Zalety wideodermoskopu w kontekście pakietu onkologicznego

Autor: Justyna Wiśniowska

Kategoria: Dermatologia Artykuł opublikowano w CX News nr 1/51/2015

Świętowany jeszcze nie tak dawno Nowy Rok był momentem wprowadzenia w życie zapowiadanych już od 2014 roku istotnych reform w służbie zdrowia, dotyczących zwłaszcza działalności ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej. To zmiany, na które z niecierpliwością czekają pacjenci, a które budzą zaniepokojenie w środowisku lekarskim. Zagadnieniem budzącym największe emocje jest pakiet onkologiczno – kolejkowy, dzięki któremu pacjenci z podejrzeniem nowotworu będą leczeni w ramach szybkiej terapii onkologicznej. 

Co wprowadzony pakiet onkologiczny oznacza dla lekarzy? W jaki sposób rynek aparatury dermatologicznej może usprawnić i wspomóc pracę specjalistów z zakresu diagnostyki raka skóry? 
 
vexia 

Szanse na to, iż pacjent chory na nowotwór złośliwy wyzdrowieje, zależą głównie od wykrycia choroby w jak najwcześniejszym stadium. Według założeń pakietu, już podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, pacjent na podstawie dolegliwości lub rokowań dotyczących rozwoju nowotworu, powinien uzyskać wstępne rozpoznanie i być sprawnie pokierowany na ścieżkę specjalistycznej diagnostyki. Oznacza to, że zostanie umieszczony na liście oczekujących na wizytę u specjalisty, w celu wykonania dalszych badań i leczenia. Zasad tych nie stosuje się do nowotworów złośliwych skóry. Wyjątek stanowi czerniak.

Uzasadniony niepokój związany z wprowadzonym pakietem, zwłaszcza wśród lekarzy pierwszego kontaktu, budzi świadomość odpowiedzialności wynikającej z potrzeby czujności na często niestandardowe symptomy nowotworu, brak specjalizacji z zakresu onkologii i niedopracowany system szkoleń. Nie tylko wczesna, ale także poprawna diagnostyka nie pozostanie bez znaczenia. Lekarze POZ będą kierowali do diagnostów pacjentów z podejrzeniem lub wstępnym rozpoznaniem nowotworu. W przypadku błędnego rozpoznania, a więc braku osiągnięcia założonego progu poprawności wystawianych diagnoz, NFZ będzie nakładało na lekarzy ograniczenia. 
 
medicam 800HD 

Przy współczesnym rozwoju technologii, lekarz dermatolog, powinien mieć narzędzia wspomagające trafną diagnozę kwalifikującą pacjenta do odpowiedniej grupy, a także dające możliwość archiwizowania wykonanych zdjęć znamion. Rozwiązaniem, które do tego celu mogę z pełnym przekonaniem zaproponować, jest wysokiej klasy wideodermoskop z odpowiednim, specjalistycznym oprogramowaniem. Zatem systemem, który spełnia wspomniane kryteria jest FotoFinder dermoscope vexia. Kamera o złotym standardzie – medicam 800 HD – zapewnia powiększenie optyczne znamion od 20 do 70-krotnego w najwyższej dostępnej na rynku jakości. Zdjęcie, na którym w tak dużym powiększeniu doskonale widoczny jest każdy szczegół zmiany skórnej, nie tylko jest znacznie łatwiejsze w interpretacji, ale może być dodatkowo poddane analizie przez program Moleanalyzer, wchodzący w skład oprogramowania. Program ten działa w oparciu o stosowane na całym świecie algorytmy oceny znamion, biorące pod uwagę takie parametry jak asymetria, brzegi, kolor, wymiar i ewolucja zmiany skórnej. Program mierzy i ocenia znamię, a wygenerowane przez niego dane, stanowią podstawę do dalszej diagnozy i pomocną „drugą opinię” dla lekarza. Moleanalyzer, dzięki funkcji drukowania raportów, pozwala pacjentowi na dołączenie fotograficznej dokumentacji podejrzanego znamienia do kartoteki badań, istotnej w dalszym procesie diagnostyki i leczenia. 

Niezależnie od perspektywy, z której obserwujemy zmiany w polskim systemie służby zdrowia, nowoczesna aparatura wspomagająca diagnostykę to korzyści zarówno dla lekarzy jak i dla pacjentów. Liczę na to, że posiadanie specjalistycznych, sprawdzonych urządzeń wspomagających diagnostykę spowoduje, iż rewolucje w działaniu systemu usług medycznych nie będą odstraszać, a zachęcać lekarzy do podnoszenia jakości świadczeń i szybkiego „uzdrowienia” zarówno pacjentów, jak i systemu medycznego w Polsce.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Dermatologia:

Nowa odsłona medicam 1000

Minęły dwa lata od premiery FotoFinder medicam 1000. Dziś mało kto wyobraża sobie codzienną praktykę dermatologiczną bez kamery wideodermatoskopowej z krystalicznie czystym obrazem. Niewątpliwie kamera medicam 1000 wyznaczyła najwyższy standard jakości, jednakże nadszedł czas na jej rewolucję.

Przyszłość sztucznej inteligencji w diagnostyce raka skóry

Wszyscy mówią o sztucznej inteligencji i choć dla wielu jest to wciąż abstrakcyjna koncepcja, w profilaktyce raka skóry stała się rzeczywistością. Oprogramowania eksperckie dostarczają wyniki oparte na AI (Artificial Intelligence), czyli tzw. sztucznej inteligencji, oferując dodatkowo szereg funkcji analitycznych.

Znaczenie refleksyjnej mikroskopii konfokalnej (RCM) in vivo w diagnostyce dermatologicznej

Refleksyjna mikroskopia konfokalna in vivo (ang. in vivo reflectance confocal microscopy, RCM), to nowoczesna, nieinwazyjna metoda diagnostyki obrazowej. Umożliwia ona wizualizację tkanek z dokładnością porównywalną do badania histologicznego w czasie rzeczywistym. W badaniu skóry możliwe jest zobrazowanie naskórka, warstwy brodawkowatej oraz górnej części warstwy siateczkowatej skóry właściwej, jak również przydatków skóry. Zdjęcia uzyskane metodą RCM, czyli tzw. przekroje optyczne tkanek, odpowiadają horyzontalnym przekrojom poszczególnych warstw skóry na określonej głębokości. Maksymalna głębokość obrazowania wynosi około 200-300 µm, co stanowi pewne ograniczenie w badaniu zmian nowotworowych, w bardziej zaawansowanych stadiach (guzy naciekające) lub zmian hiperkeratotycznych, w których zgrubienie naskórka uniemożliwia wgląd w głębsze warstwy.

Skin Cancer Unit- nowe podejście do diagnostyki i leczenia nowotworów skóry

Śledząc rozwój nauki oraz nowoczesnych technologii dotyczących diagnostyki i leczenia nowotworów skóry, naturalnym zjawiskiem jest tworzenie zespołów wielospecjalistycznych, które będą zajmować się kompleksowo tym wąskim, lecz wymagającym obszarem terapeutycznym. Zauważając potrzebę leczenia danego typu nowotworu w jednym ośrodku, począwszy od rozpoznania choroby, poprzez kompleksowe leczenie, a w ostateczności do objęcia pacjenta także opieką paliatywną, w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) powstał Skin Cancer Unit (SCU), oddział zajmujący się diagnostyką i leczeniem między innymi nowotworów skóry.