Hybrydowa sala operacyjna (część 2)

Angiografczny system hybrydowy Philips Integris XPER FD20 wraz z zsynchronizowanym stołem  Maquet MAGNUS jest produktem nowym, wprowadzonym do oferty w pierwszej połowie 2010 roku. Jako system obrazowania jest doskonałym kompromisem dla kardiochirurga, kardiologa interwencyjnego, chirurga naczyniowego, neurochirurga jak i radiologa zabiegowego.

angiograficzny system hybrydowy
rys. 1. Angiograficzny system hybrydowy Integris XPER FD20, Philips

O sposobie wykorzystania sali operacyjnej decyduje odpowiednie oprogramowanie aplikacyjne tj. sposób obrazowania (akwizycji i rekonstrukcji obrazowej). Dla wszystkich wyżej wymienionych rodzajów zabiegów ramię C systemu Philips Integris XPER FD20 zawieszone jest na sufcie, a dokładniej na szynach zamocowanych do konstrukcji suftu. Szyny dla wersji hybrydowej rozstawione są o wiele szerzej niż w konstrukcji klasycznego angiografu. Ma to na celu umożliwienie zamontowania stropu laminarnego systemu klimatyzacyjnego pomiędzy szynami w taki sposób, aby strumień nadmuchiwanego powietrza przepływał bez jakichkolwiek zakłóceń oraz aby stworzyć możliwość swobodnego ruchu ramienia C wokół obrysu stołu operacyjnego.

Integris XPER FD20 może być bezpiecznie parkowany w dwu skrajnych pozycjach – od strony głowy pacjenta dla operacji kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych oraz w zakresie chirurgii naczyniowej oraz od strony nóg pacjenta dla chirurgii naczyniowej, szczególnie kończyn dolnych.

Firma Philips proponuje w swoim podstawowym rozwiązaniu angiografu hybrydowego duży, obrotowy detektor cyfrowy (30x40 cm) o rozmiarze piksela 154x154 μm, będącym idealnym rozwiązaniem dla wszystkich aplikacji. Jest również możliwe zastosowanie mniejszego detektora typowo kardiologicznego o wymiarach 20x20 cm. Zastosowanie wysokorozdzielczego detektora oraz akwizycji, prezentacji i archiwizacji w matrycy 2kx2k pozwoliło na uzyskanie doskonałego obrazu diagnostycznego.

Tradycyjnie system wyposażony jest w doskonałą lampę rtg typu MRC 200 GS 0407 o ogromnej pojemności cieplnej anody 2.4 MHU. Pozwala to na prowadzenie zabiegu bez zbytecznych przerw na „ostudzenie” lampy. Dzięki zastosowaniu unikalnego rozwiązania polegającego na zastosowaniu w lampie rtg siatki sterującej promieniowaniem uzyskano efekt niespotykanej ostrości obrazowania.

Bardzo ważnym elementem sali hybrydowej jest możliwość zastosowania całego pakietu różnorodnych technik interwencyjnych bazujących na obrazowaniu trójwymiarowm.

Pierwszą z tych technik jest obrazowanie kardiologiczne Allura 3D-CA pozwalające na analizę naczyń wieńcowych w trzech wymiarach, pod optymalnym kątem.

Drugą – obrazowanie naczyń mózgowych oraz obwodowych Allura 3D-RA z dynamicznym Roadmappingiem w czasie rzeczywistym, wspomagające operatora w podejmowaniu właściwych decyzji strategii leczenia interwencyjnego.

obrazowanie kardiologiczne Allura 3D-CA
 
rys. 2. Obrazowanie kardiologiczne Allura 3D-CA
 

Trzecią – obrazowanie niskokontrastowe XPER CT pozwalające na uzyskanie obrazów w formie trójwymiarowych warstw (jak w tomografi komputerowej) ułatwiających weryfkację procedur neurologicznych i obwodowych, a także wysokorozdzielcze obrazowanie stentów. Przy zastosowaniu oprogramowania XPERGuide możliwe jest wirtualne planowanie biopsji cienkoigłowej w czasie rzeczywistym.

Ze względu na konieczność „odchudzenia” wyposażenia sali hybrydowej frma Philips zastosowała w miejsce sześciu 19” monitorów obrazowych, tylko jeden monitor LCD o przekątnej 56”. Pozwala on na prezentację ośmiu niezależnych obrazów w dowolnym rozmiarze, w zależności od potrzeb operatora.

stół chirurgiczny MAGNUS, Maquet
 
rys. 3. Stół chirurgiczny MAGNUS, Maquet
 

Oczywiście stosowane są trzy niezależne programy kliniczne dla diagnostyki naczyń wieńcowych, lewej komory serca oraz naczyń obwodowych.

Zestaw rentgenowski uzupełnia montowany na stopie obrotowej, nowoczesny stół chirurgiczny frmy Maquet MAGNUS wyposażony w dwa blaty pacjenta. Blat przezierny na całej długości dla promieniowania rtg stosowany przy zabiegach interwencyjnych oraz blat nieprzezierny dla zabiegów chirurgicznych.

Obecnie szacuje się podział wykorzystania sal typu hybrydowego na 90% zabiegów chirurgicznych oraz 10% zabiegów interwencyjnych (mało inwazyjnych). Tendencja ta zmienia się jednak bardzo gwałtownie w kierunku wprowadzania coraz większej ilości  technik interwencyjnych.Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Diagnostyka obrazowa:

Mały aparat do zadań specjalnych. Nowość w ofercie

Codzienna praktyka szpitalna w dużej mierze opiera się na szeregu urządzeń diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie X. Aparaty RTG stacjonarne, przyłóżkowe, mammografy, tomografy komputerowe to urządzenia będące przeważnie na wyposażeniu Zakładów Diagnostyki Obrazowej z dedykowanym personelem wykonującym badania. Jednak najprawdopodobniej najliczniejszą grupą sprzętów bazujących na promieniowaniu X są śródoperacyjne aparaty z ramieniem C. W przeciwieństwie do urządzeń z ZDO – są one obsługiwane przez lekarzy podczas zabiegów. Ciężar, gabaryty, obecność innych systemów na sali operacyjnej to tylko kilka przykładów utrudnień z jakimi spotykają się chirurdzy. Producenci nieustannie dokładają starań, aby tę sytuację poprawić, czego owocem stał się aparat XiScan 5000 z mini ramieniem C firmy FM Control – przedstawiciela kompaktowych, mobilnych systemów do obrazowania fluoroskopowego podczas zabiegów. 

„Ferrari” w GMM

General Medical Merate (GMM) jest na rynku medycznym już ponad 65 lat, czyli od roku 1953. Ze względu na wiek, plasuje się zatem między Lamborghini a Ferrari...

Elektroniczna dokumentacja medyczna czyli jak ugryźć ucyfrowienie RTG – nowości Rayence

Postęp, zmiany i innowacje to nieodłączne cechy intensywnie rozwijających się dziedzin nauki, technologii i medycyny. Inwestycje w nowe technologie są naturalną drogą zwiększenia przychodu i polepszenia jakości usług. Pomimo wynalezienia na początku lat 60-tych pierwszego detektora, umożliwiającego przechwycenie promieniowania w formie cyfrowej, wiele placówek w Polsce – ze względów finansowych – nadal korzysta z systemów analogowych.

Bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegów radioterapii

Choroby nowotworowe obok chorób układu krążenia są główną przyczyną zgonów na świecie. Z roku na rok zwiększa się zachorowalność na nowotwory, a w związku z postępem medycyny i jej możliwości diagnostycznych wzrasta także ich wykrywalność. Jest to powodem bardzo dużego wzrostu liczby pacjentów objętych leczeniem onkologicznym. Ważnym elementem procesu leczenia onkologicznego jest radioterapia wykonywana w seriach zabiegów, które wcześniej zostają szczegółowo zaplanowane tak, aby działania niepożądane i ewentualne uszkodzenia okolicznych dla guza tkanek były jak najmniejsze.