Laser femtosekundowy Femtec

Lasery femtosekundowe należą do najnowszej generacji laserów stosowanych w okulistyce. Emitują krótkie i dobrze zogniskowane impulsy promieniowania w zakresie bliskiej podczerwieni (ok. 1040 nm). Impuls lasera o energii zaledwie kilku µJ (mikrodżuli), ale trwający jedynie kilkaset fs (femtosekund) daje moc chwilową rzędu MW (megawatów). Skupienie tej mocy w przestrzeni o rozmiarach rzędu pojedynczych mikronów powoduje powstanie mikroskopijnego ogniska plazmy, a następnie „bąbelka” pary wodnej. Dzięki milionom takich bąbelków, odpowiednio rozmieszczonych przestrzennie w tkance rogówki można osiągnąć efekt makroskopowy, np. w postaci płatka rogówki o grubości odpowiadającej głębokości ogniskowania wiązki lasera.

Laser femtosekundowy FemtecPierwotnym zastosowaniem laserów femtosekundowych było właśnie tworzenie płatków przy zabiegach LASIK. Jednak zakres możliwych do wykonania rodzajów zabiegów jest wciąż poszerzany i stale pojawiają się informacje o coraz nowszych aktualnych i fascynujących potencjalnych aplikacjach tych laserów. Dzięki nowoczesnej technologii, chirurdzy refrakcyjni (i nie tylko) otrzymali narzędzie, o którym wcześniej mogli jedynie pomarzyć.

Laser Femtec® niemieckiej firmy 2010 Perfect Vision, przy pomocy oprogramowania CustomShape® umożliwia użytkownikowi wybór wielu różnych kształtów tworzonych przez zogniskowaną wiązkę, w zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu. Możliwe kształty to:

LASIK Flaps – tworzenie płatków do zabiegów LASIK. Oprogramowanie lasera umożliwia wybór średnicy i grubości płatka oraz dowolną lokalizację „zawiasu”. Można także wybrać kąt nachylenia brzegów płatka.

Arcuate Cuts for Astigmatic Keratotomy – nacięcia przy keratotomii astygmatycznej. Laser umożliwia niezależne zaprogramowanie głębokości, średnicy oraz długości dla każdego z nacięć. Zabieg jest wykonywany z nieosiągalną dotychczas dokładnością i jest bardzo szybki.

FLEK – Femtosecond Laser assisted Endothelial Keratoplasty. Procedura przeszczepu komórek śródbłonka rogówki. Ogniskowanie lasera na odpowiedniej głębokości umożliwia bardzo precyzyjne oddzielenie płatka zawierającego komórki śródbłonka w rogówce dawcy i biorcy.

Penetrating and Lamellar Keratoplasty – drążące i warstwowe przeszczepy rogówki. Wykonując ten zabieg, można wybrać głębokość oraz średnicę przeszczepu oraz kąt nachylenia brzegów umożliwiający lepsze dopasowanie tkanki po przeszczepie. Interesującą opcją przy tych zabiegach jest także FLAM (Femtec® Laser Assisted Marking), ułatwiający pozycjonowanie przeszczepu.

Tunnels for Intrastromal Ring Segments (ICRS) – tworzenie “tuneli” do wszepiania pierścieni śródrogówkowych. Nacięcia tworzone przez laser Femtec® są odpowiednie dla wszystkich rodzajów pierścieni. Możliwy jest także wybór ilości nacięć.

Na uwagę zasługuje „interfejs pacjenta”, czyli końcówka lasera, która ma kontakt z rogówką pacjenta w czasie zabiegu. W laserze Femtec® zastosowano sferyczny interfejs pacjenta, o promieniu krzywizny zbliżonym do rogówki. Jego zaletą jest minimalnie odkształcenie rogówki i minimalny wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, w przeciwieństwie do interfejsów płaskich, które powodują aplanację rogówki i znaczny wzrost ciśnienia w czasie zabiegu.

Więcej informacji na temat lasera femtosekundowego Femtec znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.

Laser nanosekundowy 2RT™ w terapii AMD. Nowe kryterium kwalifikacji

Od około 3 lat dostępny jest na polskim rynku medycznym nanosekundowy laser 532 nm, przeznaczony i zarejestrowany do terapii odmładzającej siatkówkę (retinal rejuvenation therapy; w skrócie 2RT™), u pacjentów ze średniozaawansowanymi stadiami zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degenaeration – AMD). To pierwsza i jak dotąd jedyna metoda wykorzystywana do terapii schorzenia w tym stadium zaawansowania. Zabieg laserem 2RT™ to terapia, wokół której toczy się dyskusja co do jej skuteczności, a jednocześnie i przede wszystkim terapia, z którą wiązane są nadzieje na zahamowanie postępu AMD do stadiów zaawansowanych.

Fiksacja transskleralna soczewek wewnątrzgałkowych techniką Yamane (double-needle technique)

Każdy z mikrochirurgów operujących zaćmę spotyka się w codziennej praktyce z pacjentami wymagającymi wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w sytuacji braku wsparcia tylnej torebki (pierwotnie lub wtórnie). Najczęściej stosowane techniki operacyjne wykorzystują soczewki mocowane do tęczówki przy pomocy klipsów, soczewki do podszycia do twardówki oraz coraz rzadziej stosowane soczewki przedniokomorowe. Wprowadzona przez Shin Yamane w 2017 roku metoda fiksacji soczewki przeztwardówkowo, wydaje się mieć przewagę nad wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Wykorzystuje ona niskotemperaturową diatermię do zabezpieczenia haptenów w obrębie tunelu twardówkowego. Wymienione wyżej, standardowe metody, mogą przyczyniać się do redukcji komórek śródbłonka rogówki, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, powstawania obwodowych zrostów przedniokomorowych czy, jak w przypadku soczewek podszywanych, do mechanicznego uszkodzenia szwów i przemieszczenia soczewki do komory ciała szklistego. Dodatkową zaletą techniki Yamane jest łatwa dostępność soczewek wewnątrzgałkowych, ponieważ wykorzystuje ona standardowe soczewki trzyczęściowe, które są obecne na większości bloków operacyjnych.