Siemens Finance liderem w finansowaniu zakupu aparatury medycznej

Autor: Tomasz Kukulski

Kategoria: Finanse Artykuł opublikowano w CX News nr 2/28/2009

Tag:
Siemens Finance w pierwszym kwartale tego roku umocnił swoją silną pozycję lidera pośród innych firm leasingowych w finansowaniu zakupów sprzętu medycznego. Należy przy tej okazji również dodać, że taką pozycję utrzymuje już od trzech lat. Bez wątpienia sukces ten zawdzięczamy,znakomicie dopasowanym do potrzeb rynku, produktom oraz bliskiej kooperacji z najlepszymi dostawcami urządzeń medycznych. Jakie cechy oferowanych produktów sprawiają, że są one tak dobrze przyjmowane przez klientów? Otóż są to: duża dostępność wynikająca ze stosowanych procedur akceptacji klienta oraz pełne dopasowanie do uwarunkowań rynku prywatnego i publicznego. Produkt pożyczki,który jest oferowany na rynku prywatnym, najlepiej spełnia zadanie ograniczenia wpływu podatku VAT na końcową cenę finansowania, natomiast wykup wierzytelności, który został stworzony z myślą o rynku publicznym doskonale odpowiada wymogom Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Same produkty jednak, nawet najdoskonalsze, nie mogą zapewnić uzyskania pozycji lidera. Potrzebny jest jeszcze dobry sposób dotarcia do klienta. Siemens Finance zdecydował się na dotarcie do klienta poprzez dostawcę. I był to bardzo dobry wybór. Kooperacja z firmami takimi jak Consultronix, które oferują znakomity jakościowo sprzęt i serwis, zaowocowała pozyskaniem bardzo dużej grupy wiarygodnych klientów i umożliwiło dalszą, bezpieczną ekspansję. Skojarzenie najlepszego serwisu finansowego i sprzętowego pozwoliło odnieść trwały sukces, który ma bez wątpienia jasną perspektywę dalszego rozwoju. Za nasz wspólny sukces chciałbym zatem podziękować Consultronix’owi oraz jego klientom. To dzięki Wam jesteśmy najlepsi!Ostatnio opublikowane artykuły w kategorii Finanse:

Okiem eksperta: doświadczenia z soczewką Aspira w trudnych przypadkach

Fakoemulsyfi kacja z implantacją zwijalnej soczewki wewnątrzgałkowej do torebki jest powszechnie stosowaną metodą operacyjną u pacjentów z zaćmą. Wskaźnik komplikacji śródoperacyjnych jest niewielki – nie przekracza 5% przypadków. Przedarcie torebki tylnej soczewki w trakcie zabiegu jest poważnym powikłaniem, którego częstotliwość waha się od poniżej 2% do 5% u doświadczonych chirurgów, do nawet 14% u rezydentów.

Dotacje dla lekarzy czyli Fundusze Europejskie dla sektora ochrony zdrowia

Lekarze to specyficzna grupa zawodowa, zwłaszcza lekarze specjaliści. Dobrze zarabiają, ale i dużo pracują. Przeważnie wykonują typowe zabiegi i procedury medyczne, a przecież dotacje są na działania innowacyjne. Czy zatem lekarze mają szansę na dofinansowanie unijne? Jeśli mają pomysł na świadczenie innowacyjnej usługi lub planują projekt badawczo- rozwojowy, to jak najbardziej tak.

Inne czasy były…

Kiedy zaczynałem być satyrykiem panowała komuna. Kto mógł przypuszczać, że już po czterdziestu latach Polska będzie… w ruinie. Wtedy wszystko było inaczej. 

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. 

Polski system opieki zdrowotnej wkrótce zmierzy się z kosztami wymiany przestarzałego sprzętu medycznego

Wymiana przestarzałego sprzętu do obrazowania diagnostycznego w polskich placówkach opieki zdrowotnej w latach 2013–2015 będzie kosztować blisko 430 mln złotych. Podmioty świadczące usługi zdrowotne muszą wypracować racjonalne finansowo strategie wymiany starego sprzętu na nowy.