Fakowitrektom Oertli OS4 – efektywność i bezpieczeństwo

Autor: Agnieszka Kudasiewicz-Kardaszewska

Kategoria: Okulistyka Artykuł opublikowano w CX News nr 1/55/2016

W ostatnich dwóch dekadach, w świecie mikrochirurgii okulistycznej jesteśmy świadkami ogromnego postępu technologicznego. W związku z tym możemy skutecznie diagnozować i leczyć coraz więcej chorób oczu. Jednocześnie w starzejącym się społeczeństwie rosną oczekiwania co do efektów tego leczenia. Pacjenci oczekują nie tylko, że zostanie usunięta zaćma, czy błona przedsiatkówkowa, zamknięty otwór w plamce, czy przyłożona siatkówka, ale również krótkiego czasu rehabilitacji i braku jakichkolwiek powikłań. Chcą po zabiegu wrócić do swoich codziennych zajęć i widzieć dobrze. 

Aby sprostać tym oczekiwaniom, mikrochirurdzy okulistyczni potrzebują nowoczesnego sprzętu, pozwalającego w bezpieczny sposób wykonać operację tak w przednim, jak i w tylnym odcinku oka. 

Mam przyjemność pracować z aparatami firmy Oertli od kilku lat zarówno przy zabiegach fakoemulsyfikacji, witrektomii jak i operacjach łączonych (fakowitrektomiach). Od 4 miesięcy w OCHO Nałęczów pracujemy na aparacie OS4 – najnowszym z serii aparatów szwajcarskiej, rodzinnej firmy z Berneck. 

Obsługa maszyny jest intuicyjna i dobrze skonfigurowana do potrzeb użytkownika. Dotykowy ekran, z układem poszczególnych funkcji (fako, witrektomii, diatermii, lasera itd.) w formie zakładek, jest czytelny i instynktowny. Bezprzewodowy sterownik nożny pozwala na swobodną obsługę wszystkich funkcji aparatu – między innymi endolasera oraz systemu trzech pomp – perystaltycznej, Venturiego i unikalnego systemu SPEEP, łączącego zalety obu pomp, a także samodzielne przełączanie funkcji fako, witrektomii, lasera i diatermii przez operatora. 

Wszystkie wejścia dla urządzeń pobocznych łącznie z kasetą są zlokalizowane z przodu urządzenia, co umożliwia instalację głowicy fako, witrektomu, sond lasera czy diatermii w prosty sposób, przy równoczesnym zachowaniu sterylności pola operacyjnego. Przygotowanie aparatu do pracy zajmuje mniej niż minutę. 

Podczas pracy w module fakoemulsyfikacji, chirurg ma do wyboru podciśnienie w trybie aktywnym lub grawitacyjnym, w obu przypadkach aparat zapewnia dobry przepływ, właściwą okluzję i stabilność komory przedniej bez efektu surge. Osobiście preferuję fakoemulsyfikację na pompie perystaltycznej z aktywnie wytwarzanym podciśnieniem. Z wykorzystaniem prostej końcówki fako, aparat przy mocy ultradźwięków 40% i podciśnieniu rzędu 400 mmHg pozwala na uzyskanie dobrej okluzji i usunięcie średnio twardej zaćmy w bardzo krótkim czasie (do 10 s.). 

Przy zabiegach na tylnym odcinku oka cenię dobre oświetlenie LED, a tym samym dokładną wizualizację operowanych struktur, jak również możliwość wykonywania witrektomii w oparciu o regulowany przez operatora przepływ na stałym, zaprogramowanym wcześniej podciśnieniu, co umożliwia pompa perystaltyczna aparatu. Istnieje możliwość ustawienia bardzo niskiego przepływu (3-5 ml/min) przy wysokim podciśnieniu i częstotliwości cięć. Pozwala to na stabilną pracę witrektomu blisko powierzchni siatkówki. Ma to szczególne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa – badania EVRS (2011 r. – Retinal Detachment Study – www.evrs.eu) wykazały, że występowanie odwarstwienia siatkówki po witrektomii jest skorelowane z typem używanej pompy, przy czym dla pompy perystaltycznej częstość występowania PVR było istotnie niższe niż dla pomp Venturiego. 

Należy podkreślić, że OS4 posiada system dodatkowej pompy SPEEP (Speed and Precision) – jest to forma ulepszonej pompy perystaltycznej wykorzystującej także podciśnienie kontrolowane przez operatora przy zadanym wcześniej stabilnym przepływie. Zgodnie z fizyką przepływów, chirurg zwiększając podciśnienie sterownikiem nożnym kontroluje również w zadanych granicach wielkość przepływu w sposób liniowy. 

Ponadto OS4 oferuje także, oprócz standardowego witrektomu, nowy model typu „dual cut”. Pozwala on zwiększyć efektywność pracy i praktycznie wyeliminować trakcję na tkanki, pozwalając na stały przepływ. 

Dodatkową zaletą aparatu jest możliwość wykorzystania głowic fako i końcówek I/A czy diatermii z wcześniejszych wersji urządzeń, co ma duże znaczenie ekonomiczne. 

Muszę jednak zwrócić uwagę na pewną niedogodność aparatu. Przy zabiegach łączonych, gdy rozpoczynamy od fako przy zadanym ciśnieniu infuzji wyższym niż przy witrektomii, należy ręcznie w zakładce witrektomii obniżyć ciśnienie infuzji, gdyż program sterujący wczytuje wartość z zakładki fako jako zadaną dla całej procedury. Mam jednak nadzieję, że w kolejnej wersji oprogramowania uda się to skorygować. 

Reasumując, uważam że OS4 jest wszechstronnym systemem, pozwalającym na bezpieczne i skuteczne przeprowadzanie zabiegów, zarówno w przednim jak i tylnym odcinku oka.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Okulistyka:

Czas na zmiany! Lasery okulistyczne Meridian Medical

U nas też zmiany – lasery Ellexa zastąpiły urządzenia szwajcarskiej firmy Meridian Medical.

Komentarz producenta - Oertli

The name Oertli stands for Swiss quality of the highest precision and reliability. We develop and produce our products exclusively in Switzerland, in the St. Gall Rhine Valley. These values are also very important to our business partners. For instance, we have been working for several years with the Swiss laser manufacturer Meridian Medical, which provides us with the Endo laser module in OS 4. 

Współpracujemy tylko z najlepszymi!

Miło mi podzielić się z Państwem dobrą wiadomością. Consultronix, od listopada 2020 r., jest przedstawicielem szwajcarskiej firmy Meridian Medical. Tym samym poszerzył i uzupełnił swoją ofertę laserów okulistycznych. 

Czy na pewno widzisz wszystko? Urządzenia SLO marki Optos

„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”, w ten sposób Antoine de Saint-Exupéry w „Małym Księciu” uczył nas, by na ludzi patrzeć sercem. Gdyby jednak nieco zmienić perspektywę i przeanalizować te słowa całkowicie dosłownie? Wtedy moglibyśmy stwierdzić, że patrząc, nie dostrzegamy tego, co jest najbardziej istotne. Taka sytuacja ma szczególne znacznie w diagnostyce medycznej. Przeoczenie danego symptomu może mieć konsekwencje dla zdrowia pacjenta. 

Okiem eksperta - urządzenia Optos

Badanie z urządzeniem Optos pozwala na uwidocznienie oraz utrwalenie w formie fotografii barwnej szczegółów dna oka. Jest to bardzo cenne narzędzie, dzięki któremu można diagnozować, śledzić efekty wdrożonej terapii oraz przede wszystkim rozpoznawać obecność patologii obwodu oka. Wynik badania można uzyskać bez potrzeby rozszerzania źrenic.