemożliwia wgląd w głębsze warstwy.(1)
Fot. 1. Naciek z komórek pagetoidalnych w czerniaku skóry - widoczne liczne komórki dendrytyczne w obrazie RCM
Badania z wykorzystaniem RCM okazały się być szczególnie przydatne w diagnostyce nowotworów skóry, w tym zwłaszcza we wczesnej diagnostyce czerniaka oraz niemelanocytowych nowotworów skóry.(2) W 2004 roku Nori i wsp. stworzyli kryteria rozpoznania raka podstawnokomórkowego (ang. basal cell carcinoma, BCC) na podstawie obrazów uzyskanych za pomocą RCM oraz opisali 5 najbardziej charakterystycznych jego cech. Obecność w badaniu RCM czterech z pięciu kryteriów, pozwala na postawienie diagnozy BCC ze swoistością 95.7% oraz czułością 82.9%.(3) Natomiast w 2005 roku Pellacani i wsp. wyodrębnili, na podstawie badania RCM atypowych znamion barwnikowych, dwa kryteria duże i trzy małe. Zidentyfikowanie jednego kryterium dużego i jednego małego jest niezbędne do rozpoznania w RCM czerniaka.(4)
Fot. 2. Prawidłowy obraz RCM znamienia barwnikowego łączącego
Mikroskopia konfokalna znalazła również zastosowanie w monitorowaniu nieinwazyjnych metod leczenia stanów przednowotworowych oraz nowotworów skóry bez konieczności wykonywania badania histopatologicznego, a dodatkowo w kontrolowaniu marginesów chirurgicznego wycięcia raka podstawnokomórkowego metodą Mohsa.
·
Obecnie pojawia się coraz więcej doniesień naukowych opisujących zastosowanie RCM nie tylko w diagnostyce raka podstawnokomórkowego i czerniaka, ale także w kontroli terapii chorób zapalnych skóry. W swojej pracy Agozzino i wsp. opisali szczególne cechy w obrazach uzyskanych za pomocą RCM w obrazowaniu zmian zapalnych skóry, które pozwalają zakwalifikować daną dermatozę do jednej z podstawowych grup: psoriasiform dermatitis, interface dermatitis i spongiotic dermatitis.
·
W większości przypadków dzięki badaniu RCM można zmianę zapalną skóry, mało charakterystyczną w badaniu klinicznym i dermatoskopowym, zaszeregować do jednej z tych grup, które umożliwiają dobór odpowiedniego leczenia, bądź potwierdzają potrzebę zastosowania bardziej inwazyjnej metody diagnostycznej, jaką jest biopsja z badaniem histopatologicznym lub immunopatologicznym.
·
Wprowadzenie badania RCM do diagnostyki dermatologicznej stanowi ogromny przełom w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie nieinwazyjnych metod obrazowania chorób skóry. Należy podkreślić, że badanie histopatologiczne jest nadal złotym standardem w diagnostyce chorób skóry, jednakże, ze względu na swój inwazyjny charakter posiada wiele ograniczeń. Rozpowszechnienie metody RCM z pewnością doprowadzi do redukcji wykonywania czasochłonnych i inwazyjnych biopsji diagnostycznych, otwierając jednocześnie wiele nowych możliwości w obserwacji dynamiki rozwoju zmian skórnych. RCM jest metodą młodą, ewoluującą, a dalsze badania oraz popularyzacja tej metody obrazowania skóry z pewnością doprowadzą do jej upowszechnienia i dalszego doskonalenia.

Bibliografia
(1)     Kurzeja M, Walecka I, Rudnicka L, Olszewska M: Zastosowanie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej in vivo w dermatologii. Przegl Dermatol 2010, 97, 281-289.
(2)     Ulrich M, Lenge-Asschenfeldt S, Roewerth-Huber J, Aster S: Noninvasive diagnostic tools for non-melanoma skin cancer. Br J Dermatol 2007, 157, 56-58.
(3)     Nori S, Rius-Diaz F, Cuevas J, Goldgeier M, Jaen P, Torres A et al: Sensitivity and specificity of reflectance-mode confocal microscopy for in vivo diagnosis of basal cell carcinoma: a multicenter study. J Am Acad Dermatol 2006, 54, 923-930.
(4)     Pellacani G, Cesinaro AM, Seidenari S: Reflectance-mode confocal microscopy of pigmented skin lesions - improvement in melanoma diagnostic specificity. J Am Acad Dermatol 2005, 53, 979-985.
(5)     Agozzino M, Gonzalez S, Ardigò M: Reflectance Confocal Microscopy for Inflammatory Skin Diseases. Actas Dermo-Sifiliográficas 2016, 107, 631-639. 

Więcej informacji na temat mavig znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki MavigOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Diagnostyka wieloobiawowej choroby uwarunkowanej genetycznie. Doświadczenie z pracy na systemie vexia

Jestem użytkownikiem FotoFinder od 15 lat. Obecnie pracuję na modelu vexia z kamerą medicam 800. Każdy pacjent z chorobami skóry i przed zabiegami medycyny estetycznej ma wykonywaną pełną dokumentację w systemie FotoFinder, która pozwala ocenić przebieg terapii.

Okno w głąb skóry. Nieinwazyjna histopatologia XXI wieku w zasięgu ręki

Historia histologii sięga XVII wieku. Barwniki, parafina, kriostaty, pierwsze mikroskopy – wszystko to doprowadziło do tego, gdzie obecnie jesteśmy. Momentu, gdy na podstawie niewielkiego wycinka tkanki specjaliści decydują o rozpoznaniu rzutującym na przyszłość każdego zaniepokojonego swoim stanem pacjenta. 

Dołącz do rodziny FotoFinder. Zapraszamy do akcji partnerskiej

FotoFinder podczas 30 lat działalności dowiódł, że liczy się dla niego nie tylko jakość produkowanych urządzeń lecz także wymiar edukacyjny, dzięki czemu skupił wokół siebie światowej klasy specjalistów. Utrzymując rodzinny charakter, firmie udało się zbudować współpracującą ze sobą społeczność posiadaczy marki. Z FotoFinder jesteśmy związani od ponad 15 lat. Przez ten czas wspólnie wprowadziliśmy na polski rynek kilkaset urządzeń. Muszę podkreślić, że nawet te najstarsze wciąż funkcjonują i dobrze spełniają swoje zadanie, co potwierdza, że jakość i niezawodność są ważnymi zaletami tej marki. Pierwszy wideodermoskop FotoFinder powstał w niewielkiej niemieckiej miejscowości jako efekt pracy rodzinnej firmy. Od tamtej pory nieustanny rozwój technologii szedł w parze z konsekwentnym rozbudowywaniem społeczności użytkowników tej marki. Imponujący jest ogrom pracy, jaki zespół FotoFinder włożył w stworzenie sieci edukacyjnej. Doświadczeni specjaliści dermoskopii nieodpłatnie i rzetelnie dzielą się wiedzą z każdym, kto chce być częścią tej wyjątkowej grupy. Zarówno wykłady prowadzone w trakcie międzynarodowych kongresów, jak i comiesięczne piątkowe spotkania on-line w ramach FotoFinder Academy, sprawiły, że tysiące lekarzy z całego świata otrzymuje stałe wsparcie w pogłębianiu wiedzy i w samym procesie stawiania diagnozy.

OCT skóry - technologia VivoSight Dx. Wsparcie przy planowaniu leczenia raka podstawnokomórkowego

Połączenie zaawansowanego obrazowania skóry i nowych technologii leczenia opartych na celowanej emisji energii pozwala na stworzenie spersonalizowanych strategii leczenia BCC. 

Intensyfikacja badań klinicznych, postęp w technologii leczenia raka podstawnokomórkowego (BCC), a także coraz powszechniejsze stosowanie najnowocześniejszych systemów obrazowania skóry mają znaczący wpływ na rozwój medycyny w zakresie planowania diagnostyki i leczenia tego nowotworu. Do najchętniej stosowanych metod należą elastyczne oraz wydajne systemy uwzględniające indywidualne preferencje i potrzeby pacjentów. 

Renomowani specjaliści podzielili się swoimi doświadczeniami, prezentując swój wkład w rozwój nowych modeli strategii leczenia BCC. Opowiedzieli także o tym, dlaczego właśnie VivoSight OCT odgrywa w ich pracy kluczową rolę.

OCT skóry - technologia VivoSight Dx. Wsparcie przy planowaniu leczenia raka podstawnokomórkowego - Orit Markowitz MD

Połączenie zaawansowanego obrazowania skóry i nowych technologii leczenia opartych na celowanej emisji energii pozwala na stworzenie spersonalizowanych strategii leczenia BCC. 

Intensyfikacja badań klinicznych, postęp w technologii leczenia raka podstawnokomórkowego (BCC), a także coraz powszechniejsze stosowanie najnowocześniejszych systemów obrazowania skóry mają znaczący wpływ na rozwój medycyny w zakresie planowania diagnostyki i leczenia tego nowotworu. Do najchętniej stosowanych metod należą elastyczne oraz wydajne systemy uwzględniające indywidualne preferencje i potrzeby pacjentów. 

Renomowani specjaliści podzielili się swoimi doświadczeniami, prezentując swój wkład w rozwój nowych modeli strategii leczenia BCC. Opowiedzieli także o tym, dlaczego właśnie VivoSight OCT odgrywa w ich pracy kluczową rolę.