Doświadczenia z sali operacyjnej z soczewkami HumanOptics

Autor: lek. Leszek Joński

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 4/46/2013

W mojej wieloletniej praktyce chirurgicznej miałem możliwość wszczepiania różnych dostępnych na rynku soczewek wewnątrzgałkowych. Kto z Państwa nie pamięta procedury ECCE? Używane wówczas w standardzie twarde soczewki wewnątrzgałkowe z tzw. pleksiglasu wszczepiane były z pęsety przez cię­cie 6 mm. Wtedy soczewki miały za zadanie przede wszystkim dać pacjentowi komfort widzenia zaraz po zabiegu. Nie anali­zowano ich pod kątem ewentualnego powstawania wtórnej zaćmy, czy ochrony siatkówki przed AMD. Wraz z postępem technologicznym, firmy medyczne zaczęły prześcigać się we wprowadzaniu innowacyjności. Soczewki zaczęto analizować w aspekcie poprawy komfortu widzenia pacjenta i zwiększenia jego satysfakcji.

Asferyczna soczewka Aspira -aA firmy HumanOptics to stan­dard na Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego w Jeleniej Górze. Soczewka wykonana jest z akrylu hydrofilnego i implantowana przez cięcie 2.2 mm. Ze względu na homogenność materiału, z którego została -wykonana (wycięta z jednego kawałka bryły), pacjenci nie skarżą się na olśnie­nia czy odblaski. Aspira -aA posiada ostrą krawędź na całej po­wierzchni optycznej, oraz dodatkowo tzw. LEC (lens epithelial cell) Barier (rys. 1) na tylnej krawędzi, która zabezpiecza przed powstaniem wtórnej zaćmy. Ponadto, łatwość implantacji spra­wiła, że jestem ich użytkownikiem od wielu lat.

Na platformie Aspiry, firma HumanOptics stworzyła soczewkę dyfrakcyjno-refrakcyjną Diffractiva -aA, która umożliwia pa­cjentom widzenie w pełnym spektrum, dając im pełną gwaran­cję niezależności od okularów. Istotą działania tych soczewek jest ich budowa, na którą składa się 9 pierścieni dyfrakcyjnych w części centralnej soczewki oraz powierzchnia refrakcyjna na jej peryferiach. Ogromnie ważne jest to, iż pierścienie te zostały wykonane w technologii „subnanometer resolution”, dzięki czemu nie obserwuje się powstawania tzw. efektu „halo” podczas widzenia w nocnym oświetleniu. Dodatkową zaletą soczewek Diffractiva jest niewielka ilość ubytku światła (dzięki apodyzacji optyki dyfrakcyjnej) na pierścieniach (około 18%) oraz dodatek do bliży wynoszący 3.5D. Daje to pacjentom moż­liwość czytania, bez konieczności używania okularów korekcyj­nych.

Ze względu na swoją specyfikę, dobór pacjenta w przypadku wszczepu soczewek dyfrakcyjno-refrakcyjnych jest szczególnie istotny. Należy wykluczyć pacjentów narażonych na wysoką czułość kontrastu przy przyciemnionym oświetleniu oraz na sil­ne ruchy źródeł światła. Dodatkowo należy wykluczyć pacjen­tów mających astygmatyzm >1D, przypadki predysponujące do decentracji oraz tych, którzy mają wygórowane oczekiwania względem wyników pooperacyjnych. Kalkulacja soczewki od­bywa się tak jak standardowych soczewek i nie wymaga wypeł­niania specjalnych formularzy i przesyłania ich do producenta. Na podstawie własnego doświadczenia, pełne zadowolenie pacjentów, przy kalkulacji Diffractivy, udało się osiągnąć kalku­lując oko dominujące na ametropię, a drugie na – 0.5D. Pełne moje przekonanie do tych soczewek mam od momentu, kie­dy dwa lata temu wszczepiłem obuoczne soczewki Diffractiva pacjentowi z istniejącą wcześniej wysoką krótkowzrocznością -12.0D i -13.0D uzyskując pełne jego zadowolenie.
LEC Barier - zdjęcie wykonane w mikroskopie elektronowym (A), rysunek schematyczny - boczna krawędź (B)

Biorąc po uwagę, iż świadomość pacjentów jest coraz więk­sza, rosną również ich oczekiwania względem nas -chirurgów. Soczewki HumanOptics zarówno te standardowe Aspira jak i Diffractiva dają mi pewność wyników pooperacyjnych, co przekłada się w pełni na satysfakcję moich pacjentów. Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Czas na zmiany! Lasery okulistyczne Meridian Medical

U nas też zmiany – lasery Ellexa zastąpiły urządzenia szwajcarskiej firmy Meridian Medical.

Komentarz producenta - Oertli

The name Oertli stands for Swiss quality of the highest precision and reliability. We develop and produce our products exclusively in Switzerland, in the St. Gall Rhine Valley. These values are also very important to our business partners. For instance, we have been working for several years with the Swiss laser manufacturer Meridian Medical, which provides us with the Endo laser module in OS 4. 

Współpracujemy tylko z najlepszymi!

Miło mi podzielić się z Państwem dobrą wiadomością. Consultronix, od listopada 2020 r., jest przedstawicielem szwajcarskiej firmy Meridian Medical. Tym samym poszerzył i uzupełnił swoją ofertę laserów okulistycznych. 

Czy na pewno widzisz wszystko? Urządzenia SLO marki Optos

„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”, w ten sposób Antoine de Saint-Exupéry w „Małym Księciu” uczył nas, by na ludzi patrzeć sercem. Gdyby jednak nieco zmienić perspektywę i przeanalizować te słowa całkowicie dosłownie? Wtedy moglibyśmy stwierdzić, że patrząc, nie dostrzegamy tego, co jest najbardziej istotne. Taka sytuacja ma szczególne znacznie w diagnostyce medycznej. Przeoczenie danego symptomu może mieć konsekwencje dla zdrowia pacjenta. 

Okiem eksperta - urządzenia Optos

Badanie z urządzeniem Optos pozwala na uwidocznienie oraz utrwalenie w formie fotografii barwnej szczegółów dna oka. Jest to bardzo cenne narzędzie, dzięki któremu można diagnozować, śledzić efekty wdrożonej terapii oraz przede wszystkim rozpoznawać obecność patologii obwodu oka. Wynik badania można uzyskać bez potrzeby rozszerzania źrenic.