Skaningowy oftalmoskop laserowy

Autorzy: Anna Skłodowska, Magdalena Ulińska

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 4/42/2012

Badanie dna oka, czyli ocena tarczy nerwu wzrokowego, plamki i obwodu siatkówki jest podstawowym badaniem okulistycznym. Wykonuje się je profilaktycznie, ale także w przypadku jakichkolwiek zaburzeń widzenia, pogarszania ostrości wzroku, u pacjentów z cukrzycą, nadciśnieniem i in. chorobami układu krążenia.

Dokładna ocena siatkówki wymaga rozszerzenia źrenic. Niestety u niektórych pacjentów nie jest to bezpieczne np. u osób z wąskim kątem przesączania, ze stożkiem rogówki czy uczulonych na krople rozszerzające. Czasami rozszerzenie źrenic jest niemożliwe: w przypadku obecności zrostów tęczówkowosoczewkowych, u osób po przebytych licznych operacjach oka lub w niektórych przypadkach pseudosoczewkowości. W tych sytuacjach wydaje się dobrym wyjściem zastosowanie urządzenia wykonującego fotografię całego dna oka bez konieczności rozszerzania źrenic. Przykładem takiego aparatu jest skaningowy oftalmoskop laserowy (inaczej funduskamera szerokokątna), który umożliwia precyzyjne badanie całego dna - obraz obejmuje równocześnie 2000 dna oka, czyli poza równik gałki, do okolicy rąbka zębatego. Monochromatyczne, niebieskie światło zastosowane w omawianym aparacie ma lepsze właściwości przenikania do tylnego odcinka dna oka, dzięki czemu uzyskuje się obrazy wyższej jakości niż podczas badań z użyciem tradycyjnej funduskamery.

Skaningowy oftalmoskop laserowy pozwala także na ocenę i umiejscowienie patologii w dnie oka z rozróżnieniem czy zmiana zlokalizowana jest w siatkówce czy naczyniówce - jest to możliwe dzięki użyciu nowoczesnej technologii z zastosowaniem dwóch różnych długości fal świetlnych.

Dodatkowo, aparat umożliwia ocenę autofluorescencji dna oka, co ma znaczenie w diagnostyce i progresji suchego AMD, w prognozowaniu wyników leczenia AMD wysiękowego jak również wstępnym różnicowaniu znamienia naczyniówki z czerniakiem.

Ponadto, skaningowy oftalmoskop laserowy umożliwia wykonanie angiografii fluoresceinowej i jednoczesną ocenę całego dna oka, co w przypadkach zaburzeń naczyniowych, które występują np. u pacjentów z cukrzycą, jest szczególnie przydatne. 200 Tx to jedyna dostępna na naszym rynku szerokokątna kamera, która umożliwia precyzyjne badanie całego dna oka, bez rozszerzania źrenic.

W Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym skaningowy oftalmoskop laserowy jest wykorzystywany do badań pacjentów od 4 miesięcy. Nasze doświadczenie wskazuje, iż aparat jest w pełni przydatny i wartościowy zarówno w przypadku badań przesiewowych pacjentów, jak również w specjalistycznej, zaawansowanej diagnostyce patologii naczyń dna oka, siatkówki i pośrednio naczyniówki. Umożliwia także badanie i monitorowanie zmian.

Naszym zdaniem skaningowy oftalmoskop laserowy 200Tx firmy Optos to urządzenie o bardzo wysokich walorach, w znaczącym stopniu ułatwiające diagnostykę zmian patologicznych tylnego odcinka gałki ocznej.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki OptosOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Nawigowana terapia laserowa z zastosowaniem systemu Navilas® 577s

Navilas® jest cyfrowym systemem przeznaczonym do nawigowanej laseroterapii siatkówki w oparciu o obraz dna oka. Laser w połączeniu z funduskamerą obrazuje zmiany chorobowe w plamce i na obwodzie siatkówki w czasie rzeczywistym.

Laser nanosekundowy 2RT™ w terapii AMD. Nowe kryterium kwalifikacji

Od około 3 lat dostępny jest na polskim rynku medycznym nanosekundowy laser 532 nm, przeznaczony i zarejestrowany do terapii odmładzającej siatkówkę (retinal rejuvenation therapy; w skrócie 2RT™), u pacjentów ze średniozaawansowanymi stadiami zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (age related macular degenaeration – AMD). To pierwsza i jak dotąd jedyna metoda wykorzystywana do terapii schorzenia w tym stadium zaawansowania. Zabieg laserem 2RT™ to terapia, wokół której toczy się dyskusja co do jej skuteczności, a jednocześnie i przede wszystkim terapia, z którą wiązane są nadzieje na zahamowanie postępu AMD do stadiów zaawansowanych.

Fiksacja transskleralna soczewek wewnątrzgałkowych techniką Yamane (double-needle technique)

Każdy z mikrochirurgów operujących zaćmę spotyka się w codziennej praktyce z pacjentami wymagającymi wszczepienia soczewki wewnątrzgałkowej w sytuacji braku wsparcia tylnej torebki (pierwotnie lub wtórnie). Najczęściej stosowane techniki operacyjne wykorzystują soczewki mocowane do tęczówki przy pomocy klipsów, soczewki do podszycia do twardówki oraz coraz rzadziej stosowane soczewki przedniokomorowe. Wprowadzona przez Shin Yamane w 2017 roku metoda fiksacji soczewki przeztwardówkowo, wydaje się mieć przewagę nad wcześniej stosowanymi rozwiązaniami. Wykorzystuje ona niskotemperaturową diatermię do zabezpieczenia haptenów w obrębie tunelu twardówkowego. Wymienione wyżej, standardowe metody, mogą przyczyniać się do redukcji komórek śródbłonka rogówki, wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, powstawania obwodowych zrostów przedniokomorowych czy, jak w przypadku soczewek podszywanych, do mechanicznego uszkodzenia szwów i przemieszczenia soczewki do komory ciała szklistego. Dodatkową zaletą techniki Yamane jest łatwa dostępność soczewek wewnątrzgałkowych, ponieważ wykorzystuje ona standardowe soczewki trzyczęściowe, które są obecne na większości bloków operacyjnych.