Doświadczenia z sali operacyjnej z fakoemulsyfikatorem OS3

Autor: lek. Wiesław Kiszczyński

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 1/47/2014

Na Oddziale Okulistycznym Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu od 4 lat pracujemy używając, jako jeden z podstawowych systemów do operacji, fakoemulsyfikatora OS3 OERTLI - jednostka podstawowa VC830100 z modułem OS3 VITREX VC 830201. W tym okresie wykonano około 4000 zabiegów operacyjnych zaćmy i 200 witrektomii.

Posiadany przez nas wielofunkcyjny system OS3 to urządzenie charakteryzujące się 100% bezawaryjnością. Aparat zbudowany jest w oparciu o autonomiczne moduły, których obsługa jest niezwykle łatwa i intuicyjna. Przyjazny dla użytkownika interfejs oraz panel sterowania typu direct access umożliwiają zmianę parametrów lub trybu pracy, poprzez naciśnięcie pojedynczego przycisku. Ponadto, dzięki konstrukcji opartej o optymalne wykorzystanie praw fizyki, system jest gotowy do pracy w parę sekund. Aparat pracuje w oparciu o własny sterujący komputerowy system operacyjny, który niweluje problem „zawieszania” się systemu w czasie zabiegów.
 
Dr Kiszczynski
 
Urządzenie wyposażone jest w dobry i skuteczny system irygacji i aspiracji, z pełną stabilizacją komory przedniej zarówno z pompą perystaltyczną jak i Venturi’ego – wyboru rodzaju pompy można dokonać na każdym etapie zabiegu, również za pomocą przełącznika nożnego. Optymalne przekroje drenów oraz zastosowanie odpowiednich jakościowo akcesoriów umożliwiają bardzo dokładną regulację i przewidywalność parametrów oraz odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa pracy.

Twarde, brunatne zaćmy mogą być szybko i efektywnie usuwane przy małym udziale ultradźwięków za sprawą technologii easyPhaco. Zapewnia ona lepsze przyciąganie fragmentów soczewki oraz przeciwdziała zjawisku repulsji. Specjalny kształt końcówki do fako - kąt nachylenia Tipu sprawia, że wiązka energii est kierowana w odpowiednie, zaplanowane miejsce, a przy liniowym ustawieniu parametrów praca jest efektywna i efektowna. ysoki poziom bezpieczeństwa jest zapewniony też dzięki zwiększonemu przekrojowi kanału irygacyjnego.

System może pracować w trybie PULSE, BURST, CMP (zimne fako). Tryby można dopasować w zależności od twardości zaćmy. A kasety do systemu OS3 są dostępne w wersji jednorazowego jak i wielorazowego użytku. Jedna kaseta może służyć zarówno przy operacji zaćmy jak i witrektomii, co jest szczególnie ważne, gdy zaistnieje potrzeba wykonania szybkiej witrektomii. Istnieje także możliwość konfiguracji zestawów jednorazowych z opcją zachowania sterylności poszczególnych elementów (zużywasz co potrzebujesz, reszta pozostaje sterylna). Urządzenie posiada także dwa witrektomy: elektryczny i pneumatyczny oraz system iniekcji – ekstrakcji oleju silikonowego, a także wymiany płynu na powietrze. Dobrym rozwiązaniem jest diatermia do wykonywania kapsulotomii, zwłaszcza przy zaćmach dojrzałych i pęczniejących. Jak każde urządzenie, tak i to posiada również wady i jest to brak wbudowanego endolasera.

Doświadczenie w pracy z systemem firmy Oertli pozwala na stwierdzenie, iż jest to system niezawodny i doskonale sprawdzający się na sali operacyjnej do operacji przedniego oraz tylnego odcinka oka.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.

Laser nanosekundowy 2RT™ w terapii AMD. Nowe kryterium kwalifikacji

Od około 3 lat dostępny jest na polskim rynku medycznym nanosekundowy laser 532 nm, przeznaczony i zarejestrowany do terapii odmładzającej siatkówkę (retinal rejuvenation therapy; w skrócie 2RT™), u pacjentów ze średniozaawansowanymi stadiami zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degenaeration – AMD). To pierwsza i jak dotąd jedyna metoda wykorzystywana do terapii schorzenia w tym stadium zaawansowania. Zabieg laserem 2RT™ to terapia, wokół której toczy się dyskusja co do jej skuteczności, a jednocześnie i przede wszystkim terapia, z którą wiązane są nadzieje na zahamowanie postępu AMD do stadiów zaawansowanych.

Fiksacja transskleralna soczewek wewnątrzgałkowych techniką Yamane (double-needle technique)

Każdy z mikrochirurgów operujących zaćmę spotyka się w codziennej praktyce z pacjentami wymagającymi wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w sytuacji braku wsparcia tylnej torebki (pierwotnie lub wtórnie). Najczęściej stosowane techniki operacyjne wykorzystują soczewki mocowane do tęczówki przy pomocy klipsów, soczewki do podszycia do twardówki oraz coraz rzadziej stosowane soczewki przedniokomorowe. Wprowadzona przez Shin Yamane w 2017 roku metoda fiksacji soczewki przeztwardówkowo, wydaje się mieć przewagę nad wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Wykorzystuje ona niskotemperaturową diatermię do zabezpieczenia haptenów w obrębie tunelu twardówkowego. Wymienione wyżej, standardowe metody, mogą przyczyniać się do redukcji komórek śródbłonka rogówki, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, powstawania obwodowych zrostów przedniokomorowych czy, jak w przypadku soczewek podszywanych, do mechanicznego uszkodzenia szwów i przemieszczenia soczewki do komory ciała szklistego. Dodatkową zaletą techniki Yamane jest łatwa dostępność soczewek wewnątrzgałkowych, ponieważ wykorzystuje ona standardowe soczewki trzyczęściowe, które są obecne na większości bloków operacyjnych.