VivaScope® dla chirurgii onkologicznej

Autor: Ewa Rzegocka

Kategoria: Onkologia i Radioterapia Artykuł opublikowano w CX News nr 3/63/2018

Chirurgia onkologiczna jest czasochłonna i obarczona sporym ryzykiem, dlatego tak cenne dla chirurgów są nowoczesne metody obrazowania, zwiększające dokładność, a tym samym skracające czas procedury.
 
Zabiegi radykalne polegające na wycięciu całego organu lub znacznej jego części wraz z dużym marginesem, coraz częściej zastępowane są zabiegami "oszczędzającymi". Taktyka takiego postępowania operacyjnego uzależnia każdy następny jego krok od wyników badania histologicznego pobranych tkanek.
 
Lekarze tworzą swoistą mapę guza analizując jego charakter i marginesy. Następnie ocenia się pod mikroskopem kolejne cienkie skrawki zmiany w celu wykrycia komórek nowotworowych. Mapowanie guza ma formę procesu: wycinanie i badanie, ponownie wycinanie i badanie. Procedurę powtarza się do osiągnięcia czystości onkologicznej. 
 
Fot. 1. VivaScope® 2500M-G4 konfokalny laserowy mikroskop skaningowy
Tradycyjne metody diagnostyki histologicznej sprawiają, że zabieg przeprowadzany tą metodą trwa wiele godzin ze względu na długą analizę pobranych próbek.
 
Przy zastosowaniu VivaScope® 2500M-G4 czas zabiegu można radykalnie skrócić.
 
VivaScope® 2500M-G4 to, jak dotąd jedyny na rynku, konfokalny laserowy mikroskop skaningowy zaprojektowany do oceny marginesów guza w trakcie operacji. Tkanka może być badana bezpośrednio po wycięciu, unikając czasochłonnych procedur przygotowawczych. Preparowanie i barwienie tkanki trwa zaledwie kilka minut. Dla przykładu próbkę tkanki o wymiarach 1x1 cm można zabarwić i zobrazować w mniej niż 4 minuty. Jednocześnie wycinek pozostaje niezmieniony i może zostać wykorzystany do dalszych badań histologicznych.
 
Mikroskop konfokalny jest szczególnie przydatny przy usuwaniu nowotworów gruczołu krokowego (prostaty) oraz piersi, w sposób szybki, oszczędny i z maksymalną pewnością czystości onkologicznej.
 
VivaScope® 2500M-G4 wykorzystuje dwa lasery o długości fali 488 nm (niebieski) i 785 nm (podczerwień). Fluorescencyjny barwnik, który jest nakładany na tkankę przed użyciem mikroskopu, jest wzbudzany przez niebieski laser, podkreślając w ten sposób struktury komórkowe (np. jądra). Laser podczerwony jest stosowany do generowania sygnału odbicia. Oba sygnały odbicia i fluorescencji są zbierane jednocześnie i skorelowane w czasie rzeczywistym. Powstały obraz zawiera informacje podobne do konwencjonalnej histologii i może być badany przy pożądanym powiększeniu, od 1 aż do 550 razy.
 
Pierwszy VivaScope®, jako bardzo przydatne narzędzie dla chirurgii onkologicznej, już niebawem zostanie zainstalowany w Polsce.

Więcej informacji na temat czerniak, vivascope, mavig znajdziecie Państwo na stronie firmy CONSULTRONIX S.A.

Zobacz więcej artykułów związanch ze sprzętem marki MavigOstatnio opublikowane artykuły w kategorii Onkologia i Radioterapia:

Fluorescencyjna mikroskopia konfokalna ex vivo do szybkiej oceny tkanek w praktyce patologii chirurgicznej

Obrazowanie optyczne jest szybko ewoluującą dziedziną, która obejmuje kilka technik stosowanych do nieinwazyjnego obrazowania próbek tkanek biologicznych. W przeciwieństwie do innych rodzajów obrazowania, metoda ta wykorzystuje światło widzialne oraz właściwości fotonów do uzyskania szczegółowych obrazów tkanki, bez narażenia jej na szkodliwe promieniowanie. Platformy do obrazowania optycznego są bezpieczniejsze, szybsze, nadają się do powtórzenia procedury w późniejszym czasie. Techniki, takie jak laserowa endomikroskopia konfokalna oraz optyczna tomografia koherentna, pozwalają na obrazowanie w wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym narządów in vivo, umożliwiając wczesne wykrycie zmian. Ponadto, te techniki obrazowania również ułatwiają pozyskiwanie ukierunkowanych biopsji w celu lepszej kategoryzacji zmiany.

Pierwszy IQM w Polsce

Postęp w zakresie szybszej i dokładniejszej diagnostyki obrazowej skutkuje wykryciem wzrastającej liczby chorób nowotworowych. Wynikiem tego jest coraz większe zapotrzebowanie na zabiegi radioterapii. Naświetlenie pacjenta, tak jak każde badanie wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie, podlega stosownej „kontroli”.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Najnowsze regulacje, w tym europejska dyrektywa EURATOM 2013/59, która ma wejść w życie 8 lutego 2018 roku, nakładają kolejne, nowe obowiązki na świadczeniodawców wykonujących badania i zabiegi przy użyciu promieniowania jonizującego.

Dozymetria in vivo w radioterapii

Dyrektywa (Council Directive 2013/59/EURATOM) już wkrótce wymusi na ośrodkach radioterapii obowiązek monitorowania ryzyka związanego z wykonywanymi zabiegami. Problem nie jest łatwy, ale od niedawna pojawiło się jego rozwiązanie - IQM (Integral Quality Monitor).

Doświadczenia kliniczne: MRIdian® ViewRay

Na dorocznej konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizyków Medycznych (AAPM) zaprezentowane zostały doświadczenia kliniczne z aparatem do radioterapii pod kontrolą MRI – MRIdian® firmy ViewRay.