2RT™ - najbardziej oczekiwana premiera roku

Autor: Dariusz Łagan

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 4/54/2015

Zwyrodnienie plamki żółtej jest główną przyczyną ślepoty w krajach wysokorozwiniętych. Pierwsze objawy choroby są dyskretne i często niezauważalne. Następuje niewielki spadek kontrastu i ostrości widzenia. Wraz z rozwojem choroby może nastąpić gwałtowne pogorszenie wzroku poprzez zniekształcenie obrazu oraz ubytki w centralnym polu widzenia. 
 
W Polsce na AMD choruje ponad 1 250 000 osób z czego 300 000 cierpi z powodu zaawansowanego stadium schorzenia, co stanowi tylko 24% wszystkich pacjentów cierpiących na starcze zwyrodnienie plamki. Ponadto, w związku z wydłużeniem średniej wieku życia, prognozuje się drastyczny wzrost liczby chorych. 
 
2RT 
 
Do tej pory terapia ograniczała się jedynie do leczenia późnego stadium choroby. W fazie tej następuje nieodwracalna destrukcja fotoreceptorów. W wyniku neowaskularyzacji, przez ścianki nieprawidłowych naczyń następuje przesączanie osocza, przez co tworzy się obrzęk oraz krwotoki. Powszechnie stosowane metody to iniekcje leków hamujących angiogenezę oraz niszczenie naczyń krwionośnych laserem termicznym. Mniej popularne jest stosowanie skomplikowanych zabiegów chirurgicznych polegających na usunięciu błony podsiatkówkowej lub translokacja plamki żółtej. 
 
Do niedawna nie udawało się opracować skutecznej metody terapii wczesnej postaci AMD. W początkowym stadium choroby jedynym środkiem zapobiegawczym było przyjmowanie witaminowych suplementów diety. Nową nadzieją dla chorych jest terapia zaprezentowana przez firmę Ellex: 2RT™ (Retinal Rejuvenation Therapy). Odkrywa ona zupełnie nowe możliwości oraz rewolucjonizuje leczenie AMD. Według przeprowadzonych badań, terapia 2RT™ umożliwia leczenie AMD we wczesnym stadium, jeszcze przed znaczną utratą jakości wzroku. Jednocześnie badania te pokazują, że w terapii 2RT™ energia lasera jest pięćsetkrotnie bardziej efektywna od obecnie stosowanych metod leczenia retinopatii cukrzycowej. 
 
 reakcja komorek
 
Podstawowym zadaniem terapii jest zahamowanie postępu choroby oraz niedopuszczenie do osiągnięcia zaawansowanej wysiękowej postaci AMD. Testy kliniczne wskazują na możliwości odwrócenia procesu powodującego AMD poprzez redukcję druzów i poprawę funkcjonowania membrany Brucha. Ellex 2RT™ nie powoduje termicznego uszkodzenia siatkówki i umożliwia skuteczne leczenie obszarów blisko dołka środkowego, które nie są leczone obecnie stosowanymi metodami. Ma to również zastosowanie w leczeniu obrzęku plamki. 
 
Terapia Ellex 2RT™ wykorzystuje impulsy znacznie krótsze, niż te stosowane kiedykolwiek w konwencjonalnej procedurze laseroterapii siatkówki. Energia lasera wywołuje pobudzenie nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE), nie powodując termicznego uszkodzenia tkanek. Melanina zawarta w organellach wewnątrzkomórkowych absorbuje światło generowane przez laser. Długość fali 532 nm ma maksymalną selektywną absorpcję w melanosomach występujących w RPE. Absorpcja energii wewnątrz melaniny nie przenosi się na ścianę komórkową. Krótko mówiąc, nie następuje koagulacja. Selektywnie pobudzone komórki obumierają, czemu towarzyszy szereg procesów. Komórki są pobudzone do regeneracji. Migracja oraz utworzenie nowych komórek warstwy RPE powoduje efekt „odmłodzenia” siatkówki. Dzieje się tak dzięki unikalnej, opatentowanej strukturze spotu oraz niskiej wartości energii dostarczanej przez impuls lasera. 
 
 Efekt terapii
 
Kluczem do sukcesu jest nieosiągalna dotąd stabilność lasera oraz perfekcyjnie zaprojektowana optyka. Zastosowana technologia jest owocem wieloletnich testów oraz doskonalenia każdego, nawet najmniejszego detalu. Trzydziestoletnie doświadczenie w dziedzinie produkcji laserów oraz bezkompromisowa polityka jakości australijskiej firmy Ellex sprawiły, że pojawiła się nowa nadzieja dla chorych na AMD. 
 
Laser Ellex 2RT jest już dostępny w sprzedaży. Wyłącznym dystrybutoremw Polsce jest firma Consultronix.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki EllexOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.

Laser nanosekundowy 2RT™ w terapii AMD. Nowe kryterium kwalifikacji

Od około 3 lat dostępny jest na polskim rynku medycznym nanosekundowy laser 532 nm, przeznaczony i zarejestrowany do terapii odmładzającej siatkówkę (retinal rejuvenation therapy; w skrócie 2RT™), u pacjentów ze średniozaawansowanymi stadiami zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degenaeration – AMD). To pierwsza i jak dotąd jedyna metoda wykorzystywana do terapii schorzenia w tym stadium zaawansowania. Zabieg laserem 2RT™ to terapia, wokół której toczy się dyskusja co do jej skuteczności, a jednocześnie i przede wszystkim terapia, z którą wiązane są nadzieje na zahamowanie postępu AMD do stadiów zaawansowanych.

Fiksacja transskleralna soczewek wewnątrzgałkowych techniką Yamane (double-needle technique)

Każdy z mikrochirurgów operujących zaćmę spotyka się w codziennej praktyce z pacjentami wymagającymi wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w sytuacji braku wsparcia tylnej torebki (pierwotnie lub wtórnie). Najczęściej stosowane techniki operacyjne wykorzystują soczewki mocowane do tęczówki przy pomocy klipsów, soczewki do podszycia do twardówki oraz coraz rzadziej stosowane soczewki przedniokomorowe. Wprowadzona przez Shin Yamane w 2017 roku metoda fiksacji soczewki przeztwardówkowo, wydaje się mieć przewagę nad wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Wykorzystuje ona niskotemperaturową diatermię do zabezpieczenia haptenów w obrębie tunelu twardówkowego. Wymienione wyżej, standardowe metody, mogą przyczyniać się do redukcji komórek śródbłonka rogówki, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, powstawania obwodowych zrostów przedniokomorowych czy, jak w przypadku soczewek podszywanych, do mechanicznego uszkodzenia szwów i przemieszczenia soczewki do komory ciała szklistego. Dodatkową zaletą techniki Yamane jest łatwa dostępność soczewek wewnątrzgałkowych, ponieważ wykorzystuje ona standardowe soczewki trzyczęściowe, które są obecne na większości bloków operacyjnych.